Thursday, April 29, 2010

Give Whatever You Want To Have

Giving and receiving are what make life's energy flow. One is of no use without the other. They go hand in hand. The most effective way to get what you want, is to help others get what they want.

Give your love to others, and you will have love.

Give your attention to others and you will get attention.

Teach others and you will learn.

Help others to be materially wealthy and you will be wealthy.

Give respect to others, and you will have respect.

There is very little difference between giving and receiving. They are not opposites, they are both part of the same continual flow. The flow, not the direction, is the important thing.

-Ralph Marston

Analisa Tarikh Lahir Tahu Masa Hadapan

Soalan:

Apakah hukum amalan menggunakan nombor-nombor pada tarikh lahir untuk tujuan mentafsir dan menganalisis kehidupan seseorang individu; contohnya dapat mengetahui status kewangan, keharmonian keluarga, masalah bakal dihadapi dalam tahun-tahun yang dianalisis?

JAWAPAN:

Perlu difahami bahawa, isu yang berkaitan dengan perkara ghaib seperti mengetahui perihal sejarah silam, ramalan bala, ramalan perkara yang akan datang seperti yang disebut dalam soalan di atas, mengetahui sesuatu tentang makhlus halus dan yang seumpama dengannya adalah satu keyakinan yang mesti di sumberkan kepada tiga sumber sahaja. Iaitu :-

a) Al-Quran
b) Hadith Sohih dan Hasan
c) Fitrah kejadian alam (sunnatullah)

Tanpa ketiga-tiga ini, kepercayaan tadi dengan mudah boleh membawa kepada gejala tilikan dan ramalan ghaib yang tidak diizinkan oleh Allah SWT dan RasulNya sebagainya firmanNya di dalam surah al-Naml ayat 65 :

Ertinya : "Katakan (wahai Muhammad kepada umatmu) tiada sesiapa di atas muka bumi atau di langit mengetahui perkara ghaib kecuali Allah SWT".


SUNNATULLAH (HUKUM ALAM) BOLEH DIPERCAYAI

Maksudnya adalah mempercayai sesuatu yang mempunyai ciri ghaib seperti meyakini esok akan berlaku hujan berdasarkan sunnatullah iaitu dilihat dari satelit, maka di dapati kumpulan awan tebal di atas Malaysia. Ia adalah bentuk ramalan yang didasari oleh sunnatullah atau fitrah alam yang diharuskan.

Alah SWT menyatakan : Ertinya : "Andaikata kebenaran itu mengikuti hawa nafsu mereka, nescaya akan rosaklah langit dan bumi serta seluruh makhluk yang ada di dalamnya."
- (al-Mu'minun: 71)

Inilah yang perlu dimaklumi, bahwa alam ini dikendalikan dengan undang-undang dan hukum yang tetap, tidak pernah berubah dan berganti, sebagaimana telah dinyatakan oleh al-Quran dalam beberapa ayat, antara lain sebagai berikut:

Firman Allah ertinya : "Kamu tidak akan menjumpai sunnatullah itu berganti."
- (Fathir: 43)

Hasil dari kepercayaan ghaib tanpa didasari oleh tiga asas tadi, maka ramailah di kalangan umat Islam yang rosak aqidah.

Idea tilikan dan pengiraan tarikh lahir untuk mnegetahui hal yang akan datang termasuk status kewangan, keharmonian rumah tangga dan sebagai amat bercanggah dengan hukum Islam. Malah jika ingin digunakan hujah ‘sunnatullah' atau tajribah (percubaan dan analisa) pun, ia tidak boleh sama sekali. Ini kerana analisa yang boleh diterima hanya analisa yang boleh dibuktikan melalui bukti-bukti saintifik dan fizikal, seperti ramalan cuaca melalui info lengkap dari kedudukan awan dan angin melalui alatan canggih moden dan visual dari satellite.

Begitu juga khasiat kayu-kayu tertentu untuk mengubati penyakit, menghalau binatang tertentu dan sebagainya. Ia juga bersifat fizikal iaitu kepada kayu tersebut dan bauan atau warnanya.

Namun kombinasi tarikh lahir dan kiraan matematik yang didakwa boleh mengetahui kejadian yang akan datang, masalah yang bakal menimpa, jodoh, sakit dan sihat, akan jadi kaya atau terus miskin dan yang sempamanya BUKAN dari sesuatu bersifat fizikal, tidak juga bersamaan dengan contoh yang kayu dan ramalan cuaca tadi. Hal seumpama ini tidak boleh sama sekali diramal menggunakan tarikh lahir.

NABI PUN TIDAK MENGETAHUI YANG GHAIB

Nabi Muhammad s.a.w. datang dan dijumpainya di tengah-tengah masyarakat ada sekelompok manusia tukang dusta yang disebut kuhhan (dukun) dan arraf (tukang ramal). Mereka mengaku dapat mengetahui perkara-perkara ghaib baik untuk masa yang telah lalu mahupun yang akan datang, dengan jalan mengadakan hubungan dengan jin dan sebagainya.

Justeru itu Rasulullah s.a.w. kemudian mengishtiharkan perang dengan sebarang dakwaan dusta yang tidak berlandaskan ilmu, petunjuk mahupun dalil syara'.

Rasulullah membacakan kepada mereka wahyu Allah yang berbunyi: "Katakanlah! Tidak ada yang dapat mengetahui perkara ghaib di langit dan di bumi melainkan Allah semesta."
- (an-Naml: 65)

Bukan Malaikat, bukan jin dan bukan manusia yang mengetahui perkara-perkara ghaib. Rasulullah juga menegaskan tentang dirinya dengan perintah Allah SWT sebagai berikut: "Kalau aku dapat mengetahui perkara ghaib, nescaya aku dapat memperoleh kekayaan yang banyak dan aku tidak akan ditimpa suatu musibah; tidak lain aku hanyalah seorang (Nabi) yang membawa khabar duka dan membawa khabar gembira untuk kaum yang mau beriman."
- (al-A'raf: 188)

Oleh kerana itu, barangsiapa mengaku dapat mengetahui perkara ghaib, termasuk perkara akan datang dan lain-lain, bererti dia mendustakan Allah SWT, mendustakan kenyataan dan mendustakan manusia banyak.

JANGAN JADI BOMOH SECARA TIDAK RASMI

Sebahagian utusan pernah datang ke tempat Nabi, mereka menganggap bahwa Nabi adalah salah seorang yang mengaku dapat mengetahui perkara ghaib. Kemudian mereka menyembunyikan sesuatu di tangannya dan berkata kepada Nabi: Tahukah tuan apakah ini? Maka Nabi menjawab dengan tegas: "Aku bukan seorang tukang tenung, sebab sesungguhnya tukang tenung dan pekerjaan tenung serta seluruh tukang tenung di neraka."

Inilah yang dilakukan oleh bomoh-bomoh rasmi dan tidak rasmi hari ini, meramalkan perkara ghaib seperti meramal dimana boleh dijumpakan orang hilang, dan meramal melalui tarikh lahir, jumlah huruf pada nama seseorang, malah adakalanya menyalahgunaan nombor surah al-Quran untuk tujuan ramalan mereka.

Memang tabiat bomoh atau dukun akan mendakwa mengetahui perkara ghaib seperti berita tentang perkara-perkara akan datang. Biasanya dakwaan tersebut bersandarkan perkhabaran yang dibisikkan oleh jin yang mencuri dengar ucapan para malaikat. Lalu dicampur-baurkan ucapan itu dengan ratusan kebohongan. Kemudian manusia mempercayai ramalan bomoh tersebut.

Masyarakat awam sepatutnya berwaspada dalam hal ini sebab bomoh kadang-kadang menzahirkan dirinya sebagai tukang ubat, peramal, ustaz, wali yang mampu melakukan beberapa perkara luar biasa seperti kebal dan lain-lain padahal mereka sebenarnya bukan wali Allah tetapi wali syaitan yang hanya akan merosak akidah umat.

Rasulullah s.a.w. bersabda : "Barangsiapa yang mendatangi bomoh untuk bertanya tentang sesuatu perkara lalu dia membenarkan apa yang bomoh itu katakan, maka tidak diterima solatnya selama empat puluh hari".
- ( Riwayat Muslim )

Rasulullah s.a.w. bersabda lagi : "Barangsiapa yang mendatangi bomoh lalu ia mempercayai apa yang bomoh itu katakan maka kafirlah ia terhadap apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad s.a.w."
- ( Riwayat Al-Bazzar dengan sanad yang kuat ; berkata al-Haithami perawinya shohih kecuali ‘Uqbah bin Sinan 5/117 ; Muntaqa , 2/791 )

Semoga semua kita terselamat dari kesesatan dan kebahayaan syirik. Perlu diingat, perkara syirik sebegini, sengaja melihat dan menganalisa untuk tujuan ‘suka-suka' juga diharamkan. Ia perlu dijauhi sejauh-jauhnya.


Oleh
Zaharuddin Abd Rahman

Doa Ketika Kehilangan Barang

Wednesday, April 28, 2010

Appreciate Your Everything

Appreciate and value the time you have, and make the most of it. The richest, most successful person in the world, and the poorest person each have the same 24 hours in every day. The difference is in what they do with that time.

Appreciate and value your body -- after all, it's where you're living. Fuel it with food that's rich in nutrition. Don't dump junk and poison into it. Keep it strong with regular exercise.

Appreciate and value your mind. Everything you accomplish, everything you become, must first exist in your mind. Constantly feed your mind with new ideas, new perspectives, new knowledge. Keep it strong with regular challenges.

Appreciate and value your skills and accomplishments, the people you know, your hobbies and interests, your passions, your opinions. These are the things that permit you to create value and make your own unique contribution to the world.

-Ralph Marston

Memakan Belalang

Hadith :
Dari Abdullah bin Abi Aufa r.a katanya:”Kami berperang bersama-sama Rasulullah s.a.w dalam tujuh peperangan di mana kami pernah memakan belalang.”

- (Bukhari)

Huraian:

Terdapat dua jenis binatang yang dikecualikan oleh syarak daripada kategori bangkai iaitu belalang, ikan dan sebagainya dari segala macam binatang yang hidup di dalam air. Perkara ini disebabkan suatu keadaan yang tidak memungkinkan kita untuk menyembelihnya menjadikan ia halal dimakan.

Syariat Yang Lima

Sebagai seorang Islam, kita tidak boleh memandai-mandai dalam membuat keputusan. Logik kita, tidak semestinya sama dengan syariat Allah.

Hukum syariat ada 5 iaitu:

1.Wajib (halal)
2.Haram
3.Sunat
4.Makruh
5.Harus

Apakah sekecil-kecil perkara yang boleh dijadikan contoh?
Menguap.

Bagi sesetengah orang, menguap hanyalah soal remeh. Tetapi sebenarnya menguap itu pun tertakluk pada lima hukum.

Menguap adalah tindakan biologi seseorang yang mengantuk. Tetapi oleh kerana mungkin kita malu (kerana berada di khalayak ramai atau majlis tertentu), kita menahan diri untuk menguap sehingga ke tahap yang boleh memudaratkan (jatuh pengsan atau sakit kepala). Maka ketika itu, menguap jadi wajib sekiranya dengan tidak menguap boleh memudaratkan tuan punya badan. Wajib ertinya, perlu menguap dan diberi pahala. Sekiranya tidak menguap, jatuh dosa.

Sebaliknya pula, menguap jatuh haram sekiranya kita pura-pura menguap untuk menyakitkan hati orang lain. Contohnya semasa mendengar ceramah, kita bosan dan benci pada penceramah tersebut lalu kita pura-pura menguap untuk ‘memberitahu’ penceramah bahawa kita bosan atau benci. Menguap itu menjadi isyarat untuk ‘menghalau’ atau menyuruh si penceramah berhenti. Maka ketika itu, menguap jatuh haram; dibuat berdosa, ditinggalkan berpahala.

Menguap, jika dilakukan mengikut sunnah Rasulullah s.a.w., yakni dengan menutup mulut dan membaca taawwuz, kelihatan sopan dan tertib sekali dan disukai oleh Allah SWT. Dengan menguap seperti itu, hukumnya sunat. Sangat digalakkan dan diberi pahala.

Harus menguap dalam mana-mana posisi tubuh – berdiri, duduk atau berbaring. Contoh: Tidak semestinya menguap mesti dalam keadaan duduk.

Perbuatan makruh, walaupun tidak haram, tetapi tidak disukai Allah SWT dan hodoh pada pandangan manusia. Menguap jatuh makruh sekiranya dilakukan tanpa sopan misalnya membuka mulut lebar-lebar tanpa menutupnya hingga kelihatan begitu buruk dan cela dipandang orang. Kebencian Allah SWT ke atas perkara makruh, walaupun tidak berdosa, elok sangat ditinggalkan. Malah, jika ditinggalkan, berpahala pula.

Sekiranya dalam soal sekecil seperti menguap ini pun ada lima hukum yang menyuluh dalam kemungkinan mendapat pahala dan dosa, redha atau murka Allah SWT, apalagi dalam soal-soal yang lebih besar lagi?

Author: Pahrol Mohamad Juoi
Dipetik dari Majalah Solusi

Buat Umrah Tidak Ikut Tertib

Soalan:

Saya ada sedikit persoalan tentang haji dan umrah. Situasinya adalah berikut ” Jika melakukan umrah tiab-tiba dia tidak ikut tertib, sah tak umrahnya?”

Jawapan:

- Rukun umrah ialah:
(1) Ihram.
(2) Tawaf.
(3) Saie.
(4) Cukur atau gunting.
Dan mestilah dilakukan secara TERTIB.

- Jika cukur sebelum tawaf atau sebelum saie, maka hendaklah membayar dam takhyir (kambing atau puasa 3 hari atau memberi makan 6 miskin seorang 2 cupak). Dan hendaklah cukur balik selepas selesai tawaf dan saie.

Kesimpulannya, tidak tertib dalam amalan umrah tidak menyebabkan batal umrahnya. Tetapi rukun itu tidak sah dan mesti diulangi balik.

Wallahu A’lam

Jawapan asal penulis di Al-Ahkam.Net

Monday, April 26, 2010

Kindness

When you give your kindness to someone, it's not gone -- it's invested.

We all need each other. No one can be successful by himself or herself. Sincere kindness builds relationships that enrich your life. Kindness and success go hand in hand.

Kindness doesn't mean that you should let people take advantage of you. Kindness doesn't mean that you should be indulgent or permissive.

In fact, many times the kindest thing you can do is to be firm with someone, out of concern for their well being; as in "Friends don't let friends drive drunk." Kindness is strength and confidence.

The kindness and respect you give will come back to you, greatly multiplied. The best thing you can do for yourself, is to show true, sincere kindness toward others.

- Ralph Marston

Kisah Cabaran 4 Imam - Imam Abu Hanifah Diracun

Imam Abu Hanafi adalah seorang imam Mazhab yang besar dalam dunia Islam. Dalam empat mazhab yang terkenal tersebut, hanya Imam Hanafi yang bukan orang Arab. Beliau keturunan Persia atau disebut juga dengan bangsa Ajam. Pendirian beliau sama dengan pendirian imam yang lain, iaitu sama-sama menegakkan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW.

Imam Hanafi dilahirkan pada tahun 80 Hijrah bertepatan tahun 699 Masehi di sebuah kota bernama Kufah. Nama yang sebenarnya ialah Nu’man bin Tsabit bin Zautha bin Maha. Kemudian masyhur dengan gelaran Imam Hanafi.

Kemasyhuran nama tersebut menurut para ahli sejarah ada beberapa sebab:

1. Kerana ia mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Hanifah, maka ia diberi julukan dengan Abu Hanifah.

2. Kerana semenjak kecilnya sangat tekun belajar dan menghayati setiap yang dipelajarinya, maka ia dianggap seorang yang hanif (kecenderungan/condong) pada agama. Itulah sebabnya ia masyhur dengan gelaran Abu Hanifah.

3. Menurut bahasa Persia, Hanifah bererti tinta. Imam Hanafi sangat rajin menulis hadith-hadith. Ke mana dia pergi, selalu membawa tinta. Kerana itu ia dinamakan Abu Hanifah.

Waktu dia dilahirkan, pemerintahan Islam berada di tangan Abdul Malik bin Marwan, dari keturunan Bani Umaiyyah kelima. Kepandaian Imam Hanafi tidak diragukan lagi, beliau mengerti betul tentang ilmu fiqih, ilmu tauhid, ilmu kalam, dan juga ilmu hadith. Di samping itu beliau juga pandai dalam ilmu kesusasteraan dan hikmah.

Imam Hanafi adalah seorang hamba Allah yang bertakwa dan soleh, seluruh waktunya lebih banyak diisi dengan amal ibadah. Jika beliau berdoa matanya bercucuran air mata demi mengharapkan keredhaan Allah SWT. Walaupun demikian orang-orang yang berjiwa jahat selalu berusaha untuk menganiaya beliau.

Sifat keberanian beliau adalah berani menegakkan dan mempertahankan kebenaran. Untuk kebenaran, dia tidak takut sengsara atau apa bahaya yang akan diterimanya. Dengan keberaniannya itu, beliau selalu mencegah orang-orang yang melakukan perbuatan mungkar, kerana menurut Imam Hanafi kalau kemungkaran itu tidak dicegah, bukan orang yang berbuat kejahatan itu saja yang akan merasakan akibatnya, melainkan semuanya, termasuk orang-orang yang baik yang ada di tempat tersebut

Sebahagian dilukiskan dalam sebuah hadith Rasulullah SAW bahawa bumi ini diumpamakan sebuah bahtera yang didiami oleh dua kumpulan. Kumpulan pertama adalah terdiri orang-orang yang baik-baik sementara kumpulan kedua terdiri dari yang jahat-jahat. Kalau kumpulan jahat ini mahu merosak bahtera dan kumpulan baik itu tidak mahu mencegahnya, maka seluruh penghuni bahtera itu akan binasa. Tetapi sebaliknya jika kumpulan yang baik itu mahu mencegah perbuatan orang-orang yang mahu membuat kerosakan di atas bahtera itu, maka semuanya akan selamat.

Sifat Imam Hanafi yang lain adalah menolak kedudukan tinggi yang diberikan pemerintah kepadanya. Ia menolak pangkat dan menolak wang yang dibelikan kepadanya. Akibat dari penolakannya itu, ia ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara ia diseksa, dipukul dan sebagainya.

Gabenor di Iraq pada waktu itu berada di tangan Yazid bin Hurairah Al-Fazzari. Selaku pemimpin ia tentu dapat mengangkat dan memberhentikan pegawai yang berada di bawah kekuasaannya. Pernah pada suatu ketika Imam Hanafi akan diangkat menjadi ketua urusan perbendaharan negara (Baitulmal), tetapi pengangkatan itu ditolaknya. Ia tidak mahu menerima kedudukan tinggi tersebut. Sampai berulang kali Gabenor Yazid menawarkan pangkat itu kepadanya, namun tetap ditolaknya.

Pada waktu yang lain Gabenor Yazid menawarkan pangkat Kadi (hakim) tetapi juga ditolaknya. Rupanya Yazid tidak senang melihat sikap Imam Hanafi tersebut. Seolah-olah Imam Hanafi memusuhi pemerintah, kerana itu timbul rasa curiganya. Oleh kerana itu, ia diselidiki dan diancam akan dihukum dengan hukum dera.

Ketika Imam Hanafi mendengar kata ancaman hukum dera itu Imam Hanafi menjawab: “Demi Allah, aku tidak akan mengerjakan jabatan yang ditawarkan kepadaku, sekalipun aku akan dibunuh oleh pihak kerajaan.” Demikian beraninya Imam Hanafi dalam menegakkan pendirian hidupnya.

Pada suatu hari, Yazid memanggil para alim ulama ahli fiqih yang terkemuka di Iraq, dikumpulkan di muka istananya. Di antara mereka yang datang ketika itu adalah Ibnu Abi Laila, Ibnu Syblamah, Daud bin Abi Hind dan lain-lain. Kepada mereka, masing-masing diberi kedudukan rasmi oleh Gabenor.

Ketika itu gabenor menetapkan Imam Hanafi menjadi Pengetua jawatan Sekretari Gabenor. Tugasnya adalah bertanggungjawab terhadap keluar masuk wang negara. Gabenor dalam memutuskan jabatan itu disertai dengan sumpah: “Jika Abu Hanifah tidak menerima pangkat itu, nescaya ia akan dihukum dengan pukulan.”

Walaupun ada ancaman seperti itu, Imam Hanafi tetap menolak jawatan itu, bahkan ia tetap tegas, bahawa ia tidak mahu menjadi pegawai kerajaan dan tidak mahu campur tangan dalam urusan negara.

Kerana sikapnya itu, akhirnya ditangkap oleh Gabenor. Kemudian dimasukkan ke dalam penjara selama dua minggu, dengan tidak dipukul. Lima belas hari kemudian baru dipukul sebanyak 14 kali pukulan, setelah itu baru dibebaskan.

Beberapa hari sesudah itu gabenor menawarkannya menjadi kadi, juga ditolaknya. Kemudian ditangkap lagi dan dijatuhi hukuman dera sebanyak 110 kali. Setiap hari didera sebanyak sepuluh kali pukulan. Namun demikian Imam Hanafi tetap dengan pendiriannya. Sampai ia dilepaskan kembali setelah cukup 110 kali cambukan.

Akibat dari pukulan itu, muka dan seluruh badannya menjadi bengkak-bengkak. Hukuman cambuk itu sengaja untuk menghina Imam Hanafi. Walaupun demikian ketika Imam Hanafi diseksa ia sempat berkata: “Hukuman dera di dunia lebih ringan daripada hukuman neraka di akhirat nanti.”

Ketika ia berusia lebih dari 50 tahun, ketua negara ketika itu berada di tangan Marwan bin Muhammad. Imam Hanafi juga menerima ujian. Kemudian pada tahun 132 H sesudah dua tahun dari hukuman tadi, terjadilah pergantian pimpinan negara, dari keturunan Umaiyyah ke tangan Abbasiyyah, ketua negaranya bernama Abu Abbas as Saffah.

Pada tahun 132 H sesudah Abu Abbas meninggal dunia, diganti dengan ketua negara yang baru bernama Abi Jaafar Al-Mansur, saudara muda dari Abul Abbas as Saffah. Ketika itu Imam Abu Hanifah telah berumur 56 tahun. Namanya masih tetap harum sebagai ulama besar yang disegani, ahli fikir yang cepat dapat menyelesaikan sesuatu persoalan.

Suatu hari, Imam Hanafi mendapat panggilan dari baginda Al-Mansur di Baghdad, supaya ia datang mengadap ke istana. Sesampainya di istana Baghdad, ia ditetapkan oleh baginda menjadi kadi (hakim) kerajaan Baghdad. Dengan tawaran tersebut, salah seorang pegawai negara bertanya: “Adakah guru tetap akan menolak kedudukan baik itu?”. Dijawab oleh Imam Hanafi “Amirul mukminin lebih kuat membayar kifarat sumpahnya daripada saya membayar sumpah saya.”

Kerana ia masih tetap menolak, maka diperintahkan kepada pengawal untuk menangkapnya, kemudian dimasukkan ke dalam penjara di Baghdad. Pada saat itu para ulama yang terkemuka di Kufah ada tiga orang. Salah satu di antaranya ialah Imam Ibnu Abi Laila. Ulama ini sejak pemerintahan Abu Abbas as Saffah telah menjadi mufti kerajaan untuk kota Kufah. Kerana sikap Imam Hanafi itu, Imam Abi Laila pun dilarang memberi fatwa.

Pada suatu hari Imam Hanafi dikeluarkan dari penjara kerana mendapat panggilan dari Al-Mansur, tetapi ia tetap menolak. Baginda bertanya, “Apakah engkau telah suka dalam keadaan seperti ini?”

Dijawab oleh Imam Hanafi: “Wahai Amirul Mukminin semoga Allah memperbaiki Amirul Mukminin. Wahai Amirul Mukminin, takutlah kepada Allah, janganlah bersekutu dalam kepercayaan dengan orang yang tidak takut kepada Allah. Demi Allah, saya bukanlah orang yang boleh dipercayai di waktu tenang, maka bagaimana saya akan dipercayai di waktu marah, sungguh saya tidak sepatutnya diberi jawatan itu.”

Baginda berkata lagi: “Kamu berdusta, kamu patut dan sesuai memegang jawatan itu.” Dijawab oleh Imam Hanafi: “Amirul Mukminin, sungguh baginda telah menetapkan sendiri, jika saya benar, saya telah menyatakan bahawa saya tidak patut memegang jawatan itu. Jika saya berdusta, maka bagaimana baginda akan mengangkat seorang maulana yang dipandang rendah oleh bangsa Arab. Bangsa Arab tidak akan rela diadili seorang golongan hakim seperti saya.”

Pernah juga terjadi, baginda Abu Jaffar Al-Mansur memanggil tiga orang ulama besar ke istananya, iaitu Imam Abu Hanifah, Imam Sufyan ats Tauri dan Imam Syarik an Nakhaei. Setelah mereka hadir di istana, maka ketiganya ditetapkan untuk menduduki pangkat yang cukup tinggi dalam kenegaraan, masing-masing diberi surat pelantikan tersebut.

Imam Sufyan ats Tauri diangkat menjadi kadi di Kota Basrah, Imam Syarik diangkat menjadi kadi di ibukota. Adapun Imam Hanafi tidak mahu menerima pengangkatan itu di manapun ia diletakkan. Pengangkatan itu disertai dengan ancaman bahawa siapa saja yang tidak mahu menerima jawatan itu akan didera sebanyak l00 kali deraan.

Imam Syarik menerima jawatan itu, tetapi Imam Sufyan tidak mahu menerimanya, kemudian ia melarikan diri ke Yaman. Imam Abu Hanifah juga tidak mahu menerimanya dan tidak pula berusaha melarikan diri.

Oleh sebab itu Imam Abu Hanifah dimasukkan kembali ke dalam penjara dan dijatuhi hukuman sebanyak 100 kali dera. Setiap pagi dipukul dengan cambuk sementara dileher beliau dikalung dengan rantai besi yang berat.

Suatu kali, Imam Hanafi dipanggil baginda untuk mengadapnya. Setelah tiba di depan baginda, lalu diberinya segelas air yang berisi racun. Ia dipaksa meminumnya. Setelah diminum air yang beracun itu, Imam Hanafi kembali dimasukkan ke dalam penjara. Imam Hanafi wafat dalam keadaan menderita di penjara. Ketika itu, dia berusia 70 tahun.

Imam Hanafi menolak semua tawaran yang diberikan oleh kerajaan daulah Umaiyyah dan Abbasiyah adalah kerana beliau tidak sesuai dengan corak pemerintahan yang mereka kendalikan. Oleh sebab itu mereka berusaha mengajak Imam Hanafi untuk bekerjasama mengikut gerak langkah mereka, dan akhirnya mereka seksa hingga meninggal, kerana Imam Hanafi menolak semua tawaran yang mereka berikan.


Sumber: Darulnukman
http://newszune.blogspot.com/

Mutiara Kata

Ada dua perkara yang jika anda amalkan, anda akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat:

1. Menerima sesuatu yang tidak anda sukai, jika sesuatu itu disukai Allah SWT.
2. Dan membenci sesuatu yang anda sukai, jika sesuatu itu dibenci oleh Allah SWT.

- (Abu Hazim)


http://blog.al-habib.info

Cara Membasuh Ayam

Soalan:

Ketika kenduri, semasa membasuh ayam, mereka hanya membasuh ayam sekaligus dalam besen berisi air. Selepas di basuh, ayam terus digaul bahan rempah dan kemudian terus di goreng. Bagaimana cara basuhan demikian dan bagaimana pula kita makan ayam goreng demikian?

Jawapan:

Sebenarnya cara nak basuh ayam ini, bila sudah disembelih, darah sudah berhenti daripada mengalir. Setelah darah tadi berhenti, darah yang ada pada ayam atau di dalam daging ayam itu dimaaafkan. Selepas isi perutnya yang ada najis dibuang, maka hendaklah disiram ayam itu dengan air mutlak walaupun sekali sahaja, sudah memadai.

Tapi kalau dicampurkan ayam itu dengan air darah yang bercampuran dalam satu besen, dibasuh dengan tidak disiram, tidak dialirkan air mutlak (air suci lagi menyucikan), maka ayam itu masih tidak bersih.

Kalau tidak, jika masih lagi kita basuh dengan air yang di dalam besen yang tidak bersih itu tadi, maka ayam itu masih ada najis. Jika digorang sekalipun, ia masih najis.


Uztaz Fadzli Al-Yamani
Mudir Maahad Tahfiz Al-Yamani, Kg Baru, KL

Saturday, April 24, 2010

Wouldn't It Be Great?

Wouldn't it be great if everything always went according to plan?
..if you always got your way?
..if everyone agreed with you? I
..if you could easily have all the things you wanted?
Wouldn't that be an ideal life?

As great as that might seem, the reality is that things do not always go according to plan, we don't always get our way, other people often think differently, and most things worth having, are difficult to come by.

The true value of anything is in the effort that goes into getting it. The things that come easy are usually of little value, regardless of what the price tag says. It's what you put into it that matters.

The happiest people are not those who always get their way, but rather those who make the most of what they've been handed.

-Ralph Marston

Insuran

Soalan:

Saya ingin membeli polisi insurans tetapi timbul kemusykilan pada diri saya. Apakah orang Islam boleh membeli polisi Insurans? Apakah hukumnya membeli polisi tersebut? Apakah kesannya insurans pada masyarakat Islam secara keseluruhannya?


Jawapan:

-Orang Islam hanya boleh membeli polisi insurans yang ditawarkan oleh syarikat insurans yang berlandaskan syariah supaya bebas dari unsur riba, ketidaktentuan dan perjudian.

-Hukum membeli polisi insurans yang berlandaskan prinsip syariah di atas adalah harus.

- Insurans yang dijalankan mengikut dasar-dasar Islam dalam sistem muamalat Islam akan mendatangkan kesan yang amat baik kepada pertumbuhan ekonomi umat Islam kerana faedahnya kembali kepada ummah keseluruhannya.

Wallahu A'lam.Koleksi kemusykilan agama yang telah dijawab oleh Mufti Melaka.
http://alhuda.mmu.edu.my/jawapan/baca.php?id=573

Tinggalkan Perkara Yang Meragukan

Hadith :

Rasulullah saw. bersabda yang bermaksud: “Tinggalkan apa yang membimbangkan kamu kepada apa yang tidak membimbangkan kamu”

Hadith ini Hadith Hasan soheh yang bermakna: “Tinggalkan perkara yang engkau ragu dan ambillah perkara yang engkau tidak ragu”.

- Riwayat At-Tarmizi


Huraian:

1. Nabi melarang umatnya dari melakukan atau melibatkan diri dalam sesuatu perkara yang hukumnya tidak jelas samada halal atau haram.

2. Melakukan perkara-perkara yang diragui boleh menyebabkan seseorang itu tercebur ke kancah dosa.

3. Banyak perkara yang membimbangkan dan meragukan didalam dunia ini, oleh itu jauhilah atau tinggalkanlah perkara-perkara yang tidak mendatangkan faedah yang merugikan, dan pilihlah perkara-perkara yang mendatangkan kebaikan dan kebajikan, demi kebahagian dunia dan akhirat.

List Of Surah In Alphabetical Order

‘AADIYAAT 99 ; Page 599
‘ABASA 80 ; Page 585
‘ALAQ 96 ; Page 597
‘ASR 103 ; Page 601
A’ALAA 87 ; Page 591
A’RAAF 7 ; Page 151
AHQAAF 46 ; Page 502
AHZAAB 33 ; Page 418
ALI IMRAN 3 ; Page 50
AN’AAM 6 ; Page 128
ANBIYAA’ 21 ; Page 322
ANFAAL 8 ; Page 177
ANKABUT 29 ; Page 396

BALAD 90 ; Page 594
BAQARAH 2 ; Page 2
BAYYINAH 98 ; Page 598
BURUUJ 85 ; Page 590

DHUHA 93 ; Page 596
DUKHAAN 4 4; Page 496
DZAARIYAAT 51 ; Page 520

FAATIR 35 ; Page 434
FAJR 89 ; Page 593
FALAQ 113 ; Page 604
FAT-H 48 ; Page 511
FATIHAH 1 ; Page 1
FIIL 105 ; Page 601
FURQAAN 25 ; Page 359
FUSSILAT 41 ; Page 477

GHAASYIYAH 88 ; Page 592
GHAFIR 40; Page 467

HAAQQAH 69 ; Page 566
HADIID 57 ; Page 537
HAJJ 22 ; Page 332
HASYR 59 ; Page 545
HIJR 15 ; Page 262
HUD 11 ; Page 221
HUJURAAT 49 ; Page 515
HUMAZAH 104 ; Page 601

IBRAHIM 14 ; Page 255
IKHLAAS 112 ; Page 604
INFITAAR 82 ; Page 587
INSAAN 76 ; Page 578
INSYIQAAQ 84 ; Page 589
INSYIRAAH 94 ; Page 596
ISRAA’ 17 ; Page 282

JAATHIYAH 45 ; Page 499
JINN 72 ; Page 572
JUMU’AH 62 ; Page 553

KAAFIRUUN 109 ; Page 603
KAHFI 18 ; Page 293
KAUTHAR 108 ; Page 602

LAIL 92 ; Page 595
LUQMAN 31 ; Page 411

MA’AARIJ 70 ; Page 568
MAA’IDAH 5 ; Page 106
MAA’UUN 107 ; Page 602
MARYAM 19 ; Page 305
MASAD 111 ; Page 603
MUDDATHTHIR 74 ; Page 575
MUHAMMAD 47 ; Page 507
MUJAADALAH 58 ; Page 542
MUKMIN 40 ; Page 467
MUKMINUN 23 ; Page 342
MULK 67 ; Page 562
MUMTAHANAH 60 ; Page 549
MUNAAFIQUUN 63 ; Page 554
MURSALAAT 77 ; Page 580
MUTAFFIFIIN 83 ; Page 587
MUZZAMMIL 73 ; Page 574

NAAS 114 ; Page 604
NAAZI’AAT 79 ; Page 583
NABA’ 78 ; Page 582
NAHL 16 ; Page 267
NAJM 53 ; Page 526
NAMIL 27 ; Page 377
NASR 110 ; Page 603
NISSA’ 4 ; Page 77
NUH 71 ; Page 570
NUR 24 ; Page 350
QAAF 50 ; Page 518
QAARI’AH 101 ; Page 600
QADR 97 ; Page 598
QALAM 68 ; Page 564
QAMAR 54 ; Page 528
QASAS 28 ; Page 385
QIAAMAH 75 ; Page 577
QURAISY 106 ; Page 602

RA’D 13 ; Page 249
RAHMAAN 55 ; Page 531
RUUM 30 ; Page 404

SAAFFAAT 37 ; Page 446
SABA’ 34 ; Page 428
SAFF 61 ; Page 551
SAJDAH 32 ; Page 415
SHOD 38 ; Page 453
SYAMS 91 ; Page 595
SYU’ARAA’ 26 ; Page 367
SYURA 42 ; Page 483

TAARIQ 86 ; Page 591
TAGHAABUN 64 ; Page 556
TAHA 20 ; Page 312
TAHRIIM 66 ; Page 560
TAKAATHUR 102 ; Page 600
TAKWIIR 81 ; Page 586
TALAAQ 65 ; Page 558
TAUBAH 9 ; Page 187
TIIN 95 ; Page 597
TUUR 52 ; Page 523

WAAQI’AH 56 ; Page 534

YAASIN 36 ; Page 440
YUNUS 10 ; Page 208
YUSUF 12 ; Page 235

ZALZALAH 99 ; Page 599
ZUKHRUF 43 ; Page 489
ZUMAR 39 ; Page 458

Wednesday, April 21, 2010

The Journey

A successful journey has two essential requirements: a clear destination, and the means to get there.

Your goals and dreams are the destination of your life journey.

Your discipline and effort are the means of travel.

Without one, the other is wasted. With both, you can go wherever you want to be.

-Ralph Marston

4 Perkara Sebelum Tidur

Sebenarnya banyak perkara yang perlu diambil perhatian sebelum seseorang itu tidur. Maka wajarlah kiranya sunnah Rasulullah s.a.w itu sendiri dijadikan sebagai amalan seseorang pada setiap malam. Ia adalah lebih afdhal.
- ( Tafsir Haqqi )

Rasulullah berpesan kepada Aisyah r.a. : "Ya Aisyah, jangan engkau tidur sebelum melakukan empat perkara, iaitu :

1. Sebelum khatam Al Qur'an
2. Sebelum membuat para nabi memberimu syafaat di hari akhir,
3. Sebelum para muslim meredhai kamu,
4. Sebelum kau laksanakan haji dan umrah"

Bertanya Aisyah : "Ya Rasulullah, bagaimana aku dapat melaksanakan empat perkara seketika?"

Rasul tersenyum dan bersabda : "Jika engkau tidur bacalah : Al Ikhlas tiga kali seakan-akan kau mengkhatamkan Al Qur'an.

Membacalah selawat untukku dan para nabi sebelum aku, maka kami semua akan memberi syafaat di hari kiamat.

Beristighfarlah untuk para muslimin, maka mereka akan meredhai kamu.
(Astaghfirulloohal adziim aladzii laa ilaaha illaa huwal hayyul qoyyuum wa atuubu ilaih - 3x)

Dan, perbanyaklah Bertasbih, Bertahmid, Bertahlil, Bertakbir, maka seakan-akan kamu telah melaksanakan ibadah haji dan umrah"
(Bismillaahirrohmaan irrohiim, Subhanalloohi Walhamdulillaahi Walaailaaha illalloohu Alloohu Akbar - 3x)


Artikel ini datangnya dari: Portal Komuniti :: Ukhwah.com
http://www.ukhwah.com/

Menampal Bacaan Solat Pada Dinding

Soalan:

Adakah boleh seseorang yang baru memeluk Islam melekatkan kertas yang mengandungi bacaan-bacaan dalam solat di dinding dan memandangnya ketika solat bagi membantu menunaikan solat?

Jawapan:

Hukumnya makruh kerana boleh menjejaskan tumpuan solat.

Sebaiknya dalam solat, tumpuan mata ketika berdiri adalah di tempat sujud.

Imam Nawawi berpendapat bahawa lebih afdal menggunakan hafalan semasa di dalam solat berbanding membaca mushaf al-Quran di luar solat.

Imam Ahmad dan al-Tirmizi meriwayatkan daripada sahabat al-Haris al-Asy’ari daripada Nabi s.a.w.: “Bahawa Allah memerintahkan Nabi Yahya bin Zakariya a.s. untuk menegakkan solat. ‘Sesungguhnya Allah menghadapkan wajahNYA kepada wajah hambaNYA selama hamba tersebut tidak berpaling/menoleh. Maka jika kamu sedang solat, janganlah berpaling/menoleh”.

Sesungguhnya ibadah solat, dalam semua gerakannya menunjukkan ketundukan kepada Allah.

Allah berfirman: “Peliharalah kamu (kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya) segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang Wusta (sembahyang Asar), dan berdirilah kerana Allah (dalam sembahyang kamu) dengan taat dan khusyuk.”
- Surah Al Baqarah 2 : Ayat 238


Author: Ustaz Syed Mohd Fadzli Al Yamani
Dipetik dari Majalah Solusi

Monday, April 19, 2010

If you don't like the weather, then change it

You can do whatever you want today.

You can walk out the door into a cold, dreary day that makes you want to go back to bed. Or you can step out into a crisp, invigorating day that puts a little extra bounce in your step. It doesn't matter what the weather report says, what matters is you.

You can get stuck in a massive traffic jam, raise your blood pressure and act rudely toward strangers. Or, you can enjoy some time for quiet reflection and find yourself amused at the hustle and bustle around you.

You can go to a terrible job, that's boring and unfulfilling, where you're not appreciated, where you have to deal with difficult people. OR, you can go to a terrific job, where you have an opportunity to make a real difference, where you're challenged to prove yourself, where you can have a positive influence on people. Both jobs are in the same building, at the same desk. The difference is all due to you.

As long as you're going through the motions, you might as well enjoy yourself and live your life to the fullest. Rather than looking for excuses to be miserable, look at each moment as an opportunity to be your best.

It's your day. It's your life. It's your choice.

-Ralph Marston

Jangan membangga Diri

Hadith :

Rasulullah saw. bersabda bermaksud: “Sesungguhnya Allah telah memberi wahyu kepada Aku yang memerintahkan supaya kamu semua bersifat tawadduk sehingga tidak ada seseorang pun merasa dirinya megah (lebih bangga diri) dari orang lain dan tidak boleh seseorang itu menzalimi dan melampaui batas terhadap orang lain”.

- Riwayat Muslim

Huraian:

1. Islam menuntut umatnya beramal dengan sifat tawadduk dan hormat menghormati sesama Islam dengan demikian akan lahirlah sebuah masyarakat Islam yang harmoni.

2. Kedudukan orang Islam disisi Allah adalah sama sahaja tarafnya. Oleh sebab itu Islam melarang umatnya melakukan kezaliman dan hendaklah menjauhkan sifat-sifat keji seperti membesar diri, bermegah dan sebagainya.

3. Islam melarang umatnya bersifat bangga diri, kerana mempunyai pangkat dan kedudukan yang tinggi, tetapi hendaklah bersifat hormat menghormati antara satu sama lain dan jangan merendahkan orang lain, kerana semulia mulia manusia di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa.

Sejarah Maqam Ibrahim

Mengikut kefahaman masyarakat biasa, maqam mungkin bererti kawasan perkuburan namun dari aspek bahasa Arab, maqam bererti ‘tempat berpijak’. Justeru, Maqam Ibrahim a.s. ialah batu yang dibawa oleh Nabi Ismail a.s. untuk dijadikan tempat berpijak bapanya, Nabi Ibrahim a.s., ketika proses pembinaan Kaabah.

Ajaib, di atas batu inilah baginda membina Kaabah dengan tangannya sendiri daripada batu-batu yang dihulurkan oleh Nabi Ismail a.s. Setiap kali bangunan Kaabah bertambah tinggi, dengan mukjizat Ilahi yang tiada tandingan, batu tersebut juga ikut naik.

Diriwayatkan oleh Said Bin Jubair bahawasanya beliau berkata: “Batu Maqam Ibrahim ini, Allah SWT telah menjadikannya lembut dan ia sebagai rahmat.” (Lihat ulasannya dalam Fath al-Bari 8/19). Kerana itulah walaupun lama Nabi Ibrahim a.s. berpijak di atasnya, namun tidak terasa sakit mahupun penat dan kerana sebab itulah juga kekal kesan tenggelamnya tapak kaki Nabi Ibrahim a.s. sebagaimana yang dapat dilihat pada hari ini.

Al-Fakihi dan lain-lainnya meriwayatkan bahawasanya apabila pembinaan Kaabah siap sepenuhnya, Allah SWT telah memerintahkan agar Nabi Ibrahim a.s. menyeru manusia datang menunaikan haji. Lalu Nabi Ibrahim berkata: “Wahai Tuhanku, Sesungguhnya tiadalah daya diriku sebagai manusia biasa yang terhad suaranya untuk menyeru hingga sampai ke seluruh pendengaran manusia di dunia.”

Lalu Allah SWT berfirman: Sesungguhnya tugasmu hanyalah melaungkan sahaja, tetapi Kamilah yang menyampaikannya (ke dalam hati manusia).” Lantas Nabi Ibrahim a.s. naik ke atas batu (Maqam Ibrahim) seraya menyeru: “Wahai manusia! Telah difardukan ke atas kamu ibadah haji.” Maka dengan itu seruan tersebut telah diperdengarkan kepada setiap manusia yang berada di dalam sulbi lelaki dan di dalam rahim wanita. Mereka yang beriman serta yang telah ditulis oleh Allah SWT akan datang untuk mengerjakan haji hingga hari kiamat telah menyahutnya dengan menyebut: “Labbaikallahumma Labbaik”.

Sabda Rasulullah s.a.w. yang bermaksud: “Sesungguhnya Hajar al-Aswad dan Maqam Ibrahim merupakan batu-batan dari syurga. Allah SWT telah menghilangkan cahaya kedua-duanya dan seandainya tidak dihilangkan cahaya kedua-duanya, nescaya akan diterangi seluruh pelosok timur dan barat.”
- (Lihat Musnah Admad 11/577 no. 7000, al-Tirmizi no 878, Ibn Khuzaimah no. 2732).


Author: Ustaz Ahmad Husni Abdul Rahman
Dipetik dari Majalah Solusi

Cara Sujud Syukur

Soalan:

Saya nak tanya berkenaan cara-cara sebenar untuk sujud syukur. Adakah kena angkat tangan takbir macam solat, kemudian diqiamkan tangan di dada dulu, kemudian takbir lagi sekali untuk sujud? Kemudian duduk tahiyat akhir, bagi salam kiri dan kanan? Atau terus sahaja sujud dan terus bangun, takde salam?


Jawapan:

Menurut Dr Wahbah Zuhaily didalam al-Fiqh al-Islami (2/118), Sujud Syukur di dalam Mazhab Syafie serupa dengan sujud Tilawah. Ia boleh dilakukan diatas kenderaan jika seseorang di dalam didalam permusafiran.

Terdapat 5 rukun di dalamnya iaitu:

a. Berniat.
b. Takbiratul Ihram
c. Sujud satu kali sahaja
d. Duduk selepas sujud dan
e. Memberi salam.

Di dalam Mazhab Hanbali pula, terdapat 3 rukun iaitu sujud, bangun dari sujud dan salam yang pertama. Takbir semasa sujud dan bangun darinya.

Cara sujud syukur didalam Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki hampir serupa bentuknya. Mereka akan terus sujud tanpa Takbir Al-Ihram dan bangun dari sujud tanpa memberi salam. Mereka akan bertakbir untuk sujud sahaja dan semasa bangun dari sujud.

Ibn Qudamah rh juga menyatakan bahawa cara sujud Syukur adalah sama dengan Sujud Tilawah / Sajadah di luar solat.

Sheikh Ibnu Utsaimin dalam Fatawa Islamiyyah (1/205) mengatakan : "Sujud Syukur dilakukan kerana selamat dari sesuatu musibah atau menerima Nikmat yang dikurniakan kepada seseorang (tanda terima kasih). Dilakukan seperti Sujud Tilawah di luar Solat, dan sebahagian ulama'mengatakan wudhu' dan Takbir diperlukan, ada beberapa yang lain mengatakan cuma satu Takbir sahaja diperlukan. Kemudian diikuti dengan sujud dan berdo'a setelah berkata : "Subhaana Robbiyal A’laa."


Rujukan:
Laman Baheis - http://baheis.islam.gov.my/web/musykil. ...
Pejabat Mufti Brunei - http://www.brunet.bn/gov/mufti/irsyad/p ... 7_2001.htm

Friday, April 16, 2010

Hope

People who remain focused on the positive are often accused of being unrealistic. This is a ‘shallow logic’.

Where there is hope, there is hope. That is to say that hope does not just occur, it is created by the hopeful. It is never unrealistic to be positive, because a positive outlook is ultimately self-fulfilling.

A hopeless situation changes, as soon as someone cares. As soon as someone believes they can make things better, there is hope.

Being positively focused is not unrealistic. It is, rather, a proactive approach to life. The pessimist looks for proof and justification of his pessimism. The optimist has no such requirement, because the optimist is not content to settle for things the way they are. Positive thinking acknowledges circumstance and reality without surrendering power to it. The optimist knows that reality can be changed for the better, and looks for possibilities to do so.

Able to see the positive aspect in any circumstance, the optimist begins the process of actually bringing it about.

Things are not always OK. In fact, they rarely are. Acknowledge the negative, then focus on the positive, and you'll begin to make things better.

-Ralph Marston

Harta Sepencarian Selepas Kematian Salah Satu Pihak Dalam Perkahwinan Di Negeri Selangor

Fatwa :

1. Harta sepencarian selepas kematian salah satu pihak, dalam perkahwinan di Negeri Selangor, boleh dibahagikan kepada suami atau isteri sebelum difaraidkan termasuk setelah dilepaskan tanggungan si mati.

2. Pembahagian harta sepencarian tersebut hendaklah diberikan mengikut takat sumbangan sama ada secara langsung atau tidak langsung dari kedua-dua belah pihak .

3. Persetujuan pembahagian hendaklah dibuat melalui perintah mahkamah.

Rujukan Pewartaan : Sel. P.U. 13.
Tarikh Pewartaan :
23 Jun 2005

Membaca Al-Ma’thurat Sewaktu Haid

Pembacaan Ma’thurat sewaktu haid dibolehkan walaupun terdapat ayat al-Quran di dalamnya atas dasar atau niat sebagai zikir, benteng dan pendinding diri.

Sewajarnya wanita yang dalam tempuh uzur membanyakkan amalan wirid dan zikir sebagai pengisian terutamanya pada lima waktu solat yang sudah pastinya kosong.


Author: Ustaz Syed Mohd Fadzli Al Yamani
Dipetik dari Majalah Solusi

Kasih Ibubapa

" Wahai anak, kamu mungkin lebih bijak daripada kami, tetapi kamu tidak mungkin dapat mengatasi kasih seorang ibu dan bapa. Kamu hanya mampu mengasihi kami selepas kamu bijak, tetapi kami mengasihi kamu sebelum kamu lahir! "
- sailfulislam.com

Dipetik dari:
http://www.benashaari.com/

Wednesday, April 14, 2010

Doa Agar Di Beri Petunjuk Ke Jalan Yang Lurus
Sumber: Majalah Solusi

Buat Umrah Banyak Kali

Soalan:

Saya akan pergi umrah, insyaAllah dan saya ada beberapa soalan:

1. Saya akan berada di Makkah selama 10 hari. Yang manakah yang lebih baik - samada mengerjakan umrah banyak kali dalam tempoh tersebut atau mengerjakan umrah hanya sekali sahaja. Saya ada dengar, disunatkan memperbanyakkan tawaf sunat, tetapi lebih baik umrah satu kali sahaja sebab nabi buat begitu. Saya dengar juga, yang sunnah ialah satu kali umrah dalam satu safar ke Makkah. Saya juga ada dengar, jarak antara dua umrah ialah sehingga rambut panjang setelah dicukur dalam umrah yang pertama. Adakah dakwaan-dakwaan tersebut berdasarkan nas yang sahih? Adakah saya patut umrah satu kali sahaja?

2. Jika saya melakukan umrah banyak kali, adakah lebih baik terus cukur rambut dalam umrah kali yang pertama? Ada orang kata, lebih baik potong sedikit sahaja, dan rambut selebihnya dipotong pada umrah-umrah berikutnya, dan hanya bercukur untuk umrah yang terakhir.

3. Adakah dibolehkan melakukan umrah untuk ibubapa, saudara-mara atau muslim lain? Adakah ini memerlukan wasiat dan persetujuan mereka?


Jawapan:

1. Perbuatan mengulangi umrah beberapa kali dalam satu perjalanan tidak diketahui daripada sunnah Nabi dan para sahabat. Nabi SAW pernah berada di Makkah selama 19 hari waktu Pembukaan Makkah, baginda tidak keluar ke tanah halal untuk berihram umrah. Baginda pernah berada di Makkah 3 hari sewaktu Umrah Qadha’, tanpa melakukan umrah lain pun. Begitu juga para sahabat.

Kata Syeikh Uthaimin: Perbuatan ini lebih hampir kepada kesalahan berbanding dengan ganjaran.
- (Liqaat Bab Maftuh)

Jarak antara dua umrah, sesetengah fuqaha mengatakan sehingga tumbuh rambut. Ada yang menghadkan sebulan. Imam Ahmad mengatakan: "Sehingga hitam kepalanya (tumbuh rambut)". Tetapi tidak ada nas sahih yang menyokongnya. Cuma had seperti ini diambil daripada rukun umrah iaitu mencukur atau mengerat rambut. Dan ia tidak dapat disempurnakan melainkan dengan ada rambut. Wallahu A’lam.

Oleh itu, disyorkan agar memperbanyakkan melakukan tawaf dan solat sunat di MasjidilHaram, dan ia lebih sunnah daripada amalan mengulangi umrah banyak kali.

2. Yang dikatakan lebih baik tinggal sedikit selepas umrah ialah jika kita melakukan Haji Tamattuk. Selepas umrah, lebih baik tahallul dengan bergunting supaya tahallul haji dapat dilakukan dengan cara mencukur.

Adapun, jika datang untuk umrah sahaja, maka lebih afdhal saudara mencukur rambut. Tidak perlu kita fikirkan tentang umrah-umrah yang akan datang. Kerana pada asalnya, ia tidak digalakkan sebagaimana disebutkan tadi.

Walaubagaimana pun, syarak meluaskan hukum ini samada cukur atau gunting.

3. Melakukan umrah (sunat) untuk ibubapa, atau orang yang telah meninggal, InsyaAllah, memberi manfaat untuk mereka. Ia tidak memerlukan kepada wasiat, kerana ia satu bentuk sedekah kepada mereka.


Wallahu A’lam
Jawapan asal penulis di Al-Ahkam.Net

Bernazar Dengan Maksiat

Hadith :

Dari Imran bin Hushain r.a katanya Rasulullah SAW bersabda: ”Tidak boleh melaksanakan nazar yang berupa maksiat dan tidak boleh orang melaksanakannya.”

- (al-Bukhari)

Huraian:

1. Nazar disyariatkan oleh Islam dan diharuskan untuk menghampirkan diri kepada Allah SWT.

2. Perkara yang dinazar hendaklah merupakan perkara yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT di mana Islam tidak membenarkan umatnya bernazar dengan perkara yang telah diharuskan oleh syarak kerana perkara itu tidak membawa kepada pahala atau dosa bagi sesiapa yang melakukannya. Contohnya seseorang itu bernazar untuk makan, minum, tidur dan sebagainya.

3. Perkara yang dinazarkan juga janganlah terdiri daripada kewajipan yang memang telah diwajibkan seperti bernazar untuk mengerjakan puasa di bulan Ramadhan dan sebagainya.

4. Islam juga melarang kita bernazar dalam perkara yang makruh atau diharamkan seperti membunuh, berzina dan sebagainya. Ini adalah kerana bernazar untuk melakukan perkara makruh dan haram bukan lagi termasuk dalam perkara yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah malah perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah.

5. Selain itu adalah tidak sah hukumnya orang yang bernazar secara dipaksa.

Sunday, April 11, 2010

Makkah Al-Mukarramah Sebagai Tanah Haram

Istilah “Tanah Haram” ini bukanlah menggambarkan sesuatu yang bersifat haram, terlarang atau kebencian, tetapi ia sebenarnya dimaksudkan dalam literature bahasa Arab sebagai “Al-Hurmah” yang membawa maksud 'Penghormatan'.

Tanah Haram Makkah mempunyai beberapa hukum khas yang memberi nilai tambah kepada keistimewaannya.

1. Larangan memasuki Kota Makkah bagi bakal Haji dan Umrah kecuali dengan Berihram.

Rasulullah s.a.w. menetapkan miqat makaniyy (tempat dan niat ihram haji dan umrah) bagi setiap penjuru jalan ke Makkah dan kemudian bersabda: “Semua miqat (yang telah ditentukan itu) adalah bagi penduduk kawasan tersebut dan mereka yang melintas melaluinya daripada kalangan bakal haji atau umrah.”
- Riwayat Imam al-Bukhari, hadis 1524

Justeru, sesiapa yang melintasi miqat tanpa berihram, hukumnya berdosa dan dikenakan dam (denda) dengan menyembelih seekor kambing. Sebaliknya menurut Imam al-Nawawi dan Ibn Hajar al-Asqalaniyy dalam Fath al-Bariyy menyatakan keharusan memasuki Makkah dengan tidak berihram dengan tujuan yang lain, bukan untuk melakukan haji atau umrah.

2. Larangan bagi orang kafir memasuki Kota Makkah.

Allah SWT telah berfirman: “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya (kepercayaan) orang-orang kafir musyrik itu najis, oleh itu janganlah mereka menghampiri Masjid Al-Haraam sesudah tahun ini (9 Hijrah); dan jika kamu bimbangkan kepapaan, maka Allah akan memberi kekayaan kepada kamu dari limpah kurniaNya, jika Dia kehendaki. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana”.
- Surah At-Taubah : Ayat 28

3. Boleh melakukan solat pada bila-bila masa di bumi Makkah.

Terdapat lima waktu yang dilarang daripada melakukan solat, menurut para fuqaha. Namun, Imam Syafii dan Ahmad Ibn Hanbal berpendapat boleh melakukan solat sunat dan tawaf pada bila-bila masa di Makkah tanpa ada waktu yang dilarang. Daripada Jabir bin Mut’im bahawasanya Nabi s.a.w. pernah bersabda: “Wahai Bani Abd Manaf. Jangan kamu tegah seseorang daripada melakukan tawaf di Baitullah dan bersolat pada mana-mana waktu yang dikehendakinya malam atau siang”.
- [Lihat Sunan al-Tirmizi: 868, dan Sahih al-Tirmizi 1/259 : 688-875]

4. Tahiyyah (penghormatan) bagi Kaabah adalah melakukan tawaf.

Tahiyyah bagi semua masjid ialah dengan melakukan solat Tahiyyat al-Masjid, manakala tahiyyah Kaabah pula ialah tawaf.

5. Larangan menghadap ke arah kiblat atau membelakanginya sewaktu membuang air.

Antara keistimewaan hukum Makkah adalah haram menghadapnya atau membelakanginya ketika membuang air. Daripada Abu Ayyub al-Ansari bahawasanya Nabi s.a.w. pernah bersabda yang bermaksud: “Apabila seseorang daripada kamu duduk untuk membuang air, maka jangan kamu menghadap ke arah kiblat dan jangan membelakanginya. Hadaplah ke arah Timur atau Barat.”
- Hadis riwayat Al-Bukhari : 144

Author: Ustaz Ahmad Husni Abdul Rahman
Dipetik dari Majalah Solusi

You're One Of A Kind

There is no one else, anywhere, who has your own special combination of skills, interests, contacts, knowledge, values and experience. You're the only one there is. You have no competition when it comes to being you.

Anything you can do to more fully develop the unique person you are, will serve you well in all areas of life.

What do you love to do? That's probably what you'll be most successful at doing.

What things fascinate you and hold your interest? Those are the areas where others will value your perspective and insight.

What is it that you MUST do, that you cannot not do? It is there that you will find the passion necessary to overcome any obstacle.

It is more important than ever to be a unique individual. The opportunities to thrive and prosper are for people who are creative and resourceful, who can contribute their own unique perspective.

-Ralph Marston

Air Musoffa

Penjualan air musoffa secara komersial adalah dilarang kerana ia boleh membuka ruang kepada penyelewengan akidah, kepercayaan khurafat dan penipuan.

Rujukan:
Keputusan Muzakarah Jawatankuasa fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia
23 Januari 2006 Muzakarah Kali Ke-72
(Buku Terbitan JAKIM, Keputusan Muzakarah Jawatankuasa fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia, hal. 13)

Saturday, April 10, 2010

Harta Yang Diwakafkan

Soalan:

Bagaimanakah status harta wakaf masjid. Saya pernah dengar bahawa harta-harta masjid yang diwakafkan tidak boleh dibawa keluar untuk kegunaan umum atau untuk keperluan lain. Misalannya, kayu masjid lama yang diruntuhkan bagi dibina masjid baru diguna untuk membina jambatan, pondok bas dan dijual kepada orang ramai. Bagaimana pula dengan kipas,tikar, kitab dan sebagainya.

Jawapan:

Menurut Mazhab Syafi'e bahawa benda yang diwaqafkan itu berpindah milik kepada Allah SWT dan terkeluar daripada pemilikan manusia sama ada pewaqaf atau penerima waqaf.

Waqaf tidak dapat ditukar ganti atau dijual sebagaimana nasnya dalam Kitab Fath al-Mu'in yang bererti : "Tidak boleh dijual benda yang diwaqafkan sekalipun benda yang diwaqafkan itu telah rosak".

Oleh itu, kayu masjid lama yang telah diruntuhkan kerana hendak dibina masjid baru tidak boleh dijual, sebaliknya boleh digunakan untuk membina bangsal tempat letak kenderaan atau tempat simpan keranda jenazah di dalam kawasan masjid untuk kegunaan jemaah.

Bagaimanapun jika masjid yang dibina oleh kerajaan bila dirobohkan kerana dibuat masjid baru, maka perkakas yang lama itu boleh dijual kepada orang ramai dan wangnya dimasukkan ke dalam kewangan masjid.

Sekian. Wallahu a'lam.


Koleksi kemusykilan agama yang telah dijawab oleh Mufti Melaka.
http://alhuda.mmu.edu.my/jawapan/baca.php?id=188

What Would Other People Think?

How many things do you do, and how many things do you not do, just because you're worried about what other people would think?

Other people's opinions of you, and your opinions of them, cause a great amount of completely unnecessary negative thinking... not to mention a lot of silly activity!

Of course you would like to make a good impression on people. So you do your best to be polite, honest and respectful. Beyond that it's useless to concern yourself with what others think of you, because they will probably think it in spite of anything you do. And what does it matter anyway?

**Refuse to be imprisoned by the opinions of others.**

After all, what harm can someone's opinion do to you? What power does it have over you? Only the power that you give to it.

Decide to live with the freedom of your own thoughts. Be confident of your own value and worth, and that you're doing the right thing.

When you believe in yourself and in what you're doing, it won't matter what other people think. And while you're at it, remember not to waste your own time by placing judgments on others.

We're all different and we all think differently. Do what you will, with the best of intentions, a steadfastness of purpose, and let others think what they may.

-Ralph Marston

Herba Penawar Berbagai Jenis Kanser

Herba yang dikenali dengan nama Keladi Tikus atau nama saintifiknya Typhonium Flagelliforme telah terbukti dapat menyembuhkan penyakit maut ini. Baca mengenainya di SINI dan di SINI.

Sekadar berkongsi info yang didapati melalui siaran ASTRO 10 April 2010.
Semuga bermanfaat.

Friday, April 9, 2010

Keeping Score

The best way to stay competitive is to ignore the competition. Run your own race. When you look back to see who is gaining on you, you lose ground.

Set your own standards. Why waste time keeping score when you could put that effort into improving your performance?

The only way to create value, wealth and abundance in your own life is to provide value to the lives of others. This requires focusing on the "for", rather than the "against."

You'll never be competitive by reacting to someone else's actions, especially in this fast-paced world. Better to put your energy into doing the best that you can possibly do. Take your own initiative and excel at your own game.

-Ralph Marston

Amalan / Cara Menghindar Penyakit Berjangkit

Amalan ini diberi oleh salah seorang guru perawat di Pulau Pinang Tok Su Li. Amalan ini bertujuan untuk menghindar diri dari penyakit berjangkit secara khususnya. Boleh juga untuk merawatnya. InsyaALLAH, segalanya datang dari ALLAH, kembali kepada ALLAH jua.

Amalannya:

Surah Yasin : Ayat 58

58. (Mereka juga beroleh) ucapan salam sejahtera dari Tuhan Yang Maha Mengasihani.

1) Selepas selesai solat Fardhu, amalkan membaca Yasin : Ayat 58 sebanyak 7, 9, 12 atau 27x senafas. InsyaALLAH terhindar dari segala unsur-unsur negatif.

2) Sebelum keluar rumah, amalkan membaca Yasin : Ayat 58 7x senafas, insyaALLAH terhindar dari segala penyakit berjangkit, sihir atau gangguan makhluk halus dan santau terutamanya.

3) Dalam sehari, jadikan mandian untuk menghindar dari penyakit berjangkit dan segala penyakit dengan izin ALLAH – Yasin : Ayat 58 sebanyak 77x. Ditiupkan pada air di dalam baldi. InsyaALLAH.

4) Bagi yang terkena, boleh diikhtiarkan dengan menyediakan air satu baldi:-

- Garam Bukit 3-7 sudu (bergantung kepada tahap kekronikan sakit)

- Daun pokok Ketapang 7 helai

- Daun pokok Ara 7 helai

- Kulit pokok Rambai 7 Keping ( Ditumbuk halus )

- Daun Bidara (jika kes gangguan)

Lalu dicampurkan semuanya dalam satu baldi dengan tuangan satu persatu lalu dibacakan dengan :

a) Al Fatihah 7 kali dengan ulangan Fatihah : Ayat 4 sebanyak 7 kali setiap satu.


4. Yang Menguasai pemerintahan hari Pembalasan (hari Akhirat).

b) Ayat Kursi 7 kali dengan ulangan ayat yang digariskan sebanyak 9 kali setiap satu.


255. "Allah, tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, yang tetap hidup, yang kekal selama-lamanya mentadbirkan (sekalian makhlukNya). Yang tidak mengantuk usahkan tidur. Yang memiliki segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Tiada sesiapa yang dapat memberi syafaat (pertolongan) di sisiNya melainkan dengan izinNya. Yang mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka, sedang mereka tidak mengetahui sesuatu pun dari (kandungan) ilmu Allah melainkan apa yang Allah kehendaki (memberitahu kepadanya). Luasnya Kursi Allah (ilmuNya dan kekuasaanNya) meliputi langit dan bumi; dan tiadalah menjadi keberatan kepada Allah menjaga serta memelihara keduanya. Dan Dia-lah yang Maha Tinggi (darjat kemuliaanNya), lagi Maha Besar (kekuasaanNya)"

c) Yasin : Ayat 58 - 63x.
d) 5 Qul ( Al Jin 1-5, Al Kafirun, Al-Ikhlas, Al- Falaq, An-Nas). Al-Ikhlas seelok-eloknya dibaca sebanyak dalam bilangan yang berikut samada 1, 3, 5, 7, 9 atau 12x.Maka, setelah selesai, dimandikan pesakit tadi. Adalah lebih bagus jika yang sihat mengamalkannya sekali sebulan, sekurang-kurangnya, kerana mengelak lebih baik dari mengubati.

Ramai juga yang tertanya-tanya, bahan-bahan di atas agak sukar untuk diperolehi jika tinggal di kawasan bandar. Boleh saja digantikan dengan limau nipis sebanyak 7 biji dan garam bukit.

Tidak perlu dipeningkan kepala dengan kaedah atau bahan-bahan. Yang paling penting dan utama adalah penyerahan dan pengabdian diri kepada ALLAH semata-mata. Bahan dan kaedah hanya sandaran tetapi pergantungan tetap kepada ALLAH semata-mata, tiada duanya. Ada jalan masuk, pasti ada jalan keluar, InsyaALLAH. ALLAHu Robbi.Sekadar tambahan, bagi yang akan menghadapi temuduga, boleh juga amalkan dengan membaca Yasin : Ayat 58 ini 7x senafas di muka pintu sebelum keluar rumah sambil membayangkan diri sendiri, lalu hembuskan nafas perlahan, isyarat menghembus diri kita yang dibayangkan itu. InsyaALLAH, semoga ALLAH memudahkan segalanya.
Amin Ya Robbal A'lamin.


Dipetik dari:
http://terapi-alfatah.blogspot.com/search/label/Amalan

Bersyukur

“Siapa yang tidak bersyukur dengan pemberian yang sedikit, dia juga tidak akan bersyukur dengan pemberian yang banyak. Siapa yang tidak mensyukuri manusia, bererti dia juga tidak mensyukuri Allah. Memperkatakan nikmat Allah adalah tanda syukur, dan mengabaikannya adalah kufur. Berjemaah itu dirahmati, sedangkan berpecah belah itu mengundang azab.”

- Hadis riwayat Ahmad dalam Musnah Ahmad pada bab Awal Musnad Ahli Kufah: Baki Hadis al-Nu’man bin Basyir r.a.

Dipetik dari Majalah Solusi

Thursday, April 8, 2010

Resiliency

(Kebingkasan/ daya pemulihan/ semangat yang tidak mudah luntur)

All of us get knocked down,
but it's the resiliency
that really matters...
the thing that distinguishes athletes,
is the ability to do well
in times of great stress, urgency and pressure.
-- Roger Staubach

It's not how many times you get knocked down that counts, it is how fast you can get back up. Everyone who is attempting anything worthwhile, will suffer setbacks. The faster you get past them, the less damage they'll do.

The most frustrating setbacks are those over which you have no control. The best way to bounce back is to find something you CAN control. Find something positive that you CAN do and do it. Get past your frustration by shifting your focus to where you can make a difference. Maintain your momentum by continuing to be effective in some way. Delight in your accomplishments, and realize that you have what it takes to overcome any adversity (kesusahan).

When something has you frustrated because it is beyond your control, take action to ensure that you don't get in that position again. Realize that you can take control of your own life, even if you don't control the situation.

If anything is blocking your path, go around it rather than beating your head against it. Get back up, look clearly at what must be done, and then do it. The game is won by the player who can keep on coming back no matter what.

-Ralph Marston

Menyentuh Ibu Tiri

Soalan:

Saya ingin tahu hukum wuduk apabila berlaku persentuhan antara ibu tiri dengan anak lelaki tiri yang sudah baligh. Terima kasih.

Jawapan:

Antara ibu tiri dan anak tiri adalah mahram muabbad (yakni haram berkahwin buat selama-lamanya) kerana Allah berfirman (bermaksud); “Dan janganlah kamu berkahwin (dengan wanita-wanita) yang pernah dinikahi oleh bapa-bapa kamu kecuali apa yang telah berlaku pada masa yang lalu. Sesungguhnya perbuatan itu adalah satu perkara yang keji, dan dibenci (oleh Allah), serta menjadi seburuk-buruk jalan (yang dilalui dalam perkahwinan)”.
- (an-Nisa’; 22).

Kerana itu, kedudukan antara mereka berdua (yakni ibu tiri dan anak tiri) sama seperti sesama mahram yang lain, yakni harus berduaan jika aman fitnah, harus membuka aurat (dalam batasan yang diharuskan di hadapan mahram), harus bersalaman tanpa berlapik dan tidak batal wuduk apabila bersentuhan.

Wallahu a'lam.

Rujukan:

1. Bidayatul-Mujtahid, Imam Ibnu Rusyhd, juz. 2, kitab an-Nikah.


Posted by USTAZ AHMAD ADNAN FADZIL

Macamana Nak Jadi Baik?

Jika ingin membaiki dunia, kita perlu baiki manusia. Dan untuk baiki manusia, kita perlu baiki hatinya. Untuk membaiki hati, kita mesti bermula dengan memperbaiki solat.

Diriwayatkan bahawa Abu Hurairah telah bertanya kepada Nabi s.a.w., “Bagaimana keadaan orang yang mengerjakan solat tetapi masih mencuri?”. Nabi s.a.w. menegaskan: “Solat orang itu lambat laun akan menyebabkan dia berhenti mencuri.” “Tetapi kalau orang itu masih jahat juga setelah mengerjakan solat, bagaimana?”. “Itu yang saya katakan, dia perlu memperbaiki mutu solatnya. Perbaiki solatnya .. bila solat dah baik, insyaAllah orang itu akan jadi baik.”

Nak jadi baik memang lambat.

Membina - mengambil masa; meruntuh - sekelip mata.

Bagaimana nak perbaiki solat?

Mulakan dengan mencari ilmu tentang kesempurnaan rukun solat iaitu:

Rukun fi’li (perbuatan fizikal) seperti berdiri dengan betul, rukuk, sujud dan sebagainya.

Rukun qauli, pada makna bacaannya di lidah.

Rukun Qalbi (membaca) pada rasa yang bersemi di hati.

Cari ilmu yang bagaimana?

Cari makna bacaan Fatihah, cari tafsirannya. Cari simbolik daripada perlakuan rukuk, perlakuan sujud dan perlakuan berdiri betul. Perlu jaga 7 anggota sujud. Perlu memahami semua rukun-rukun solat, bukan sekadar tahu sahaja. Perlu menghayati rasa hina diri, malu, takut, harapan dan kagum kepada Allah dalam sujud kita. Itulah yang perlu ada dalam hati ketika melaksanakan solat. Itulah roh solat, manakala yang lainnya hanya jasad.

Amaran daripada Imam Ghazali: “Jika solat dipersembahkan kepada Allah tanpa ada sebarang rasa, itu sama keadaannya dengan mempersembahkan ‘bangkai’ yang tidak bernyawa”.

Kenapa orang tidak mahu atau malas mengerjakan solat?

Punca orang enggan solat ialah apabila dia tidak terasa perlukan Allah dalam kehidupannya. Dia tidak nampak atau terasa keagungan, kekuatan, kekayaan, keilmuan dan lain-lain sifat kesempurnaan Allah.

Kenapa jadi begitu?

Orang tidak nampak kebesaran Allah sebab dia tidak terasa kekerdilan dirinya. Sebaliknya dia merasa dirinya atau makhluk-makhluk lain yang lebih besar. Jadi, pergantungan, pengharapan dan kekaguman bukan kepada Allah, tetapi kepada selain- NYA.


Credit to: Imam Global
Dipetik Dari Majalah Solusi

Mutiara Kata

Sedikit yang mengingatkan
lebih baik daripada
banyak yang melalaikan

Mensyukuri sedikit nikmat
Mengundang limpahan berkat

Adab Buang Air

Dari Salman r.a katanya dia ditanya oleh seseorang: "Bukankah Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kamu segala-galanya hingga masalah buang air juga?” Jawabnya: "Benar! Beliau melarang kita mengadap kiblat ketika buang air besar atau kecil. Beliau juga melarang beristinja’ dengan tangan kanan, beristinja’ kurang dari tiga biji batu dan istinja’ dengan kotoran ternak yang telah keras atau dengan tulang.”

- (Muslim)

Huraian:

1. Buang air adalah suatu kebiasaan yang diselalu dilakukan setiap hari. Disebabkan oleh kebiasaan itulah seringkali kita kurang memperhatikan adab-adab dalam melakukannya.

2. Dalam Islam terdapat beberapa perkara yang perlu diperhatikan:

a. Tidak membawa barang yang tertulis nama Allah, kitab al-Quran atau sebahagian dari ayat-ayatnya memasuki tandas.

b. Membaca do'a sewaktu hendak memasuki tandas dan apabila keluar dari tandas.

c. Mendahulukan kaki kiri ketika masuk dan mendahulukan kaki kanan ketika keluar.

d. Tidak mengadap ke arah kiblat atau membelakanginya sebagai menghormati Kaabah.

e. Mengelak membuang air di dalam lubang yang terdapat haiwan di dalamnya.

f. Mengelak dari tempat orang berteduh/bernaung, di jalanan atau tempat laluan manusia.

g. Tidak buang air kecil atau besar di dalam air yang tergenang atau air mengalir yang biasa digunakan manusia untuk bersuci.

h. Tidak mencuci kotoran dengan tangan kanan untuk menjaga kebersihan.

i. Dilarang bercakap ketika qada' hajat, tidak boleh memberi salam, menjawab salam dan berzikir secara lisan.

3. Istinjak bermaksud bersuci sesudah buang air besar mahupun air kecil iaitu membersihkan air kecil mahupun besar dari badan dengan air dan jika tidak ada air bolehlah beristinja’ dengan batu atau benda-benda lain yang meresap.

Sunday, April 4, 2010

Learn And Grow

We've all made mistakes. We've all done things that we've been ashamed of. Life is a learning experience, and mistakes are the most effective teachers.

Living successfully is not about avoiding mistakes, it is about learning from them. Making a mistake once is, in the long run, a blessing for what it teaches. Making the same mistake again and again -- now that's what you want to avoid!!.

To not learn from your mistakes is usually worse than to make them in the first place! The learning starts with accepting responsibility for your errors. Laying the blame on others will serve no useful purpose.

From the moment you're born, life is a learning and growing experience. Today you are more intelligent than you were yesterday. Today you are more mature than yesterday. Today you are more caring, more loving, more effective than ever before. You have grown and you continue to grow every day. The poor judgment you exercised yesterday is in the past, and you are the wiser for it.

Take comfort and delight in the new person you are always becoming. Go forward knowing that you are worthy and capable of every success.

- Ralph Marston

Mengambil Wuduk Selepas Mandi Wajib

Soalan:

Adakah perlu lagi untuk mengambil wuduk selepas mandi wajib?

Jawapan;

Dalam sebuah hadis diceritakan oleh Saidatina ‘Aisyah r.a.: “Sesungguhnya Nabi s.a.w. tidak mengambil wuduk selepas mandi janabah”.
- (Riwayat Imam at-Tirmizi, Ibnu Majah, an-Nasai dan Imam Ahmad. Hadis ini menurut Imam at-Tirmizi; hasan soheh. Ia dikeluarkan juga oleh Imam al-Baihaqi dengan sanad yang baik)

Berkata Imam at-Tirmizi: Hadis ini menjadi pandangan ramai ulamak dari kalangan Sahabat dan Tabi’ie iaitu tidak perlu lagi mengambil wuduk selepas mandi wajib; yakni memadai dengan wuduk yang diambil sebelum mandi atau memadai dengan mandi itu sendiri.

Diriwayatkan bahawa seorang lelaki berkata kepada Abdullah bin ‘Umar r.a.: "Sesungguhnya saya mengambil wudhuk selepas dari mandi wajib". Beliau berkata kepada lelaki itu: "Sesungguhnya engkau telah berlebih-lebihan".

Menurut Abu Bakar Ibn al-‘Arabi: “Para ulama tidak berbeza dalam menyatakan bahawa wuduk itu termasuk di bawah mandi. Niat bersuci dari janabah (yakni hadas besar) merangkumi bersuci dari hadas (kecil) dan sekaligus menghilangkannya (yakni hadas kecil itu) kerana tegahan-tegahan dengan sebab janabah (hadas besar) lebih banyak dari tegahan-tegahan kerana hadas kecil. Oleh demikian yang lebih sedikit telah terangkum di dalam niat (melakukan) yang lebih banyak dan berniat melakukan yang lebih besar telah mencukupi dari melakukan yang lebih kecil”.

Wallahu A’lam.

Rujukan;

1. Nailul-Autar, jil. 1, Kitab at-Thaharah, Bab Sifat al-Ghusl.
2. Yas-alunaka ‘An ad-Din Wa al-Hayah, Dr. Ahmad as-Syirbasi, jil. 6, hlm. 20.


Posted by USTAZ AHMAD ADNAN FADZIL

Manfaat Bersangka Baik

Allah SWT berfirman: "Wahai orang-orang yang beriman! Jika datang kepada kamu seorang fasik membawa sesuatu berita, maka selidikilah (untuk menentukan) kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini dengan sebab kejahilan kamu (mengenainya) sehingga menjadikan kamu menyesali apa yang kamu telah lakukan."
- Q.S Al-Hujuraat : 6.

Manfaat Berbaik Sangka

Ada banyak nilai dan manfaat yang diperolehi seseorang muslim bila dia memiliki sifat husnuzh zhan (berbaik sangka) kepada orang lain.

Pertama - Hubungan persahabatan dan persaudaraan menjadi lebih baik.
Perkara ini kerana berbaik sangka dalam hubungan sesama muslim akan menghindari terjadinya keretakan hubungan. Bahkan keharmonian hubungan akan semakin terasa kerana tidak ada halangan psikologis yang menghambat hubungan itu.

Kedua - Terhindar dari penyesalan dalam hubungan.
Buruk sangka akan membuat seseorang menimpakan keburukan kepada orang lain tanpa bukti yang benar. Allah SWT berfirman sebagaimana yang disebutkan pada Surah Al-Hujuraat Ayat 6 di atas.

Ketiga - Selalu berbahagia atas segala kemajuan yang dicapai orang lain.
Meskipun kita sendiri belum dapat mencapainya, perkara ini memiliki erti yang sangat penting, kerana dengan demikian jiwa kita menjadi tenang dan terhindar dari iri hati yang boleh berkembang pada dosa-dosa baru sebagai kelanjutannya.

Ruginya Berburuk Sangka

Melakukan atau memiliki sifat berburuk sangka, ada sejumlah kerugian yang akan kita perolehi, baik dalam kehidupan di dunia mahupun di akhirat.

Pertama - Mendapat dosa.
Berburuk sangka merupakan sesuatu yang jelas-jelas bernilai dosa, kerana disamping kita sudah menganggap orang lain tidak baik tanpa dasar yang jelas, berusaha menyelidiki atau mencari-cari keburukan orang lain, juga akan membuat kita melakukan dan mengungkapkan segala sesuatu yang buruk tentang orang lain yang kita berburuk sangka kepadanya.

Allah berfirman: "Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah kebanyakan dari sangkaan (supaya kamu tidak menyangka sangkaan yang dilarang) kerana sesungguhnya sebahagian dari sangkaan itu adalah dosa dan janganlah kamu mengintip atau mencari-cari kesalahan dan keaiban orang dan janganlah setengah kamu mengumpat setengahnya yang lain. Adakah seseorang dari kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? (Jika demikian keadaan mengumpat) maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. (Oleh itu, patuhilah larangan-larangan yang tersebut) dan bertakwalah kamu kepada Allah; sesungguhnya Allah Penerima taubat, lagi Maha mengasihani."
- Q.S Al-Hujuraat : 12.

Kedua - Dusta yang besar.
Berburuk sangka akan membuat kita menjadi rugi, kerana apa yang kita kemukakan merupakan suatu dusta yang sebesar-besarnya.

Perkara ini disabdakan oleh Rasulullah: "Jauhilah prasangka itu, sebab prasangka itu pembicaraan yang paling dusta"
- HR. Muttafaqun alaihi.

Ketiga - Menimbulkan sifat buruk.
Berburuk sangka kepada orang lain tidak hanya berakibat pada penilaian dosa dan dusta yang besar, tetapi juga akan mengakibatkan munculnya sifat-sifat buruk lainnya yang sangat berbahaya, baik dalam perkembangan peribadi mahupun hubungannya dengan orang lain, sifat-sifat itu antara lain ghibah, kebencian, hasad, menjauhi hubungan dengan orang lain dll.

Dalam satu hadith, Rasulullah s.a.w. bersabda: "Hendaklah kamu selalu benar. Sesungguhnya kebenaran membawa kepada kebajikan dan kebajikan membawa ke syurga. Selama seseorang benar dan selalu memilih kebenaran, dia tercatat di sisi Allah seorang yang benar (jujur). Berhati-hatilah terhadap dusta, sesungguhnya dusta membawa kepada kejahatan dan kejahatan membawa kepada neraka. Selama seseorang dusta dan selalu memilih dusta, dia tercatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta."
- HR. Bukhari.

Larangan Berburuk Sangka

Kerana berburuk sangka merupakan sesuatu yang sangat tercela dan mengakibatkan kerugian, maka perbuatan ini sangat dilarang di dalam Islam sebagaimana yang sudah disebutkan pada Surah Al-Hujuraat Ayat 12 di atas. Untuk menjauhi perasaan berburuk sangka, maka masing-masing kita harus menyedari betapa hal ini sangat tidak baik dan tidak benar dalam hubungan persaudaraan, apalagi dengan sesama muslim dan aktivis dakwah.

Disamping itu, bila ada benih-benih di dalam hati perasaan berburuk sangka, maka perkara itu harus segera dicegah dan dijauhi kerana ia berasal dari godaan syaitan yang bermaksud buruk kepada kita. Dan yang lebih penting lagi adalah memperkukuh terus jalinan persaudaraan antara sesama muslim dan aktivis dakwah agar yang selalu kita kembangkan adalah berbaik sangka, bukan malah berburuk sangka.

Khalifah Umar bin Khattab menyatakan: "Janganlah kamu menyangka dengan satu kata pun yang keluar dari seorang saudaramu yang mukmin kecuali dengan kebaikan yang engkau dapatkan bahawa kata-kata itu mengandungi kebaikan."

Demikian perkara-perkara dasar yang harus mendapat perhatian kita dalam kaitan dengan sikap husnuzh zhan (berbaik sangka).

"Seandainya engkau menyampaikan keburukan saudaramu, jika itu benar, maka bererti kamu sudah membuka aib saudaramu, dan jika itu salah, maka engkau sudah melakukan fitnah"

www.iLuvislam.com
Dihantar Oleh: aina_amidin

Saturday, April 3, 2010

Mental Sludge

As time goes on, it happens to drain pipes, car radiators, riverbeds and coronary arteries -- the build-up of sludge. If the sludge keeps coming and is never removed, it eventually leads to disaster.

Is there a build-up of dangerous sludge in your mind, as well? Years and years of negative thoughts, critical comments, assumptions, defeats and frustrations can deposit a layer of mental sludge that clogs your thinking and prevents your thoughts from flowing freely.

Think back to when you were a child. You were creative, open minded, curious. You believed that anything was possible. You had big dreams and big plans. Then the sludge began to cover them up. It is all still there, it's just buried. Deep inside, that creative, curious, resourceful person with big dreams is still there. It's still you.

Focus on the dreams and the sludge will start to melt away. Concentrate on the positive, and the possible, and your thoughts will start to flow freely. Unclog the negative thoughts and free your mind and yourself to do great things.

-Ralph Marston

Miskin Kerana Malas

Kadangkala kemiskinan idea dan usaha, lebih buruk daripada kemiskinan harta. Ramai pemalas sengaja menempah kegagalan kerana terlalu mengharapkan bantuan orang lain. Padahal mencapai kejayaan jauh lebih mudah daripada menempah kegagalan, jika tidak bersikap malas.

Dipetik dari Majalah Solusi

Pabila Pemilik Hutang Menghilangkan Diri

Pertanyaan:

Bagaimana melunaskan hutang, apabila orang yang memberi hutang sudah meninggal dunia atau tidak diketahui sekarang dia berada di mana?

Jawapan:

Hal ini telah dijawab oleh Syaikh Ibnu ‘Uthaimin Rahimahullah. Beliau mengatakan: “Apabila kamu mempunyai hutang kepada seseorang dan kamu merasa belum membayarnya dan merasa hutang tersebut masih ada sampai orang yang memberi hutang mengambil haknya, dan apabila orang yang memberi hhutang tadi telah meninggal, maka hutang tersebut diberikan pada ahli warisnya. Jika kamu tidak mengetahui ahli warisnya atau tidak mengetahui orang tersebut atau tidak mengetahui di mana dia berada, maka hutang tersebut dapat disedekahkan atas namanya dengan ikhlas. Dan Allah SWT mengetahui hal ini dan akan menunaikan pada orang tersebut.”
- (Syarh Riyadhis Sholihin, Bab Taubat, 1/47)

Dan juga telah diriwayatkan daripada Ibnu Mas’ud r.a. bahawa beliau membeli hamba daripada seorang lelaki. Kemudian beliau masuk (ke dalam rumah) untuk mengambil wang pembayaran. Akan tetapi tuan hamba tadi telah pergi sehinggakan Ibnu Mas’ud yakin lagi tuan hamba tersebut tidak akan kembali. Akhirnya beliau bersedekah dengan wang tadi dan mengatakan, “Ya Allah, wang ini adalah milik tuan hamba tadi. Jika dia redha, maka balasan untuknya. Namun jika dia enggan, maka balasan untukku dan baginya kebaikanku sesuai dengan kadarnya.”
- (Tazkiyatun Nufus pada Bab At Taubah yang dikumpulkan dari tulisan Ibnu Rojab, Ibnul Qoyyim, dan Imam Al Ghozali oleh Dr. Ahmad Farid)

http://rumaysho.com/hukum-islam/muamalah/2886-bagaimana-melunasi-hhutang-orang-pada-orang-yang-sudah-wafat.html

Kesimpulan:

a) Kena pastikan bahawa memang orang yang kita berhutang dengannya tidak dapat ditemui.

b) Jika tidak dapat ditemui, maka bayarkan hutang itu kepada warisnya.

c) Jika tidak diketahui siapa warisnya, maka boleh bersedekah dengan meniatkan untuk pemilik hutang tersebut.

Wallahua’lam.

PENAWAR SYIFA UNTUK PENYAKIT KEMURUNGAN

Surah-surah yang perlu diamalkan:

Surah Muhammad 47: Ayat 21-32

Surah Toha 20 : Ayat 120-135

Surah Al-Hajj 22 : Ayat 40-55

Surah Yunus 10 : Ayat 26-34


Rujukan:
Dari Siaran Astro, Perubatan Syifa Al-Hidayah

Friday, April 2, 2010

Better And Better

Each day is an opportunity for improvement. Every time you do something, gives you a chance to do it even better than the time before. Moment by moment, you become more successful and effective than before.

Little by little, it all adds up. In the long run, the efforts that make the most difference are the incremental ones. There is enormous power in just doing a little bit more each day. Because your efforts compound, you improve on the improvements, getting better and better all the time.

What little bit more can you do today? There's always room for improvement, both in quantity (an extra phone call, an extra 4 or 5 minutes working on a project) and quality (better focus and concentration).

Every day, in every way, you're getting better and better. Better at work, better at your relationships, better at balancing your life, better at living positively and successfully. Each day is an opportunity to learn from the day before and build on your past experience.

-Ralph Marston

Bacaan Gagap Lebih Baik Dari Lancar?

Hal pahala membaca Al-Quran walau dalam keadan tergagap dan tersekat-sekat, serta perbandingannya dengan pahala bacaan mereka yang lancar:

Hadis yang sewajarnya menjadi rujukan dalam bab ini adalah seperti berikut :-

Orang yang mahir membaca Al-Quran akan bersama para Rasul yang ta'at, manakala orang yang membaca Al-Quran walau dalam keadaan tersekat dan tergagap, dan padanya kesukaran, baginya dua pahala.
- ( Riwayat Muslim, no 1329, 1/550)

Jika dilihat dari huraian kebanyakan para ulama silam, kecenderungan tafsiran mereka terhadap hadis di atas adalah bukan pada ‘membaca sambil melihat Al-Quran' tetapi lebih kepada membaca secara hafalan. Mungkin disebabkan zaman tersebut, menghafal Al-Quran sudah menjadi kebiasaan hampir bagi semua umat Islam, khususnya para ulama. Justeru hampir tidak timbul masalah membaca sambil melihat al-quran lagi.

Imam An-Nawawi menghuraikan bahawa maksud orang yang mahir dalam hadis di atas adalah mereka yang bijak dan sempurna hafalan serta tidak sukar membaca ayat-ayat Al-Quran. Manakala mereka yang menghafal dan bacaannnya tersekat-sekat, maka baginya dua pahala, iaitu pahala bacaan serta pahala melawan kesukaran yang dihadapinya.
- (Syarah Sohih Muslim)

Namun demikian, terdapat juga ulama silam dan kontemporari khususnya yang memasukkan orang yang membaca al-Quran secara melihat mushaf juga di dalam konteks hadis di atas. Ini kerana hadis tersebut tidak menyebut kalimah hafazan dengan jelas, ia hanya menyebut ‘baca', justeru adalah lebih tepat untuk tidak mengkhususkannya kepada hafazan semata dan menidakkan kelebihan bagi yang membaca dari mushaf.
Pandangan kedua ini lebih tepat dan kuat serta amat bertepatan dengan keadaan umat Islam hari ini yang semakin sedikit di antara mereka yang mampu membaca Al-Quran dengan baik, walau dengan cara melihat mushaf.

Berkenaan perbandingan yang ditanyakan, ulama besar mazhab Maliki, Al-Qadhi ‘Iyadh berkata hadis di atas sama sekali tidak bermaksud mereka yang tersekat dan gagap lebih baik daripada si pembaca lancar dan tepat, kerana kelebihan yang disebut bagi orang yang mahir iaitu bersama para Rasul adalah jauh lebih besar dan tidak sama sekali mampu ditandingi oleh dua pahala yang diperuntukkan bagi mereka yang kurang mahir.

Memang benar, malah tidak munasabah sama sekali bacaan mereka yang tidak lancar lebih besar pahalanya daripada yang lancar. Jika demikian keadaanya, lebih baik, jangan lancar bacaan sampai bila-bila, bukankah itu tidak logic lagi tidak bertepatan dengan kefahaman aqal yang waras.

Dari penjelasan tersebut, kesimpulannya hadis Nabi s.a.w tadi sebenarnya bukanlah diungkap dengan tujuan membuat perbandingan pahala di antara satu sama lain, tetapi ia lebih kepada penjelasan kelebihan tersendiri bagi kedua-dua keadaan pembaca Al-quran.

Bermakna, bagi yang mahir, ada ganjarannya yang tersendiri, demikian juga bagi yang masih belum begitu mahir. Justeru, teruskan usaha bagi yang belum mahir agar mencapai tahap mahir dan seterusnya meraih kebaikan yang ditawarkan.


Oleh Zaharuddin Abd Rahman

Kenapa Kita Di Uji

Kerana jahilnya kita, apabila ditimpa ujian, samada secara langsung daripada Allah SWT atau melalui orang lain, kita mudah melatah. Terasa Allah tidak adil, sengaja hendak menyusahkan kita. Atau kita menyalahkan orang yang mendatangkan ujian tersebut. Hati berdendam dengan orang yang mendatangkan ujian kepada kita. Walhal, bukan orang itu yang hendak menyusahkan kita, tetapi hakikatnya Allah SWT bertujuan menguji kita dengan menggunakan orang itu sebagai perantaraan. Jadi, tanyalah Allah kenapa kita diuji..

Ujian, sebenarnya melatih kita untuk mendapatkan sifat-sifat yang terpuji. Sabar, redha, tawakal, baik sangka, mengakui diri sebagai hamba yang lemah, mendekatkan diri dengan Allah dan sebagainya.

Kadangkala Allah SWT dedahkan dosa yang dilakukan hingga ramai orang tahu. Bukan untuk menghinakan kita tetapi untuk memberi ingatan supaya kita bertaubat dan tidak meneruskan perbuatan dosa itu.

Adakalanya, kita ditimpakan kesempitan hidup. Sengaja Allah SWT takdirkan demikian kerana Allah hendak melatih kita menjadi orang yang bersabar dan redha dengan takdirNYA.

Apabila kita diuji dengan kesakitan, Allah SWT mahu memberitahu kita bahawa begitulah susah dan menderitanya orang yang sedang sakit, semoga kita menjadi orang yang bertimbang rasa; menziarahi dan membantu mereka yang menderita sakit.

Kalau kita diuji dengan kematian orang yang paling kita sayangi, ianya adalah untuk menanamkan rasa kehambaan di dalam hati, sekaligus membuang rasa bangga diri kerana kita tiada kuasa untuk menolak ketentuan Allah SWT.

Semakin diuji, sepatutnya semakin bertambah iman kita dan semakin hampir kita dengan Allah SWT.

Firman Allah: “Adakah kamu menyangka bahawa kamu akan masuk syurga padahal belum lagi nyata kepada Allah (wujudnya) orang-orang yang berjihad (yang berjuang dengan bersungguh-sungguh) di antara kamu, dan (belum lagi) nyata (wujudnya) orang-orang yang sabar (tabah dan cekal hati dalam perjuangan)?
- Surah Ali Imran : Ayat 142.

Firman Allah lagi: “Katakanlah (Wahai Muhammad, akan firmanKu ini, kepada orang-orang yang berakal sempurna itu): "Wahai hamba-hambaKu yang beriman! bertaqwalah kepada Tuhan kamu. (ingatlah) orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan beroleh kebaikan (yang sebenar di Akhirat). dan (ingatlah) bumi Allah ini luas (untuk berhijrah sekiranya kamu ditindas). Sesungguhnya orang-orang yang bersabarlah sahaja yang akan disempurnakan pahala mereka dengan tidak terkira".
- Surah Az-Zumar : Ayat 10


Author: Abu Asif
Dipetik dari Majalah Solusi