Friday, September 18, 2009

Agama Aminah dan Abdullah

Soalan:-

Apa agama Aminah dan Abdullah dan Abdul Mutallib, ibubapa dan nenda kepada Nabi Muhammad SAW? Bagaimana kedudukan mereka di akhirat kelak?

Jawapan:-

Di dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim di dalam kitab al-Iman: Sesiapa yang mati di atas kekufuran maka tempatnya di neraka.

Daripada Anas r.a. bertanya seorang lelaki kepada Rasulullah s.a.w.:- "Di mana tempat bapaku", jawab Nabi s.a.w, "Di dalam api neraka". Setelah orang itu balik, Rasulullah s.a.w. memanggilnya lalu berkata: "Sesungguhnya bapaku dan bapamu di dalam neraka".

Al-Imam al-Nawawi mensyarahkan hadis ini menyatakan: "Mereka menyembah berhala dan masyarkat ketika itu telah tidak mengikut agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Maka matinya di dalam keadaan kafir," syarah Sahih Muslim.

Imam Abu Hanifah di dalam matannya Fiqhul Akbar menyatakan: "Dan kedua-dua ibubapa Nabi s.a.w. mati dalam keadaan kafir".

wallahu a'lam

Abu_syu'aib
Panel Feqh

No comments:

Post a Comment