Wednesday, February 6, 2013

Wang Ganjaran Pencen


Wang ganjaran pencen pilihan adakah diwajibkan zakat?

Jawapan:

Wang tersebut wajib dikeluarkan zakat apabila memenuhi syarat-syaratnya.

Berikut adalah syarat yang mewajibkan zakat:

1. Islam 
Zakat hanya dikenakan ke atas orang Islam. Bagi perniagaan perkongsian orang Islam dengan bukan Islam hanya peratusan ekuiti orang Islam sahaja diambilkira untuk zakat.

2. Merdeka 
Hamba abdi tidak wajib berzakat kecuali zakat fitrah. Walau bagaimanapun tidak timbul persoalan hamba abdi masa kini, tetapi syarat merdeka masih lagi dikekalkan sebagai salah satu syarat wajib berzakat.

3. Milik Sempurna 
Harta yang dimiliki mestilah sempurna dalam kekuasaan seseorang dan tidak bersangkutan dengan orang lain. Pemilik juga dapat memperlakukan dan memperolehi manfaat daripadanya.

4. Cukup Nisab 
Nisab adalah paras nilai minima yang menentukan samada wajib atau tidak sesuatu harta dikeluarkan zakat. Awal Nisab adalah bersamaan dengan 85 gram emas mengikut nilai semasa.

5. Cukup Haul 
Cukup haul bermaksud genap setahun harta disimpan.

Oleh yang demikian, jika kelima-lima syarat di atas telah dipenuhi, maka wajiblah ke atas diri anda untuk mengeluarkan zakat bagi wang tersebut.

Semoga dengan melaksanakan kewajipan mengeluarkan zakat menyebabkan harta benda kita menjadi lebih berkat. 

Wallahu 'alam.


http://kemusykilan.islamgrid.gov.my/questions/view/50677

No comments:

Post a Comment