Sunday, December 25, 2011

Ibubapa Derhaka

Kita selalu membicarakan kederhakaan anak terhadap orang tuanya tetapi jarang sekali kita bincangkan kederhakaan ibu bapa terhadap anak-anaknya. Jika diamati, banyak tanggungjawab ibu bapa terhadap anak-anak yang diabaikan. Hakikatnya ibu bapa itulah yang menderhakai anaknya!

Imam al-Ghazali mengingatkan: “Anak-anak merupakan amanah bagi kedua orang tuanya. Hatinya yang suci masih bersih tanpa ukiran dan gambar. Dia sedia diukir dan cenderung kepada apa sahaja yang mempengaruhinya. Jika dia dibiasakan dan diajar kepada kebaikan, maka tumbuhlah menjadi anak yang baik. Dengan itu kedua ibubapanya akan berbahagia di dunia dan akhirat. Sedangkan apabila dia dibiasakan berbuat jahat dan dibiarkan begitu sahaja seperti membiarkan binatang ternak, maka dia akan sengsara dan binasa. Dosanya akan dipikul oleh ibubapanya yang bertanggungjawab menguruskannya!”

Anak-anak mungkin gagal mengikut cakap kita, tetapi mereka tidak mungkin gagal mengikut sikap kita. Justeru, cara terbaik mendidik anak-anak ialah melalui sikap, bukan cakap. Ini kerana manusia lebih mempercayai matanya berbanding telinga. Sikap dapat dilihat, cakap cuma dapat didengar.

Kebanyakan ibubapa masih “mengajar”, bukan “mengajak” anak-anak. Apa bezanya antara mengajar dengan mengajak? Mengajar hanya melalui kata-kata. Contohnya, kita suruh mereka solat tetapi kita sendiri masih leka dengan aktiviti lain. Kita arahkan mereka belajar, sedangkan kita asyik menonton TV!

Cara terbaik ialah kita mengajak mereka. Jika menyuruh mereka solat, kita sama-sama solat. Apabila mengarahkan mereka membaca buku, kita juga sama-sama duduk dan membaca sesuatu (buku agama, buku kemahiran dll).

Semua ibubapa sayangkan anak-anak. Malangnya, dengan tidak mempamerkan sikap atau teladan yang baik, kita hakikatnya menghancurkan masa depan mereka bukan sahaja di dunia tetapi juga masa depan di akhirat apabila anak-anak terbiar liar.

Justeru pada ketika masyarakat banyak berbincang tentang anak derhaka, cuba lihat dari posisi yang lain agar suatu masalah dapat ditangani secara lebih holistik.

Hakikatnya anak derhaka itu adalah “produk” daripada ibu bapa yang derhaka!.


Author: Pahrol Mohamad Juoi
Ketua Editor
Di petik dari Majalah Solusi

Criticism

No one can make you feel inferior without your consent.
-- Eleanor Roosevelt


How do you react to criticism? Do you let it get you down? Do you really want these people to control the way you feel about yourself?

Much criticism is useful and can help us to make positive changes. Imagine how difficult it would be to improve if you never received any feedback. Yet criticism is only one person's opinion. If you let criticism mold the way you feel about yourself, then your happiness depends on the whims of others.

When someone criticizes you, look objectively for something useful and positive in what they're saying. Then discard the rest. It doesn't need to get you down.

When you're living with passion and purpose, making a sincere effort to be the best that you can be, is it really THAT important what other people think?

The negative thoughts of others toward you, particularly if they are unfounded, are not worth the effort it takes to be concerned with them. There are many people whom you will never please. That is their problem, not yours.

Learn what you can from your critics. Then move forward with confidence and commitment.

-Ralph Marston

Keberkatan Hari Khamis

Menurut sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Zajaji dalam al-Amali, daripada Ali k.w.h., beliau berkata, maksudnya:

“Jika kamu mempunyai sesuatu urusan, bersegeralah melakukannya pada pagi hari Khamis kerana Nabi s.a.w. pernah berdoa memohon kepada Allah agar umatnya mendapat keberkatan pada awal hari Khamis.

– Ust. Hj. Zahazan

Monday, December 12, 2011

Siapakah isteri kedua Rasulullah s.a.w.?

Saudah binti Zam’ah. Rasulullah s.a.w. berkahwin dengan Saudah sebelum berkahwin dnegan Aisyah r.ha


Siapakah satu-satunya sahabat Nabi s.a.w. yang lahir di dalam Kaabah?

Hakim bin Hizam.


Wanita pertama yang syahid dalam Islam.

Sumayyah


Dipetik dari Majalah Solusi
SOALAN-SOALAN TRIVIA, FAKTA DAN INFO
Oleh Husna Hassan

What do you carry?

Whatever you experience today, will be a memory tomorrow. Yet in many ways, today will always be with you, in the experiences you gather and carry along on the journey.

A very brief experience can often influence an entire lifetime. Long after something is over, it continues to affect you. The original event may have been entirely out of your hands, yet the extended, continuing experience of it is completely under your control. You choose what to keep, what to discard, and how to think about it.

No matter what has happened in the past, you can take from it whatever you decide to, and move forward on your own terms.

Experience lasts within you in whatever way you wish to perpetuate it. So, make it work for you.

- Ralph Marston

MELAKUKAN SOLAT QADHA SELEPAS SOLAT ASAR

Soalan:

Saya ada sedikit kemusykilan tetang menggantikan ibadah solat (qada) yang tertinggal. Jika saya tertinggal menunaikan solat Asar kerana sebab tertentu, bolehkan saya menggantikan solat tersebut setelah selesai menunaikan Solat Fardu Asar atau saya perlu menggantikannya pada waktu solat yang lain seperti Maghrib atau Isyak kerana saya pernah terbaca di dalam kitab bahawa setelah menunaikan Solat Subuh dan Solat Asar tidak dibenarkan menunaikan sebarang solat lain (waktu haram bersolat ). Terima kasih.


Jawapan:

Solat yang dilarang untuk dikerjakan selepas kita mengerjakan solat Subuh dan solat Asar ialah solat-solat yang tidak bersebab.

Adapun solat-solat bersebab, diharuskan kita mengerjakannya pada bila-bila masa termasuk pada waktu dilarang solat. Di antara solat bersebab ialah solat Qadha (yakni solat ganti kepada solat fardhu atau solat sunat yang luput waktunya). Jadi (merujuk kepada soalan saudara), adalah harus selepas saudara menunaikan solat Asar, selepas itu saudara mengerjakan pula solat qadha asar atau solat-solat lain yang tertinggal.

Menyegerakan solat fardhu yang tertinggal adalah amat dituntut.

Wallahu a'lam.


Posted by USTAZ AHMAD ADNAN FADZIL
http://ilmudanulamak.blogspot.com/

Thursday, December 1, 2011

KADAR NAFKAH SUAMI KEPADA ISTERI

Soalan:

Saya ingin bertanya apakah maksud terperinci nafkah suami kepada isterinya? Adakah kerana dia telah membeli barangan keperluan seperti makanan sudah cukup dinamakan nafkah? Adakah salah jika isteri meminta wang kepada suaminya untuk dirinya sendiri sedangkan suaminya tidak pernah memberi wang, alasannya dia telah membeli semua barangan keperluan. Adakah wajib suami memberi keluarga mertua sedikit sumbangan seperti wang ringgit atau sebagainya? Dan apakah hukumnya jikalau keperluan yang dibeli oleh si suami menjadi ungkitannya semula. Disini saya terlalu musykil, harap dapatlah memberi penjelasan.
Sekian terima kasih.


Jawapan:

Wajib suami memberi nafkah [1] kepada isteri mengikut kemampuannya dan juga dengan meraikan keperluan isteri.

Firman Allah (bermaksud):
"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya; dan sesiapa yang disempitkan rezekinya, maka hendaklah ia memberi nafkah dari apa yang diberikan Allah kepadanya (sekadar yang mampu); Allah tidak memberati seseorang melainkan (sekadar kemampuan) yang diberikan Allah kepadanya. (Orang-orang yang dalam kesempitan hendaklah ingat bahawa) Allah akan memberikan kesenangan sesudah berlakunya kesusahan."
- (Surah at-Thalaq, ayat 7).

Di dalam hadis yang menceritakan Hindun (isteri Abu Sufyan) yang mengadu kepada Rasulullah tentang suaminya (Abu Sufyan) yang kedekut (tidak memberi belanja yang mencukupi untuk isteri dan anaknya), Rasulullah berkata kepada Hindun; "Kamu ambillah dari hartanya kadar yang mencukupi untuk kamu dan anak kamu mengikut kebiasaannya" [2].
- (HR al-Jamaah kecuali Imam at-Tirmizi. Lihat hadis ini dalam Nailul-Autar, Kitab an-Nafaqaat, bab al-Mar,ah Tunfiqu Min Mali az-Zauji min Ghair 'ilmihi...). Hadis ini menunjukkan bahawa keperluan isteri juga diambil kira dalam kewajipan memberi nafkah kerana Nabi menyebutkan "ambillah kadar yang mencukupi". Kecualilah jika suami miskin, maka ia dituntut memberi nafkah mengikut kemampuannya dan isteri hendaklah redha dengan keadaan suami dan berpada dengan apa yang diberikan.

Ada ulamak menetapkan kadar tetap harian bagi nafkah yang wajib disempurnakan oleh suami untuk isterinya. Antaranya Imam Syafiie yang menetapkan: Jika suami kaya; ia hendaklah memberikan 2 cupak sehari untuk makanan isterinya, suami sederhana 1 1/2 cupak dan suami miskin 1 cupak. Adapun jumhur (majoriti) ulamak, mereka tidaklah menentukan kadar tetap, akan tetapi dirujuk kepada kemampuan suami dan juga keperluan isteri.[3]

Kemampuan suami boleh berubah, begitu juga keperluan isteri. Pada ketika suami melihat keadaanya lebih senang, ia hendaklah melebihkan sedikit belanjanya untuk isteri dan isteri pula berhak menuntut peruntukan yang lebih. Begitu juga jika keperluan isteri bertambah kerana sesuatu sebab, pertambahan itu juga perlu berada dalam penilaian suami jika ia mampu meraikannya. Di dalam al-Quran, Allah amat menekan para suami agar melayani isteri dengan baik untuk mengekalkan keharmonian rumah tangga.

Firman Allah (bermaksud): "Dan bergaullah kamu dengan mereka (isteri-isteri kamu itu) dengan cara yang baik."
- (Surah an-Nisa', ayat 19)

Mungkin kita boleh meletakkan tahap-tahap bagi perbelanjaan dengan merujuk kepada tahap-tahap maslahah manusia yang diputuskan ulamak iaitu tiga peringkat:
~ Pertama: Tahap keperluan paling atas iaitu keperluan daruriyat.
~ Kedua: Keperluan hajiyat.
~ Ketiga: keperluan tahsiniyat.

Keperluan daruriyat ialah yang boleh menyebabkan kerosakan hidup jika tidak diberikan. Ini merangkumi makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal yang asas, termasuk juga keperluan ilmu khususnya ilmu agama kerana tanpanya akan rosak kehidupan di akhirat.

Keperluan hajiyat ialah yang bawah dari daruriyat, iaitu yang jika tidak ada tidaklah membawa kerosakan hidup, tetapi membawa kepada kehidupan yang susah, sukar dan menderita. Contohnya: perabot-perabot rumah yang asas, peralatan dapur, pakaian yang lebih sedikit dari keperluan daruriyat tadi dan sebagainya.

Keperluan Tahsiniyat ialah yang jika tidak ada tidaklah membawa kerosakan dan tidak juga membawa kesusahan hidup, cuma kewujudannya boleh menambah keselesaan hidup.

Balik kepada soalan yang ditanya, jika suami puan miskin, puan hendaklah berpada dengan apa yang diberinya untuk keperluan pertama (daruriyat) atau keperluan kedua (hajiyat). Jika suami puan berkemampuan, bolehlah puan meminta lebih dari itu. Suami pula hendaklah meraikan isteri jika ia mampu demi mengekalkan keharmonian rumah tangga.

Di dalam hadis, Rasulullah bersabda (bermaksud); "Allah mengasihi seorang lelaki yang bertolak ansur bila menjual, bila membeli dan bila menuntut (hutangnya)."
- (HR Imam al-Bukhari dari Jabir).

Dalam riwayat lain: "...bertolak ansur ketika membayar hutang dan menuntut hutang."
- (HR Imam at-Thabrani dari Jabir).

Walaupu hadis ini menyentuh jual-beli dan hutang-piutang, tetapi ruh tolak ansur yang disarankan Nabi tidak ada salahnya untuk kita amalkan di mana-mana sahaja dalam kehidupan terutamanya dalam perkongsian hidup suami isteri. Maksudnya, suami bertolak ansur dalam melayani permintaan isteri dan isteri pula bertolak ansur dalam menuntut haknya.

Mengenai pemberian kepada mertua, tidaklah wajib suami memberi nafkah atau belanja untuk mertua sekalipun mertua miskin, kecualilah atas ihsan darinya sahaja. Jika ia mampu, eloklah ia memberinya kerana itu juga boleh mengukuhkan lagi kasih-sayang dengan isteri. Mertua yang miskin dan tidak mampu berkerja, ia wajib dinafkahi oleh keluarganya sendiri (iaitu bapa atau anak-anaknya), bukan menantunya. Jika mertua terpaksa bergantung hidup dengan anak perempuannya yang telah berkahwin, suami hendaklah memberi izin kepada isteri untuk menziarahi dan berkhidmat kepada ibu-bapanya (tanpa menjejaskan hak suami) dan begitu juga untuk menafkahi mereka. Jika ia tidak memberi izin tanpa sebab yang munasabah, ia berdosa dan jika isteri melanggarnya sebahagian ulamak berpandangan isteri tidak dikira nusyuz ketika itu. Adalah harus isteri memberi belanja dari duitnya sendiri kepada ibu-bapanya sekalipun tanpa izin suami, namun eloklah ia meminta izin sebagai tanda menghormati suami. Jika suami menghalang tanpa sebab, tidak dikira nusyuz jika isteri melanggarinya.

Mengenai suami mengungkit pemberiannya kepada isteri, jika dengan niat yang baik seperti untuk memperingatkan isteri supaya taat kepadanya kerana ia telah pun melaksanakan tanggungjawabnya sebagai suami (iaitu memberi nafkah mengikut yang termampu) supaya isteri membalasnya dengan melaksanakan tanggungjawabnya pula (iaitu taat dan melayani suami), ungkitan sebegitu tidaklah dilarang, malah ada ketikanya perlu dilakukan. Adapun jika ungkitan semata-mata untuk menyakiti hati isteri, tidaklah harus dilakukan kerana ia menyalahi pergaulan yang yang disuruh oleh Allah dalam ayat tadi.

Wallahu a'lam.


Nota;

[1] Memberi nafkah bermaksud mencukupkan keperluan hidup merangkumi makanan, pakaian dan keperluan-keperluan lain (at-Tahwir wa an-Tanwir).

[2] Lafaz bahasa Arabnya ialah "Bil-Ma'ruf", al-makruf bermaksud; mengikut kebiasaan masyarakat setempat iaitu berdasarkan pengamalan yang diterima oleh orang ramai di sesuatu tempat selama ia tidak bercanggah dengan ketetapan Syariat (at-Tahwir wa an-Tanwir).

[3] Sebenarnya terdapat tiga pandangan ulamak dalam menetapkan ukuran yang hendak dipakai bagi menentukan kadar nafkah yang sewajarnya bagi isteri:-

A) Pandangan pertama - hendaklah dilihat kepada keadaan suami (kaya, miskin atau sederhana). Pandangan ini diutarakan oleh Imam Syafiie dengan berdalilkan ayat di atas.

B) Pandangan kedua - dengan melihat keperluan isteri. Pandangan ini diutarakan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Malik dengan berdalilkan hadis Hindun di atas.

C) Pandangan ketiga - dengan mengambil kira kedua-dua sekali iaitu keadaan suami dan juga keperluan isteri. Pandangan ini diutarakan oleh Imam Ahmad berdalilkan ayat dan juga hadis di atas iaitu dengan memadankan kedua-duanya. Pandangan inilah yang kita pilih di atas kerana ia meraikan kedua-dua dalil di atas.
- (al-Mughni, Imam Ibnu Qudamah, juzuk 8, kitab an-Nafaqaat).Rujukan;

1. Tafsir al-Qurtubi, Surah at-Talaq, ayat 7.
2. At-Tahwir wa at-Tanwir, Syeikh Muhammad at-Tahir ibnu Asyur, Surah at-Talaq, ayat 7.
3. Al-Mughni, Imam Ibnu Qudamah, juzuk 8, kitab an-Nafaqaat.
4. Nailul-Autar, Kitab an-Nafaqaat, bab al-Mar,ah Tunfiqu Min Mali az-Zauji min Ghair 'ilmihi..


Posted by USTAZ AHMAD ADNAN FADZIL
http://ilmudanulamak.blogspot.com/

Cause And Effect

Results are accessible only through their causes. You cannot create results directly, by simply wishing them into existence. Rather, you must take the specific set of actions, over time, that will bring about the results.

Everything that has ever been accomplished, is the result of certain actions, taken in a certain sequence, to produce a result. This is true for desirable as well as undesirable results!

Every result has a cause in action. Every action has an effect.

There is something you can do, that will bring you the life you want. There are certain actions you can take, that will cause the achievement of the things you desire.

Nothing can prevent the result, when the needed action is taken with commitment and persistence.

- Ralph Marston

Wednesday, November 23, 2011

Doa Minta Dibalakan Orang Zalim?

Disiarkan pada May 01, 2010 dalam kategori Fatwa


Soalan:
al-Fadhil Dr Asri, saya menghadapi tekanan di tempat kerja saya. Ada seorang individu yang sering membuat berbagai tuduhan kepada saya. Macam-macam cerita yang bukan-bukan diada-adakan. Dia macam mahu orang lain membenci saya. Saya tahu diri saya. Demi Allah, semua yang dituduh itu tidak benar. Saya amat tertekan. Sehingga saya berfikir ingin berdoa agar Allah memberikan bala kepadanya. Tapi ada orang beritahu saya tidak boleh berdoa macam itu sesama muslim. Saya amat sakit dengan kezalimannya. Bolehkah saya doa supaya Allah beri balasan kepadanya?


Jawapan Dr MAZA:

Semoga Allah memberikan kesabaran dan pahala atas ujian yang menimpa saudara. Percayalah segala kesakitan hidup di dunia ini, jika kita redha dengan Allah maka ia akan menjadi kebaikan dan ganjaran yang besar di akhirat kelak. Untuk soalan saudara di sini saya nyatakan beberapa perkara;

1. Sesiapa sahaja yang menzalimi orang lain, maka akan ada pembalasan Allah ke atasnya sekalipun insan yang dizalimi itu telah mati, atau gagal bertindak apa-apa. Allah tidak lupa perbuatan mereka yang zalim. Akan ada hari yang mendatang di mana si zalim akan tetap dibalas Allah dengan cara yang dikehendakiNya. Percayalah hal ini. Jika tidak pun di dunia, pembalasan akhirat tetap menanti. Dosa itu akan tetap ditanggung oleh si zalim. Akan tetap tiba hari yang maha adil untuk semua.

Sabda Nabi s.a.w:
“Segala hak akan dibayar kepada empunya pada Hari Kiamat, sehinggakan akan dibalas untuk biri-biri yang bertanduk atas perbuatannya ke atas biri-biri yang tidak bertanduk.”
-(Riwayat Muslim)


2. Jika benar saudara dizalimi, saudara tidak akan disia-siakan pada Hari Akhirat kelak. Si zalim pula akan berhadapan dengan mahkamah Allah di Mahsyar nanti. Amalan baiknya akan saudara perolehi, jika tidak dia akan menanggung dosa saudara.

Sabda Nabi s.a.w:
“Sesiapa yang ada padanya kezaliman terhadap saudaranya (muslim yang lain); seperti terhadap maruah dan selainnya, mintalah halal pada hari ini sebelum tiba waktu yang tidak ada dinar dan dirham (Hari Kiamat). Sekiranya baginya kebaikan (amalan soleh) maka akan diambil darinya dengan kadar kezalimannya. Jika tiada baginya kebaikan, maka akan diambil dosa orang yang dizalimi lalu ditanggung ke atasnya.”
-(Riwayat al-Bukhari)


3. Berdasarkan hadis-hadis, baginda Nabi s.a.w pernah berdoa agar Allah mengambil tindakan ke atas musuh-musuh Islam. Banyak hadis-hadis mengenai hal tersebut. antaranya doa Baginda s.a.w ke atas kumpulan Quraish yang menzalimi baginda:
“Ya Allah, ambillah tindakanMu ke atas Quraish.”
- (Riwayat al-Bukhari)


4. Adapun sesama muslim, perkara yang patut didahulukan –jika mampu- adalah memaafkan atau memohon hidayah agar diberikan kepada si zalim.

Sabda Nabi s.a.w:
“Sedekah tidak akan mengurangkan harta, Allah akan tambah kemuliaan untuk seseorang hamba disebabkan kemaafannya dan tiada seorang pun yang bertawaduk kerana Allah melainkan Allah akan mengangkatnya.”
- (Riwayat Ibn Khuzaimah dalam Sahihnya)


5. Adapun jika saudara mahu juga berdoa agar Allah mengambil tindakan kepadanya, maka perkara tersebut tidaklah salah. Pastikan dahulu memang saudara dizalimi dan perbuatan individu berkenaan memang terbukti dan zalim.

Dalam hadis riwayat al-Imam Muslim menyebut:
Umm Sulaim iaitu Umm Anas memiliki seorang anak yatim perempuan. Suatu hati Nabi s.a.w melihat kepada anak yatim tersebut. Baginda bersabda: “Oh, dah besar pun awak. Umur awak takkan membesar lagi”. Anak yatim tersebut kembali kepada Umm Sulaim dan menangis. Umm Sulaim bertanya: “Kenapa wahai anakku?”. Kata gadis itu: “Nabi Allah s.a.w telah mendoakan keburukan ke atasku agar umurku tidak membesar. Maka mulai sekarang umurku tidak akan membesar lagi selama-lamanya." Maka Umm Sulaim pun keluar, tergesa-gesa mengenakan tudungnya sehingga berjumpa Rasulullah s.a.w. Maka Rasulullah s.a.w pun bersabda: “Kenapa wahai Umm Sulaim?”. Kata Umm Sulaim: “Wahai Nabi Allah, adakah engkau telah mendoakan keburukan ke atas anak yatimku? Anak yatimku mendakwa engkau mendoakan agar umurnya tidak membesar”. Rasulullah s.a.w pun ketawa kemudian bersabda: “Wahai Umm Sulaim! Tidakkah engkau tahu syaratku untuk Tuhanku? Aku telah memberikan syarat untuk Tuhanku, aku berkata: “Sesungguhnya aku manusia; aku redha seperti mana manusia redha, aku marah seperti mana manusia marah. Justeru, sesiapa sahaja di kalangan umatku yang aku doakan keburukan ke atasnya dengan sesuatu doa, sedangkan dia tidak layak, maka Allah akan jadikan untuknya kesembuhan, penyucian dan perkara yang mendekatkannya dengan Allah pada Hari Kiamat nanti”.

Gurauan Nabi s.a.w telah merisaukan Umm Salamah. Nabi s.a.w menjelaskan bahawa doa itu tidak akan menimpa gadis itu kerana dia tidak layak. Ertinya, jika sesiapa yang layak, maka doa itu akan menimpanya.


6. Dalam riwayat al-Imam Muslim seorang sahabat besar Nabi s.a.w iaitu Sa’id bin Zaid telah berdoa agar Allah mengambil tindakan kepada Arwa binti Aus yang memfitnah beliau mengambil tanahnya serta mengangkat kes itu kepada Gabenor Marwan bin al-Hakam. Sa’id bin Zaid berdoa dengan menyebut: “Ya Allah! Jika dia seorang pendusta maka butakanlah matanya dan bunuhlah dia dalam tanahnya”. Maka Arwa pada akhir hayatnya buta mata dan ketika sedang berjalan terjatuh dalam sebuah lubang dalam tanahnya dan meninggal.

Dalam riwayat al-Bukhari pula menceritakan bahawa ada penduduk Kufah yang mempertikai kepimpinan gabenor mereka Sa’d bin Abi Waqqas sedangkan beliau sahabat Nabi s.a.w yang besar dan pemimpin yang soleh. Khalifah ‘Umar mengambil tindakan menggantikan Sa’d bin Abi Waqqas dengan ‘Ammar bin Yasir. Ketika siasatan sedang dijalankan didapati rakyat memuji kepimpinan Sa’d, kecuali di Masjid Bani ‘Abs seorang yang bernama Usamah bin Qatadah bangun membuat dakwaan seperti berikut: “Sesungguhnya Sa’d tidak menyertai peperangan, tidak membahagi harta secara saksama dan tidak adil dalam hukuman”. Sa’d menjawab: “Demi Allah aku akan berdoa dengan tiga perkara: “Ya Allah! Jika hambaMu ini (penuduh) seorang pendusta, tampil untuk menunjuk-nunjuk maka panjangkan umurnya, panjangnya kefakirannya dan dedahkan dia kepada fitnah”. Maka lelaki tersebut hidup dalam kefakiran sehingga umur terlalu lanjut tapi masih mengganggu gadis-gadis di jalanan dan cuba meraba mereka.


7. Doa-doa di atas jika kita lihat mereka tidaklah terus meminta bala kepada muslim yang dianggap zalim itu, sebaliknya diikat dengan ungkapan “Ya Allah, jika dia ini berdusta maka…” atau mungkin kita sebut “jika dia telah menzalimiku maka..”.

Ini kerana kita mungkin tersalah anggap, atau silap tafsiran, maka wajarlah berlapik kata dalam hal ini dan serahkan kepada Allah Yang Maha Mengetahui.


8. Kita hendaklah sentiasa bimbangkan doa orang yang kita zalimi. Akan ada masanya Allah memustajabkan doa insan yang dizalimi lalu membalasnya kepada si zalim.

Sabda Nabi:
“Takutlah kamu doa orang yang dizalimi, sesungguh antaranya dengan Allah tiada sebarang hijab (penghalang).”
- (Riwayat al-Bukhari dan Muslim)

Dalam riwayat Ahmad, baginda bersabda:
“Takutlah kamu doa orang yang dizalimi, sekalipun dia seorang yang jahat. Kejahatannya itu bagi dirinya.”
- (hadis ini dinilai hasan oleh al-Albani).

Dalam riwayat Ahmad yang lain:
“Takutlah kamu doa orang yang dizalimi, sekalipun dia seorang yang kafir kerana ia tidak ada hijab (penghalang untuk Allah menerimanya).
- (hadis ini dinilai hasan oleh al-Albani).

Ertinya, walaupun insan yang dizalimi itu mungkin tidak baik agamanya, tetapi perbuatan orang lain menzaliminya tetap akan Allah balas. Dosa individunya kepada Allah, itu urusan dirinya. Dosanya itu tidak pula memberi ‘lesen’ kepada orang lain untuk menzaliminya. Maka berhati-hatilah kita.


* Tersiar di akhbar Sinar Harian pada 30 April 2010.
Dr Mohd Asri

Friday, November 18, 2011

Enam Ayat Syifaa' (Penyembuh)

Imam Abul Qasim Qushairi r.a. telah dilaporkan berkata: "Seorang di antara anakku jatuh sakit sehingga ia hampir maut. Di waktu itu daku mimpi bertemu Rasulullah s.a.w. dan daku pun beritahu hal anakku itu. Baginda s.a.w. berkata: "Mengapakah kamu tidak ambil berat pada ayat-ayat syifaa'? Mengapakah tidak kamu amal ayat-ayat itu dan memohon (kepada Allah) agar disembuhkan?" Setelah itu juga daku mula memikirkan peristiwa itu. Setelah diteliti (al-Qur'an) maka daku temui ayat-ayat itu pada ENAM TEMPAT. Ianya adalah seperti berikut:14. Perangilah mereka, nescaya Allah akan menyeksa mereka dengan (perantaraan) tangan kamu, dan Allah akan menghinakan mereka serta menolong kamu menewaskan mereka, dan ia akan memuaskan hati orang-orang yang beriman.57. Wahai umat manusia! Sesungguhnya telah datang kepada kamu Al-Quran yang menjadi nasihat pengajaran dari Tuhan kamu, dan yang menjadi penawar bagi penyakit-penyakit batin yang ada di dalam dada kamu, dan juga menjadi hidayah petunjuk untuk keselamatan, serta membawa rahmat bagi orang-orang yang beriman.69. Kemudian makanlah dari segala jenis bunga-bungaan dan buah-buahan (yang engkau sukai), serta turutlah jalan-jalan peraturan Tuhanmu yang diilhamkan dan dimudahkannya kepadamu". (Dengan itu) akan keluarlah dari dalam badannya minuman (madu) yang berlainan warnanya, yang mengandungi penawar bagi manusia (dari berbagai-bagai penyakit). Sesungguhnya pada yang demikian itu, ada tanda (yang membuktikan kemurahan Allah) bagi orang-orang yang mahu berfikir.82. Dan Kami turunkan dengan beransur-ansur dari Al-Quran ayat-ayat suci yang menjadi ubat penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman kepadanya; dan (sebaliknya) Al-Quran tidak menambahkan orang-orang yang zalim (disebabkan keingkaran mereka) melainkan kerugian jua.80. "Dan apabila aku sakit, maka Dia lah yang menyembuhkan penyakitku;44. Dan kalaulah Al-Quran itu Kami jadikan (bacaan) dalam bahasa asing, tentulah mereka akan berkata: "Mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatNya (dalam bahasa yang kami fahami)? Patutkah Kitab itu berbahasa asing sedang Rasul yang membawanya berbangsa Arab?" Katakanlah (Wahai Muhammad): "Al-Quran itu, menjadi (cahaya) petunjuk serta penawar bagi orang-orang yang beriman; dan sebaliknya orang-orang yang tidak beriman, (Al-Quran itu) menjadi sebagai satu penyakit yang menyumbat telinga mereka (bukan penawar); dan ia juga merupakan gelap-gelita yang menimpa (pandangan) mereka (bukan cahaya yang menerangi). Mereka itu - (dengan perbuatan melarikan diri dari ajaran Al-Quran, tidak ubahnya seperti) orang-orang yang diseru dari tempat yang jauh (masakan mereka dapat mendengar dengan betul atau melihat dengan nyata)".


Dipetik dari kitab Uswai-Rasool-e-Akram dari Madarijun Nubuwah

Be Thankful

Be thankful when you don't know something, for it gives you the opportunity to learn.

Be thankful for the difficult times. During those times you grow.

Be thankful for your limitations, because they give you opportunities for improvement.

Be thankful for each new challenge because it will build your strength and character.

Be thankful for your mistakes. They will teach you valuable lessons.

Be thankful when you're tired and weary, because it means you've made a difference.

It's easy to be thankful for the good things. A life of rich fulfillment comes to those who are also thankful for the setbacks. Gratitude can turn a negative into a positive. Find a way to be thankful for your troubles, and they can become your blessings.

-Ralph Marston

Bercakap-cakap Ketika Khutbah

Adakah sah solat seorang lelaki yang solat fardhu Jumaat tetapi bercakap-cakap semasa khatib sedang membacakan khutbah?


Jawapan:


Sabda Rasulullah s.a.w. yang bermaksud: “Jika kamu berkata-kata kepada kawan kamu ketika imam berkhutbah pada hari Jumaat walaupun dengan perkataan ‘Diam’, maka laghalah (sia-sia) dia.”
-Riwayat al-Bukhari dan Muslim


Ulama berbeza pendapat dalam hal hukum mendengar khutbah. Jumhur berpendapat diam ketika khutbah adalah wajib, iaitu pendapat yang paling kuat.


Berkata-kata ketika khutbah membatalkan pahala Jumaat, namun solat Jumaatnya tetap sah.

Hikmahnya adalah untuk mengelakkan gangguan tumpuan terhadap khutbah yang disampaikan. Namun untuk bercakap sesuatu yang penting, seperti memberitahu orang buta depannya ada lubang dan sebagainya, tidaklah termasuk perkara yang dilarang.


Ustaz Syed Mohd Fadzli al-Yamani
Dipetik dari Majalah Solusi

Monday, November 7, 2011

MERAWAT DEMAM

Hadis riwayat al-Tirmizi dalam Jami’nya menerusi hadis Rafi’ bin Khadij secara marfu meriwayatkan: “Apabila salah seorang antara kamu diserang demam dan demam itu adalah percikan api neraka, maka hendaklah dipadamkan demam itu dengan air sejuk dan hendaklah berendam di dalam sungai yang mengalir. Hendaklah ia mandi selepas fajar (subuh) dan sebelum terbit matahari. Dan hendaklah ia mengucapkan :


... lalu berendam sebanyak 3 kali selama 3 hari berturut-turut. Jika belum sembuh juga, ulangi hingga 5 hari. Jika belum sembuh juga, maka 7 hari. Biasanya tidak pernah lebih dari 7 hari dengan izin Allah.Petikan dari Majalah Solusi

Not Always

Things are not always what they seem. Those with the most power are often the ones who exercise it the least. The smartest people are the ones who often say "I don't know." Many times, it is more loving to be firm than to give in. The best potential customer can sometimes be the one who at first appears the least impressive.

Because life is not always what it seems, we must learn to think, consider and act, rather than simply react. When you react in a predictable fashion, it permits others to easily control you. To control your own life, you must think for yourself and look beyond the obvious.

Every day is full of new possibilities, and every situation is different. What was true in the past, may no longer be. What seems to be obvious, may not be at all as it first appears.

Take the time, make the effort to see what is really there. You'll find opportunities that no one else has discovered.


-Ralph Marston

Aurat wanita ketika sakit

Adakah pengecualian aurat kepada wanita yang sakit dan tua (terlantar atas katil) bila kawan-kawan yang bukan mahram selalu ziarah beliau. Atau sama sahaja seperti wanita yang sihat?

JAWAPAN:

Bahagian badan yang wajib ditutup (yakni aurat), tidak harus didedahkan kepada orang lain yang haram melihatnya melainkan ketika darurat, antaranya ketika rawatan yang tidak dapat dielakkan dari membuka bahagian yang sakit untuk dirawat oleh doktor.

Hukum ini tidak ada beza antara wanita yang telah tua atau masih muda, yang sihat atau yang sakit. Yang harus melihatnya hanyalah doctor atau jururawat yang menjalankan rawatan sahaja.

Adapun pelawat, tidaklah harus melihatnya. Oleh kerana si pesakit mungkin tidak berdaya melaksanakan kewajipan menutup aurat tersebut atau ia tidak sedarkan diri, orang yang menjaganya (sama ada anak-anak atau orang lain) yang wajib memastikan ditutup auratnya.

Jika tidak boleh ditutup auratnya atas nasihat doctor, hendaklah dibuka kepada kaum wanita dan lelaki-lelaki mahramnya sahaja untuk menziarahinya. Adapun lelaki yang bukan mahram hendaklah dihalang menziarahinya kerana menjaga hukum tadi.


Posted by USTAZ AHMAD ADNAN FADZIL
http://ilmudanulamak.blogspot.com/

Tuesday, October 18, 2011

Jika Diri Dikeji...

Jika diri dikeji... telitilah, muhasabahlah... adakah kejian itu sesuatu yang benar dan tepat?

Jika benar dan tepat, kejian itu mesti dilihat sebagai “teguran” daripada Allah melalui lidah manusia. Koreksi dan perbaikilah diri segera.

Namun sekiranya kejian itu tidak benar, apa hendak dirisaukan? Bukan manusia yang menentukan mudarat dan dosa. Biarkan ia berlalu, jangan takut kepada orang yang mencerca!

Hadapi emosi si pengeji yang panas berapi dengan kepala sedingin salji.

Jadikanlah marah umpama api di dapur hatimu. Panasnya, biar berpadanan. Jangan terlalu kecil, hingga tindakanmu kelihatan “mentah”. Jangan pula keterlaluan hingga peribadimu hangus terbakar!


Dipetik dari Majalah Solusi
Melalui ruangan Intipati

The Value Of Time

The value that you place on your time will determine what you receive in return for it. If you are careless and wasteful with your time, you'll have very little to show for it. When you see your time as precious, making an effort to get the most from every minute will result in success and achievement.

The wealthy businessperson, the winning athlete, the accomplished musician all have the exact same number of hours in the day as everyone else. Yet because they value, appreciate and make the most of each moment, their lives are filled with exceptional accomplishment.

If you have the feeling that there aren't enough hours in the day, consider how you're using those hours that you do have. There's always something you can do, to get more out of them.

Time can work for you or against you, depending entirely on the degree to which you utilize each priceless moment. Value your time and it will bring value to you.

-Ralph Marston

HUKUM MENGUCAP SELAMAT KEPADA PERAYAAN AGAMA LAIN

Soalan:

Saya pernah terbaca bahawa haram bagi orang Muslim mengucapkan 'selamat menyambut' hari perayaan kepada orang kafir sempena perayaan mereka seperti 'Selamat Menyambut Hari Depavali' atau ' Selamat Menyambut Hari Krismas' kerana seolah-olah kita mendoakan mereka selamat dengan kekufuran mereka. Bagaimana jika hanya menyebut 'Happy Deepavali' atau 'Merry Christmas' kerana pada saya ianya bukan doa untuk mereka tetapi hanyalah ucapan.

Jawapan :

Kita tidak diharuskan bersama-sama mereka menyambut perayaan mereka sebagaimana kita menyambut hari raya kita.

Adapun sekadar memberi ucapan selamat atau menziarahi mereka di rumah (bukan di kuil atau dalam majlis khusus yang diadakan sempena perayaan mereka) insyaAllah, harus.

Memberi ucapan selamat tidak semestinya kita mendoakan selamat untuk agama mereka atau untuk kekufuran mereka. Kita boleh niatkan doa untuk mereka "agar mereka diselamatkan Allah dari kesesatan mereka dan masuk Islam".

Ada riwayat menceritakan; seorang Majusi memberi salam kepada Ibnu Abbas r.a. (seorang sahabat Nabi); "Assalamu 'alaikum". Lalu Ibnu 'Abbas menjawab; "Wa alaikumussalam Wa Rahmatullah". Maka sahabat-sahabatnya (yang ada bersamanya) berkata kepadanya; "Adakah kamu mendoakan rahmat Allah untuknya?". Ibnu 'Abbas menjawab; "Tidakkah dia hidup sekarang ini dengan rahmat Allah?". Maksud Ibnu 'Abbas; rahmat Allah tidak semestinya bermaksud rahmat di akhirat (yang khusus untuk orang beriman), ia juga bermaksud rahmat di dunia yang dianugerah Allah bukan sahaja untuk orang Islam, tetapi juga untuk orang kafir.

Di dalam al-Quran, Allah hanya melarang kita untuk berbaik-baik dengan orang kafir yang memusuhi Islam dan umat Islam. Adapun orang kafir yang menghormati Islam dan umat Islam, Allah tidak menegah kita untuk berbaik-baik dengan mereka. Dari kebaikan kita itulah akan menjadi contoh kepada mereka dan menjadi pendorong kepada mereka untuk menerima Islam, Insya Allah.

Perhatikan firman Allah (bermaksud); “Allah tidak melarang kamu daripada berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang (kafir) yang tidak memerangi kamu kerana agama (kamu), dan tidak mengusir kamu dari kampung halaman kamu. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanyalah melarang kamu daripada menjadikan teman rapat orang-orang yang memerangi kamu kerana agama (kamu), dan mengusir kamu dari kampung halaman kamu, serta membantu (orang lain) untuk mengusir kamu. dan (ingatlah), sesiapa yang menjadikan mereka teman rapat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.”
- (al-Mumtahanah, ayat 8-9)

Wallahu a'lam.

Posted by USTAZ AHMAD ADNAN FADZIL

Thursday, October 13, 2011

Mengelakkan Musuh

Untuk mengelakkan musuh, jadikan sebagai wirid Ayat 30 dari Surah Al-Ankabut, dibaca 7x setiap lepas solat fardhu."...Wahai Tuhanku, tolonglah daku terhadap kaum yang melakukan kerosakan (menderhaka)".

Weakness Or Strength?

We all have weaknesses, and yet our weaknesses do not have to make us weak. We're all different, with unique perspectives and abilities. Weakness in one area is a good sign of strength somewhere else.

Someone who is "lazy", and unwilling to put forth any more effort than is absolutely necessary, could be very skilled at determining the most efficient way to get things done.

Someone who is shy and afraid to speak up, could be a very effective and observant listener.

Someone who has difficulty with remembering details, could be extremely skilled at seeing the big picture.

You've managed to get this far along in life, in spite of your weaknesses, whatever they may be. Consider the strengths you've developed to compensate for them. When you think about it that way, you see that your weaknesses have actually been a catalyst for personal growth.

That's not to say that you should sit back and accept your weaknesses. Areas of weakness offer the greatest potential for overall improvement in your performance.

If you put all your effort into improving the areas where you're already strong, you'll only make incremental improvements. However, when you work to overcome your most limiting weaknesses, the results can be dramatic.

Yes, you have weaknesses. We all do. Yet even those weak areas offer the opportunity to find new strength.

-Ralph Marston

Kumpulan Kebaikan

Hadith :

Daripada Abu Hurairah r.a, daripada Nabi SAW bersabda maksudnya: ”Sesiapa yang melepaskan sesuatu kesusahan seorang mukmin dari kesusahan-kesusahan dunia, Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan dari kesusahan hari Akhirat; dan sesiapa melapangkan seorang yang berada di dalam kesempitan, Allah akan melapangkan untuknya di dunia dan di akhirat; dan sesiapa yang menutup keburukan saudaranya, maka Allah akan menutup keburukannya di dunia dan akhirat; dan Allah pasti menolong hamba-Nya selagi mana hambanya menolong saudaranya. Dan sesiapa mengikuti satu jalan untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan untuknya jalan ke syurga. Tidak berkumpul satu kaum di dalam rumah dari rumah-rumah Allah dan saling belajar dan mengajar antara satu sama lain melainkan turunlah ketenangan atas mereka, rahmat meliputi mereka, para malaikat mengerumuni mereka dan Allah akan menyebut (nama-nama) mereka di sisi-Nya. Dan sesiapa yang kurang amalannya, maka nasab (keturunannya) tidak akan dapat menyempurnakannya.”

- (Muslim)


Huraian:

Masyarakat Islam adalah seperti satu jasad yang setiap anggota akan merasai apa yang dirasai oleh orang lain malah mereka juga bersama-sama berkongsi kegembiraan. Maka antara yang menjadi kewajipan penting seorang Muslim ialah agar segera melepaskan kesempitan yang dialami oleh saudaranya. Dengan cara ini masyarakat yang sempurna dan tolong-menolong dapat diwujudkan.

Sebaliknya mencari-cari keburukan orang lain dan menyebarkannya pula adalah satu tanda kemunafikan kerana disebabkan perkara tersebut sesuatu kejahatan yang dilakukan itu boleh menjadi pemangkin kepada orang yang sepertinya agar lebih agresif dan liar dengan kejahatan hingga seluruh masyarakat menjadi rosak.

Sesungguhnya balasan Allah SWT kepada makhluk-Nya adalah dalam bentuk yang menyerupai amalan yang dilakukan itu.

Friday, September 30, 2011

Tiga haiwan yang disebut di dalam al-Quran yang bertujuan menghina manusia:

1. Keldai (Surah al-Jumuah: 5)
2. Anjing (Surah al-‘Araf: 175-176)
3. Gagak (Surah al-Ma’idah: 31)Nama-nama hari yang disebut di dalam al-Quran:

1. Hari Jumaat (Surah Jumu’ah 62 : 9)
2. Hari Sabtu (Surah al-A’raf 7:163)Apakah surah yang disebut dengan nama salah satu galian?

Surah al-Hadid yang bermaksud Besi.Dipetik dari Majalah Solusi
SOALAN-SOALAN TRIVIA, FAKTA DAN INFO
Oleh Husna Hassan

Start Where You Are

Start from where you are. Wishing for a different past will only waste your time. Old failures cannot hold you back, unless you let them.

From where you are right now, you can get to anywhere you want to be -- if you will make the commitment to do it.

Waiting until things are better, or hoping that the road will somehow get easier, will only stall your progress and lead to regret.

Right now, right where you are, is the time to begin making your life the best you can imagine. The disappointments of the past are behind you, and a brand new day awaits.

- Ralph Marston

Antara Berwuduk & Azan

Apabila bertemu pada dua keadaan iaitu - Menjawab Azan dan Berwuduk:-

1. Apabila hendak berwuduk dan pada masa yang sama azan dilaungkan, maka hendaklah ditangguhkan wuduk dahulu. Dianjurkan kamu menjawab azan tesebut hingga selesai azan, berdoa, kemudian daripada itu, barulah kamu mulakan berwuduk.


2. Jika azan dilaungkan sedang kamu dalam berwuduk, maka teruskan wuduk kamu tanpa perlu menjawab azan. Selesai doa wuduk kamu: Sekiranya azan masih berkumandang, maka jawab azan dan ditutup dengan doa azan; sekirannya azan sudah selesai berkumandang, maka hanya berdoa azan sahaja.


3. Jika azan selesai serentak dengan selesai wuduk, maka yang mana hendak didahulukan, doa azan atau doa wuduk? Didahulukan doa wuduk, kemudian barulah doa azan.


Kesimpulan:

Apabila azan dilaungkan, maka dianjurkan kamu tumpukan pada perkara menjawab azan tersebut. Tidak bercakap-cakap kerana bercakap sewaktu azan boleh menjadi sebab mati suul khatimah, demikian kata Imam Suyuthi. Ditangguhkan masuk bilik air atau tandas sekira-kira tidak memudharatkan. Ditangguhkan makan jika belum makan. Ditangguhkan ceramah, jika belum memberi ceramah. Ditangguhkan solat, Sunat Tahiyatul Masjid umpamanya, jika belum takbiratul ihram. Jikalau sedang membaca Al-Quran sekalipun, maka dihentikan seketika.


Dipetik dari-
http://fekah.blogspot.com

Thursday, September 29, 2011

Doa di Radio / TV

Adakah boleh kita mengaminkan doa yang dipasangkan daripada radio atau tv??


Jawapan:

Harus

Dari:
Ustaz Kazim
"Tanyalah Ustaz"

Tuesday, September 20, 2011

Sakit Kepala

Baca Ayat 19 dari Surah al-Waqiah untuk yang selalu sakit kepala. Moga-moga boleh menghilang/meredakan, insyaAllah.19. Mereka tidak merasa pening kepala dan tidak pula mabuk dengan sebab menikmatinya.

Hands On The Wheel

No one would dare to drive down the highway without their hands on their car's steering wheel. Yet we often cruise down the highway of life with no hands on the wheel.

The mind is like a steering wheel for living. Whatever way it is turned, life obediently follows. And when we fail to exercise control of our mind, life becomes reckless. Instead of keeping our hands firmly on the wheel, instead of purposefully directing our thoughts, we let our minds get turned in every which direction. The results are often disastrous!

Our lives weave into oncoming traffic, and we get hit head on. We often leave the road completely, and head out over rough terrain, which jolts us and jars us until we finally break down.

In life, as in driving a car, the swiftest, most reliable progress is made by staying firmly in control. To do that, we must know where we're going, we must plot a route to get there, and we must be disciplined enough to keep our hands firmly on the steering wheel.

-Ralph Marston

HAK JAGAAN ANAK BERUMUR 12 TAHUN

Soalan:

Bagaimana hak jagaan anak yang telah berumur 12 tahun? Siapakah yang lebih berhak; bapa atau ibu? Bagaimana dengan nafkah dan hak menziarahi anak? Haruskah bapa menghalang ibu dari menziarahi anaknya?

Jawapan:

1. Apabila anak telah mencapai umur mumayyiz dan dapat melakukan sendiri keperluan-keperluan asasnya (yakni dapat makan, memakai pakaian dan membersih diri dengan sendiri), menurut mazhab Syafiie, anak tersebut berhak memilih samada untuk tinggal bersama bapa atau ibunya.

Ini berdalilkan hadis dari Abu Hurairah r.a. yang menceritakan: Seorang perempuan datang kepada Nabi bersama anak lelakinya. Ia mengadu kepada Nabi tentang suaminya yang ingin merampas anak itu darinya. Nabi lalu berkata kepada anak itu; “Ini adalah bapamu dan ini adalah ibumu. Peganglah tangan mana satu dari mereka berdua yang kamu suka”. Lalu ia memegang tangan ibunya dan ibunya pun membawanya pergi”.
- (Riwayat Imam Abu Daud).


2. Walau bagaimanapun, hak penjagaan terhadap anak bergantung kepada kemaslahatan anak tersebut. Jika kedua-dua ibu dan bapa mempunyai kelayakan untuk menjaga kebajikan si anak, barulah diberi pilihan kepada si anak. Jika mana-mana pihak tidak mempunyai kelayakan -seperti mempunyai masalah mental, tidak mempunyai kemampuan (fizikal, masa dan kemudahan hidup), fasik/jahat dan sebagainya-, hak jagaan tidak harus diserahkan kepadanya, akan tetapi diserahkan kepada pihak satu lagi atau pihak lain yang dapat menjaga si anak dengan baik.


3. Jika si anak memilih untuk tinggal bersama ibunya, bapa hendaklah meneruskan nafkah selagi anak memerlukan (yakni sebelum ia dapat berdikari dan mempunyai kewangan sendiri). Tidak harus bapa memutuskan nafkah dengan alasan si anak tidak memilih untuk tinggal bersamanya kerana nafkah anak adalah kewajipan bapa selama anak itu memerlukan tidak kira samada anak itu tinggal dengannya atau dengan orang lain.


4. Mana-mana pihak (dari ibu atau bapa) yang diberi hak jagaan tidak harus menghalang pihak lain untuk menziarahi si anak. Dalam bahasa lain, tidak harus ibu menghalang bapa dari menziarahi anaknya dan begitu juga, tidak harus bapa menghalang ibu dari menziarahi anaknya. Malah wajib kedua mereka saling berkerjasama untuk kemaslahatan anak mereka dan tidak membabitkan si anak dalam pertikaian antara mereka serta tidak menjadikan anak sebagai mangsa untuk melepaskan protes atau kemarahan antara satu sama lain.

Firman Allah (bermaksud); “Janganlah (menjadikan) seseorang ibu itu menderita kerana anaknya, dan (jangan juga menjadikan) seseorang bapa itu menderita kerana anaknya.”
- (al-Baqarah, ayat 233).


Dari Abi Ayyub al-Ansari r.a. aku telah mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda: “Sesiapa memisahkan antara ibu dan anaknya, Allah akan memisahkannya dengan orang-orang yang dikasihi pada hari kiamat nanti.”
- (Riwayat Imam at-Tirmizi. Hadis hasan gharib).Wallahu a’lam.

Rujukan;

1. Al-Fiqh as-Syafi’ie al-Muyassar, Syeikh Sayyid bin Abdullah at-Tidi, hlm. 213.

Posted by USTAZ AHMAD ADNAN FADZIL
http://ilmudanulamak.blogspot.com/

Thursday, September 15, 2011

Tanggungan Hutang

Dari Abu Qatadah r.a. katanya: "Pada suatu ketika Rasulullah s.a.w. berdiri di hadapan para sahabat lalu bersabda: "Sesungguhnya Jihad fi sabilillah serta iman kepada Allah adalah amal yang paling utama." Maka berdiri seorang lelaki seraya bertanya, "Ya, Rasulullah! Bagaimana jika aku tewas dalam jihad fi sabilillah, hapuskah dosa-dosaku?".Jawab Rasulullah s.a.w,"Hapus, jika engkau tewas, sedangkan engkau seorang yang sabar dan ikhlas kerana Allah, engkau tewas kerana maju bertempur tidak kerana lari dari pertempuran,". Kemudian Rasulullah s.a.w. bertanya, "Apa tanyamu tadi?. Maka diulangnya pertanyaannya, "Bagaimana jika aku tewas dalam jihad fi sabilillah, hapuskah dosa-dosaku?" Jawab Rasulullah, "Ya, hapus, jika engkau seorang pejuang yang sabar, ikhlas kerana Allah semata-mata, tewas kerana maju bertempur, tidak kerana lari dari pertempuran. Kecuali yang tidak hapus ialah hutang. Begitulah kata Jibril kepada ku."

Hadis Sahih Muslim Jilid 4; Hadis Nombor 1841

Slow Going

Sometimes the going is slow. Yet the important thing is not to stop. Even a little progress is an advance in the right direction, and anyone can make a little progress.

If you can't accomplish something big today, accomplish something little. Small streams eventually become mighty rivers. Keep going.

What seemed out of reach this morning, will be closer by this evening if you'll just keep moving forward. Every moment you spend intensely and passionately working toward your goal, gets you that much nearer.

It is vastly more difficult to get started again, when you've stopped completely. So keep going. Don't waste the momentum you've already built. There's something you can do right now, today, this moment. It may not be much but it will keep you in the game.

Go fast when you're able. Go slow when you must. Whatever you do, keep going.

-Ralph Marston

INGIN MEMBATALKAN NAZAR

Soalan:

1. Sekiranya saya telah berniat nazar (yang baik) tetapi saya ingin membatalkan/menukarkan niat nazar itu kepada yang lain, apakah yang saya perlu lakukan?

2. Saya telah bernazar untuk menyedekahkan 5% gaji saya selama saya berkerja kepada yang memerlukan sekiranya saya mendapat perkerjaaan.

3.Semasa saya membuat lafaz tersebut saya agak yakin yang saya mampu melaksanankannya, tetapi selepas difikirkan kembali saya menjadi gusar sekiranya saya tidak dapat menyempurnakan nazar saya tersebut.


Jawapan;

Wajib ke atas orang yang bernazar (dengan nazar ketaatan) menunaikan nazarnya selagi ia mampu menunaikannya. Allah berfirman di dalam al-Quran (yang bermaksud:
“…dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka…”.
- (al-Haj: 29).

Sabda Nabi s.a.w.:
“Sesiapa bernazar untuk mentaati Allah, maka hendaklah ia mentaatiNya (yakni menunaikan nazarnya)…”
- (HR Imam al-Bukhari dan at-Tirmizi dari Saidatina ‘Aisyah r.a.).

Jika ia tidak mampu menunaikan nazarnya, gugur nazar itu selama tempoh tidak mampu itu, namun apabila ia kembali mampu wajiblah ia menunaikan semula nazarnya. Oleh demikian, orang yang bernazar untuk bersedekah (seperti kes di atas), kemudian ia ditimpa susah (tidak mampu bersedekah), gugur sedekah nazar itu darinya selama tempoh ia susah itu, kemudian jika ia senang (dilapangkan rezeki oleh Allah), ia wajib melaksanakan semula nazarnya untuk bersedekah itu.

Jika ia meyakini keadaan kesusahannya itu tidak akan berubah (yakni ia tidak akan mampu melaksanakan nazarnya itu buat selamanya), sebahagian ulamak berpandangan; ia hendaklah menggantikan nazarnya itu dengan membayar kaffarah sumpah dan dengan itu ia bebas dari nazarnya.

Ini sebagaimana sabda Nabi s.a.w.:
“Sesiapa bernazar dengan suatu nazar yang tidak mampu ditunainya, maka kaffarahnya ialah kaffarah sumpah.”
- (HR Imam Abu Daud dengan sanad yang soheh dari Ibnu ‘Abbas r.a.).

Kaffarah sumpah ialah dengan memilih salah satu dari tiga perkara;
1. Memberi makan sepuluh orang miskin, atau;
2. Memberi pakaian untuk mereka, atau;
3. Membebaskan seorang hamba.

Jika tidak berupaya melakukan satupun darinya, hendaklah berpuasa tiga hari. Sila rujuk surah al-Maidah, ayat 89.


Kesimpulan;

Untuk membatalkan nazar dengan sengaja, tidak harus. Adapun jika tidak mampu melaksanakannya, harus menangguhnya sehingga mampu. Jika kemampuan untuk melaksanakannya hilang sepenuhnya, hendaklah diganti dengan kaffarah sumpah.

Wallahu A’lam.

Rujukan;

1. Al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah, perkaraan “Nazr”.

Posted by USTAZ AHMAD ADNAN FADZIL
http://ilmudanulamak.blogspot.com/

Saturday, September 10, 2011

Doa Agar Mendapat Peluang Rezeki Yang Banyak
Credit to: http://newszune.blogspot.com/

Get Past The Past

Your shortcomings and disappointments are all in the past now. They have nothing to do with what you can accomplish from this point forward.

Every day, you start with a clean slate. Every moment is an opportunity to begin the process of turning your dreams into reality.

It doesn't matter what has happened before. Yes, the past has brought you to where you are. Yet right now the path splits off in an infinite number of directions. And you have the choice of which one to take.

Learn from the past and then let it go. To wish that it had been different, is a waste of time and energy. To continue living with your past limitations, is a waste of your life's enormous potential.

Your past does not define who you are or what you can accomplish. YOU do!

-Ralph Marston

Bagaimana Menghidupkan Hati?

Hati menjadi hidup dengan iman.

Iman bermaksud meyakini sepenuhnya dengan hati akan segala yang disampaikan oleh Nabi Muhammad s.a.w. dari wahyu Allah yang terkandung di dalam al-Quran dan as-Sunnah.

Asas-asas iman iman keyakinan kepada rukun-rukun iman yang enam. Penyempurnaan bagi iman ialah dengan menyahut seruan Allah dan RasulNya iaitu dengan mentaati segala perintah keduanya. Apabila seseorang itu yakin kepada Allah dan RasulNya dan diikuti pula dengan ia menyahut seruan keduanya iaitu mentaati mereka, maka ketika itu barulah hatinya akan hidup.

“Wahai orang-orang beriman! Sahut dan sambutlah seruan Allah dan seruan RasulNya apabila ia menyeru kamu kepada perkara-perkara yang menghidupkan kamu. Ketahuilah bahawa sesungguhnya Allah berkuasa mengubah atau menyekat di antara seseorang itu dengan hatinya, dan sesungguhnya kepadaNyalah kamu akan dihimpunkan”.
- (al-Anfal; 24)

Kalimah yang mengungkapkan iman ialah “Lailaha Illallah”. Kalimah ini digelar juga dengan kalimah Syahadah, kalimah at-Taqwa dan kalimah al-Ikhlas. Kalimah ini akan menghidupkan hati apabila diucapkan dengan ikhlas dan benar. Dengan mengulang-ulangkan kalimah ini, iman di dalam hati kita akan sentiasa baru dan segar.

Di dalam sebuah hadis, Nabi s.a.w. berpesan kepada sahabat-sahabatnya; “Hendaklah kamu sekelian memperbaharui iman-iman kamu”. Mereka bertanya beliau; “Ya Rasulullah! Bagaimana caranya kami hendak memperbaharui iman kami?”. Baginda menjawab; “Banyaklah menyebut Lailaha Illallah”
- (Riwayat Imam Ahmad dan al-Hakim dari Abu Hurairah r.a.).USTAZ AHMAD ADNAN FADZIL
http://koleksi-alqalam.blogspot.com/

Friday, August 26, 2011

HIJRAH DIRI


Dalam tubuh anak Adam, ada seketul daging. Apabila baik daging itu, maka baiklah seluruh anggota badan. Sebaliknya apabila daging itu jahat, maka jahatlah seluruh anggota badan. Ketahuilah bahawa daging itu adalah sekeping hati.
- Riwayat Al-Bukhari No.52

Namun, akal-lah yang memberi input untuk hati membuat keputusan dan arahan. Jadi, tidak cukup hati sahaja baik, akal yang menasihat hati juga mesti baik. Jika tidak, akal akan memberi nasihat yang jahat kepada hati.

Dalam diri manusia ada nafsu yang secara tabiinya memang jahat. Nafsu merupakan musuh dalam diri yang jika tidak dikawal dan dilatih , mampu mempengaruhi hati dan menguasai akal. Nafsu perlu dilatih dan dibiasakan dengan amalan-amalan baik secara rutin.

Perubahan sikap memerlukan masa. Rasulullah saw sendiri merubah sikap manusia secara bertahap-tahap selama 23 tahun.

Usaha mengubah sikap tidak boleh dilakukan secara drastik (mendadak) dan bukan melalui paksaan. Sikap umpama pintu yang terkunci dari dalam. Ia tidak boleh ‘dibuka’ dari luar. Tidak ada orang yang boleh memaksa perubahan sikap orang lain, melainkan diri orang itu sendiri dengan rela mengubahnya.

Jadi, hijrahkanlah diri sendiri. Jika tidak, tidak ada siapa yang boleh memaksa diri kita berubah dengan rela. Dan kita tidak boleh lari daripada hukum Sunnatullah yang menyatakan bahawa setiap makhluk akan berubah samada dengan rela atau terpaksa. Justeru, jika kita tidak berubah kearah kebaikan dengan kerelaan, kita pasti akan diubah kearah kejahatan dengan paksaan oleh musuh-musuh Islam. Pilihlah samada menjadi ketua atau terus menjadi mangsa.


Petikan dari Majalah Solusi
Author: Abu Irdak

Distractions

No matter what you're working to accomplish, you will not get there in a straight line. You'll repeatedly get knocked off course.

Don't despair. It happens to everyone, all the time.

The key to successful achievement is to get quickly back on track. The faster your recovery time, the more progress you'll make.

Accept the fact that you'll get knocked off course on a regular basis. Accept it, and don't waste time or energy complaining about it or feeling sorry for yourself. That just compounds the problem.

Instead, move on past the distraction and re-focus your efforts on your original goal. It is often impossible to prevent distractions, yet you can always prevent them from lingering too long.

Move past them as soon as you can, forget about them and get yourself back on course.

-Ralph Marston

Zikrullah Dalam Keadaan Suci

Rasulullah s.a.w. bersabda maksudnya: “Aku tidak suka menyebut nama Allah melainkan dalam keadaan suci.”
- (HR Ahmad)

Asal hadis ini ialah bila seorang sahabat memberi salam kepada Rasulullah s.a.w. sewaktu beliau sedang qadha hajat (buang air). Beliau menangguhkan menjawab salam tersebut sehinggalah beliau selesai beristinjak dan bersuci. Beliau tidak menjawab salam tersebut kerana beliau tidak suka menyebut nama Allah SWT dalam keadaan yang tidak suci. Di sini, Rasulullah s.a.w. memberi ilmu kepada sahabat tersebut termasuk untuk kita juga tentang anjuran menyebut nama Allah SWT dalam keadaan suci daripada hadas.

Daripada hadis ini, keluar beberapa cabang ilmu untuk pemanfaatan kita bersama:

~ Tidak dianjurkan memberi salam kepada orang yang sedang qadha hajat. Jikapun ada yang memberi salam, maka boleh menangguhkan menjawab salam sehingga selesai beristinjak dan bersuci.

~ Sunat berwuduk bila membaca Al-Quran, dengan mushaf atau tanpa mushaf. Dikatakan sunat kerana tidak wajib pada wuduk dalam membaca Al-Quran. Hanyasanya wuduk itu menjadi wajib bila perlu membawa atau menyentuh mushaf.

~ Sunat berwuduk bila azan dan iqamah. Apabila terbatal wuduk di tengah azan atau iqamat, maka tidaklah sepatutnya berhenti tetapi diteruskan sehingga selesai, kemudian mengulangi wuduk. Bagi yang ingin memulai azan dan padanya tiada wuduk, maka keutamaan diberikan kepada yang ada wuduk.

~ Sunat mengekalkan wuduk apabila selesai solat kerana memenuhi tuntutan zikir dan doa sebaik selesai mengerjakan solat.

~ Sunat berwuduk apabila menyertai majlis doa dan tahlil.

~ Sunat juga berwuduk apabila mengajar atau belajar ilmu agama yang di dalamnya sudah tentu ada zikir, doa dan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan.

Bagi orang yang haid, dianjurkan berwuduk tiap kali masuk waktu solat dan bolehlah mengamalkan apa sahaja zikir untuk mengingati Allah. Sekalipun dia membaca apa-apa ayat daripada Al-Quran, dengan diniatkan sebagai zikir.

Sebarang keperluan yang ada kaitan dengan zikrullah, maka sunat dikerjakan dalam keadaan suci.


Credit :
http://fekah.blogspot.com

Monday, August 22, 2011

ZAKAT SECARA ONLINE (INTERNET BANKING)

Seseorang muslim membayar zakat pendapatan secara online (Internet banking). Bagaimana hukumnya?


Jawapan;

Ada dua syarat yang disepakati ulamak yang wajib dipenuhi oleh pembayar zakat agar zakat yang dikeluarkannya sah:-

1. Berniat di dalam hati ketika mengeluarkan zakat bahawa harta/wang yang dikeluarkan itu adalah zakat.

2. Memberi milik harta/wang zakat itu kepada orang yang berhak menerimanya secara langsung atau melalui wakil yang dipercayai dapat menyampaikan harta itu kepada orang yang berhak menerimanya. Maksud memberi milik ialah ia memisahkan harta itu dari pemilikannya dan menyerahkan harta itu untuk dimiliki oleh orang-orang yang berhak menerima zakat mengikut yang ditetapkan Allah (seperti dalam surah at-Taubah ayat 60).


Melihat kepada syarat-syarat di atas, tidak menjadi halangan untuk membayar zakat secara online (Internet banking) dengan syarat hendaklah dipastikan akaun penerima adalah milik orang yang layak menerima zakat atau milik wakil yang dipercayai dapat menyalurkan zakat kepada orang yang berhak menerimanya.

Selain itu, hendaklah diniatkan zakat ketika pemindahan dilakukan.

Wallahu a'lam.

Rujukan;

1. Al-Wajiz Fi al-Fiqh al-Islami, Dr. Wahbah az-Zuhaili, jil. 1, hlm. 363.
Posted by USTAZ AHMAD ADNAN FADZIL

What Is Really Important To You?


When you start to get angry, or frustrated, or impatient, consider for a moment the truly important things in your life. Ask yourself if the frustration or inconvenience of the moment is even worth your time and energy.

Often we react out of habit, and get all worked up about things which really don't even matter. Such behavior wastes an enormous amount of energy which could instead be directed toward the really important things.

As you start each day, before you get caught up in the deadlines, the 'need-to', the 'have-to' and the 'want-to' things, take a moment to think of what's really important to you. Put it all in perspective. Keep your eye on the big picture, and then all the little things will help you move toward it.

-Ralph Marston
1. Namakan dua haiwan yang dialog mereka tercatat dalam satu surah di dalam al-Quran.

Semut – “Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak dipijak oleh Sulaiman dan tenteranya, sedangkan mereka tidak menyedari.”
- Surah al-Naml 27:18.

Burung Hud-hud – “Aku telah mengetahui sesuatu yang kamu belum mengetahuinya; dan ku bawa kepadamu dari negeri Saba suatu berita penting yang diyakini ...”
– Surah al-Naml 21:26.


2. Namakan bapa Abu Bakar al-Siddiq r.a.

Abu Quhafah.


3.Dimanakah solat Jumaat pertama dalam Islam didirikan?

Di perkampungan Bani Salem di Madinah sewaktu peristiwa Hijrah.


Dipetik dari Majalah Solusi
SOALAN-SOALAN TRIVIA, FAKTA DAN INFO
Oleh Husna HassanSunday, August 14, 2011

Disunatkan Berbuka Sebelum Mengerjakan Solat Maghrib


Hadith :

Dari Anas r.a ia berkata: “Telah bersabda Rasulullah s.a.w: “Apabila makan malam (berbuka) telah disediakan, maka mulailah makan sebelum solat maghrib, janganlah mendahului solat daripada makan malam itu (yang sudah terhidang).


Huraian:

1. Umat Islam hendaklah menyediakan juadah makan malam terutama untuk berbuka puasa dengan hidangan yang sederhana, dan juadah janganlah terlalu banyak sehingga mendatangkan pembaziran.

2. Apabila hidangan sudah disediakan untuk berbuka, maka kita adalah disunatkan makan terlebih dahulu sebelum menunaikan sembahyang fardhu Maghrib kerana dengan berbuka kita dapat menghilangkan rasa lapar dan dahaga, dan dapat menunaikan sembahyang dengan rasa bertenaga dan selesa.The Perfect Gift

The perfect gift cannot be bought at the shopping mall or the discount warehouse. It is found in your heart.

The best gift you can give is yourself.
Your time.
Your attention.
Your companionship.
Your patience.
Your thoughtfulness.
Your compassion.
Your understanding.
Your encouragement.
Your guidance.
Your love.

The things wrapped in bright boxes are nice tokens, and much appreciated, but are not a substitute for the gift of yourself. You are the very best thing you have to give. All else pales in insignificance.

In all the rush to give just the right item, add value by adding the gift of yourself. It will make a major difference in the worth of the gift that is received.
Give the best you have to give -- you!

- Ralph Marston

Berdoa Ketika Sujud


Mengenai doa dalam solat, sujud rakaat keberapakah doa itu di minta, adakah yang awal atau yang akhir dan bolehkah doa itu ditutur dalam bahasa Melayu?

JAWAPAN:

Mengenai doa di dalam sujud, terdapat hadis di mana Nabi bersabda; "Saat paling hampir seorang hamba dengan Allah ialah ketika dia sujud. Maka banyaklah berdoa ketika sujud"
- (HR Imam Muslim, Abu Daud dan an-Nasai dari Abu Hurairah).

Oleh kerana Nabi s.a.w. menyebutkan sujud di dalam hadis di atas secara umum (tanpa menghadkan pada mana-mana sujud), maka galakan membaca doa ketika sujud itu merangkumi semua sujud di dalam solat.

Ketika sujud itu harus berdoa dengan apa sahaja doa asalkan yang dipohon adalah perkara yang tidak dilarang oleh Syarak.

Jika doa itu dalam bahasa Arab, harus ia dilafazkan oleh lidah sekalipun doa itu bukan yang maksur (yakni bukan dari al-Quran atau hadis Nabi). Cuma hendaklah lafaz itu diperlahankan kerana bacaan ketika sujud tidak sunat dikuatkan.

Adapun dalam bahasa lain tidak harus dilafazkan oleh lidah. Memadai dengan berdoa di dalam hati sahaja kerana bahasa yang diharuskan di dalam solat hanyalah bahasa Arab sahaja.


Posted by USTAZ AHMAD ADNAN FADZIL
http://ilmudanulamak.blogspot.com/

Sunday, August 7, 2011

BILA DIHARUSKAN MEMPERKATAKAN KEBURUKAN ORANG LAIN?

Hukum asal memperkatakan keburukan orang lain adalah haram. Jika keburukan itu benar-benar dilakukannya lalu kita memperkatakannya (tanpa suatu desakan yang diiktiraf oleh Syariat) kita dianggap mengumpat (ghibah). Jika keburukan itu tidak dilakukannya (yakni kita yang mengada-adakannya), kita telah melakukan dosa fitnah dan juga ghibah (umpatan). Samada mengumpat (ghibah) atau fitnah, kedua-duanya adalah dosa besar, apatah lagi jika menggabungkan kedua-duanya.

Dalam Soheh Muslim, terdapat hadis dari Abu Hurairah yang menceritakan; Nabi pernah bertanya para sahabatnya; "Tahukah kamu apa itu ghibah (umpatan)?". Mereka menjawab; "Allah dan RasulNyalah yang paling tahu". Nabi menjawab; "Ghibah (umpatan) ialah kamu menyebut tentang saudara kamu sesuatu yang ia tidak suka". Lalu seorang bertanya Nabi; "Apa pandangan kamu ya Rasulullah jika apa yang aku sebutkan tentang saudaraku benar-benar ada pada pada dirinya". Jawab Nabi; "Jika ia benar-benar ada pada dirinya, lalu kamu menyebutnya, maka kamu mengumpatinya. Namun jika ia tidak ada padanya, lalu kamu menyebutnya (dengan mereka-rekanya), maka kamu telah mengadakan suatu pembohongan terhadapnya".
- (HR Imam Muslim, Kitab al-Birr wa as-Silah, bab Tahrim al-Ghibah).


Bagi masalah ghibah (iaitu menceritakan/mendedah keburukan orang lain atau menyebut orang lain dengan suatu nama yang buruk) dikecualikan bagi enam situasi berikut mengikut yang dijelaskan oleh para ulamak (antara Imam an-Nawawi dalam kitabnya Syarah Soheh Muslim dan Riyadhus-Salihin):-

A) Apabila diri dizalimi - Harus orang yang dizalimi membuat pengaduan kepada pemerintah, qadhi atau pihak berkuasa lainnya dengan menceritakan keburukan atau kezaliman orang yang menzaliminya.

B) Memohon bantuan untuk mengubah suatu kemungkaran dan mengembalikan pelaku maksiat kepada kebenaran, seperti seorang melaporkan kapada pihak yang berkuasa mengubah kemungkaran - "Si Fulan telah melakukan perbuatan sekian sekian, tegahlah ia".

C) Bertujuan mendapatkan fatwa (pandangan agama) - seperti Hindun yang mengadu kepada Nabi sikap kedekut suaminya. Ia berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, suamiku Abu Sufyan seorang yang kedekut, bolehkah aku mengambil wangnya tanpa diketahuinya?".

D) Memberi peringatan kepada kaum muslimin agar berjaga-jaga dari suatu kejahatan, seperti mendedahkan kepalsuan seorang yang pura-pura alim atau pembawa ajaran sesat supaya orang ramai mengetahui hakikat dirinya yang sebenar. Begitu juga, mendedahkan penyelewengan seorang pemimpin dalam mentadbir rakyat kepada orang yang berkuasa melantiknya agar mereka tidak tertipu untuk terus memberi kuasa kepadanya.

E) Seorang yang berterang-terangan melakukan dosa atau kesesatan seperti berterang-terang minum arak, berterang-terang menganut fahaman sesat atau seumpamanya. Orang sebegini harus disebut tentang dirinya dengan maksiat yang dilakukannya secara terang itu. Adapun maksiat yang dilakukannya secara tersembunyi, tidak harus disebut kecuali ada suatu sebab yang lain.

G) Untuk memperkenalkan seseorang, harus menyebut seseorang dengan suatu gelaran jika ia masyhur dikenali dengan gelaran itu. Haram menyebut suatu gelaran dengan tujuan merendahkan martabat orang lain.

Dalam enam situasi di atas, dibolehkan kita memperkatakan/mendedahkan keburukan orang lain kerana ia mempunyai tujuan yang diharuskan Syariat untuk maslahah yang lebih besar dari maslahah individu yang diperkatakan keburukannya.


Oleh kerana hukum mengumpat adalah haram pada hukum asalnya dan dosanya adalah besar, maka orang yang terpaksa menggunakan pengecualian di atas hendaklah memerhatikan perkara berikut:-

A) Memerhati niat dalam hatinya; apakah ia benar-benar terpaksa memperkatakannya atau hanya lahir dari keinginan nafsunya sahaja. Jika hati benar-benar berkata; "Aku wajib mendedahkannya demi agama dan ummah", maka bertawakkallah kepada Allah dan teruskanlah apa yang diyakini. Namun jika hati berkata; "Ini hanya keinginan nafsu sahaja", batalkanlah niat untuk berkata tentang orang lain itu, kerana padah yang bakal kita terima tidak padan dengan sedikit kepuasan yang kita dapat.

B) Ia hendaklah mengukur natijah darinya; adalah dengan memperkatakannya akan membawa kesan lebih baik atau dengan senyap sahaja dan mencari pendekatan lain yang lebih baik untuk membetulkan orang terbabit.

C) Setiap yang dilakukan kerana darurat (kerana hukum asalnya adalah haram) tidak harus berlebihan, yakni dilakukan sekadar perlu sahaja.

D) Maksiat yang dilakukan berkait dengan orang lain, yakni pendedahan terpaksa dilakukan untuk mengelak orang lain turut terlibat atau terzalimi jika mereka tidak mengetahuinya. Adapun maksiat yang bersifat peribadi tidak harus didedahkan kerana ia adalah dosa antara pelakunya dengan Allah. Sesuatu yang ditutup Allah, tidak berhak kita membukanya kerana nanti keaiban kita pula akan dibuka Allah.

Walalhu a'lam.

Rujukan;

1. Syarah Soheh Muslim, Imam an-Nawawi, Kitab al-Birr wa as-Silah, bab Tahrim al-Ghibah.
2. Riyadhus-Salihin, Imam an-Nawawi, Bab Ma Yubahu Min al-Ghibah.


Posted by USTAZ AHMAD ADNAN FADZIL
http://ilmudanulamak.blogspot.com/

Who's To Blame?

You may be perfectly justified in blaming others for your troubles; yet when you do so, you give them control over your life.

When you focus on blaming others, you erode your own power, your own ability, your own commitment to do anything about the situation.

Assigning blame gets you ever deeper in the problem. Determining who is to blame will not solve the problem. Focus instead on what needs to be done now, on the positive steps you can take.

If you wake up during the night in a house filled with smoke, do you argue with your spouse about who forgot to change the batteries in the smoke detector? No, of course not! You immediately get everyone out of the house and call the fire department, right?

Problems just get worse, if you waste time with blame.

-Ralph Marston

Roh Di Bulan Puasa

Pagi tadi sempena hari Jumaat bulan Ramadhan yang mulia ini, aku menghadiri majlis ilmu yang membincangkan tentang amalan di bulan Ramadhan. Satu perkara yang menarik perhatian aku tadi, ustaz penceramah bercerita tentang keadaan roh di bulan Ramadhan.

Menurut satu hadith Rasulullah.. (maaf aku tak sempat catat perawi hadith ini).. menceritakan apabila tiba bulan Ramadhan, semua roh berkumpul di Luh Mahfuz memohon kepada Allah S.W.T untuk kembali ke bumi.

Ada roh yang dibenarkan pulang ke bumi dan ada yang tidak dibenarkan.Roh yang dibenarkan pulang adalah kerana amalan baik mereka semasa hayat mereka ataupun ada penjamin-penjamin yang mendoakan mereka. Manakala roh-roh yang tidak dibenarkan pulang disebabkan kesalahan mereka semasa hayat mereka akan terus di penjara di Luh Mahfuz.

Apabila roh dibenarkan pulang, perkara pertama yang mereka lakukan adalah pergi ke tanah perkuburan untuk melihat jasad mereka. Kemudian mereka akan pergi ke rumah anak-anak mereka, orang yang mendapat harta pusaka mereka dan ke rumah orang yang mendoakan mereka dengan harapan orang yang mereka lawati itu memberi hadiah untuk bekalan mereka.Perkara ini akan berlarutan sehinggalah tibanya Hari Raya Aidilfitri. Pada saat ini mereka akan mengucapkan selamat tinggal kepada jasad dan pulang semula ke Luh Mahfuz dengan bekalan yang diberikan oleh mereka-mereka yang masih hidup.

Di sini ustaz memberitahu hikmah adanya alam kubur. Alam kubur membuktikan bahawa Allah itu Maha Penyayang. Orang yang melakukan kesalahan semasa hayatnya boleh dibantu dengan doa orang-orang yang masih hidup. Alangkah bahagianya jika seseorang yang telah meninggal dunia masih mendapat bekalan dari orang-orang yang masih hidup.

Oleh itu, jangan biarkan orang-orang yang kita sayang, yang mengadap Allah terlebih dulu daripada kita, sepi tanpa doa dan sedekah daripada kita. Sesungguhnya apabila mati seseorang anak adam itu, terputus ia semua hal kecuali 3 perkara iaitu doa anak-anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat dan sedekah amal jariah.

By: Fadzilah Hashim

Saturday, August 6, 2011

AMALAN SOLAT SUNAT MALAM

1.Solat Sunat Taubat

Niatnya :
Sahaja aku solat sunat taubat 2 rakaat kerana ALLAH Taala.

Rakaat pertama selepas Al-Fatihah baca surah Al-Kafirun.
Rakaat kedua selepas Al-Fatihah baca surah Al-Ikhlas.
Selepas sembahyang, doa memohon ampun kepada ALLAH.


2.Solat Sunat Tahajjud


Niatnya :
Sahaja aku solat sunat tahajjud 2 rakaat kerana ALLAH Taala.

Rakaat pertama selepas Al-Fatihah baca surah Al-Kafirun.
Rakaat kedua selepas Al-Fatihah baca surah Al-Ikhlas.
Selepas sembahyang, berdoalah kepada ALLAH.


3.Solat Sunat Hajat

Niatnya :
Sahaja aku solat sunat hajat 2 rakaat kerana ALLAH Taala.

Selepas Al-Fatihah rakaat pertama baca ayatul Kursi 1 kali.
Selepas Al-Fatihah rakaat kedua baca surah Al-Ikhlas 11 kali.
Ketika sujud terakhir baca 11 kali -

Surah Anbiya; Ayat 87
"Laillahailla anta subhanakainni kuntu minaz zolimin"
dan sertakan di dalam hati segala hajat kita.


4.Solat Sunat Witir

Jika dilakukan 3 rakaat, solat sunat witir itu dilakukan dengan 2 salam. Maksudnya mula-mula 2 rakaat, kemudian 1 rakaat pula.

Pada solat pertama yang 2 rakaat itu, selepas Fatihah rakaat pertamanya, baca *surah Al-A’la (Sabihismarabikkalazi) dan selepas al-Fatihah rakaat kedua, baca Surah Al-Kafirun. (Nota*: Jika tidak menghafal, sunat membaca apa sahaja surah selepas Al-Fatihah tetapi keutamaannya membaca surah Al-A'la.)

Untuk solat kedua yang 1 rakaat, dibaca selepas Fatihah, baca surah bermula dengan Al-Ikhlas, diikuti dengan Al-Falaq dan An-Nas.

Tentang lafaz niat itu boleh dirujuk pada mana-mana buku. Jika kesukaran boleh lafaz dalam bahasa melayu sahaja, kerana lafaz niat itu adalah untuk membantu niat di dalam hati. Yang wajibnya itu adalah dalam hati. Ringkasnya seperti berikut:

Niatnya :
Sahaja aku solat sunat witir 2 rakaat kerana ALLAH Taala.

Selepas salam, bangun lagi dan solat witir 1 rakaat.

Niatnya:
Sahaja aku solat sunat witir 1 rakaat kerana Allah.

Perbanyakkan berdoa kepada ALLAH dengan penuh rasa kehambaan, rendah diri, mohon agar ALLAH ampunkan dosa-dosa kita, terima taubat kita dan amalan kita, serta memperkenankan doa dan permintaan kita.

Sunday, July 31, 2011

Adab Berbuka Puasa Menurut Sunnah Rasulullah SAW

Adab-adab berhubung ibadat mestilah merujuk kepada ajaran yang ditunjuk oleh Allah SWT dan Rasulullah s.a.w., iaitu al-Quran dan Sunnah.

Ada sebahagian pihak yang cenderung mencipta adab-adab ibadah tanpa merujuk kepada dua sumber agung itu, misalnya dakwaan yang menyatakan makruh mandi terlalu kerap, atau mandi pada hampir waktu berbuka kerana ia boleh mengurangkan keletihan dan sekaligus menghilangkan kelebihan puasa. Sedangkan di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam al-Mawata’, Ahmad dan Abu Daud di dalam sunannya, Abu Bakar bin Abd al-Rahman meriwayatkan:
“Telah berkata sahabat yang menceritakan kepadaku: “Aku melihat Rasulullah s.a.w. di al-`Arj (nama tempat) mencurahkan air ke atas kepala Baginda ketika Baginda berpuasa disebabkan dahaga atau panas.”

Dengan itu Ibn Qudamah al-Maqdisi (meninggal 620H) menyatakan:
“Tidak mengapa seseorang mencurahkan air ke atas kepalanya (ketika puasa) disebabkan panas atau dahaga kerana diriwayatkan oleh sebahagian sahabat bahawa mereka melihat Rasulullah s.a.w. di al-`Arj (nama tempat) mencurahkan air ke atas kepala Baginda ketika Baginda berpuasa disebabkan dahaga atau panas.”
- (Ibn Qudamah al-Maqdisi, al-Mughni, 2/18, cetakan Dar al-Fikr, Beirut).

Yang penting di dalam bulan Ramadhan adalah adab-adab yang kita kaitkan dengan ibadah puasa mestilah mempunyai asas yang boleh dipegang, iaitu al-Quran atau sunnah.

Antara adab-adab berbuka puasa yang dinyatakan di dalam hadis:

1. Menyegerakan berbuka apabila masuknya waktu atau disebut ta’jil al-Iftar. Ini berdasarkan hadis-hadis yang menyebut perkara ini, antaranya: Daripada Sahl bin Sa`ad bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Manusia sentiasa dalam kebaikan selagi mereka menyegerakan berbuka puasa.”
- (Riwayat Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menerangkan punca kebaikan di dalam agama ialah mengikut sunnah Nabi s.a.w., iaitu Baginda menyegerakan berbuka puasa. Ini menolak dakwaan ajaran-ajaran karut yang kononnya melewatkan berbuka menambah pahala. Kata at-Tibi (meninggal 743H):
“Barangkali sebab Allah menyukai mereka yang bersegera membuka puasa ialah kerana apabila seseorang berbuka puasa sebelum solat, membolehkannya menunaikan solat dengan dihadirkan hati. Juga ia menyanggahi ahli bidaah yang berpendapat wajib melewatkannya.”
- (at-Tibi, Syarh Miskhat al-Masabih, 4/183, cetakan Dar al-Kutub al-`Ilmiyyah, Berut).

2. Berbuka puasa dengan rutab, atau tamar atau air. Rutab ialah buah kurma yang telah masak sebelum menjadi tamar kering, ia lembut dan manis. Adapun tamar ialah buah kurma yang sudah kering. (lihat: al-Mu’jam al-Wasit 1/88).

Di dalam hadis daripada Anas katanya: “Bahawa Rasulullah s.a.w. berbuka puasa dengan beberapa biji rutab sebelum bersolat. Sekiranya tiada rutab, maka dengan beberapa biji tamar, dan sekiranya tiada tamar, maka Baginda minum beberapa teguk air.”
- (Riwayat Imam Ahamd dan Tirmizi, katanya hadis ini hasan). Al-Diya al-Maqdisi (meninggal 643H) telah mensahihkan hadis ini. (lihat: al-Ahadith al-Mukhtarah, 4/411 cetakan: Maktabah al-Nahdah al-Hadithah, Mekah).

Inilah tertib yang dilakukan oleh Baginda, pilihan pertama ialah rutab, jika tiada, tamar dan jika tiada, air.

Kata al-Mubarakfuri (meninggal 1353H):
“Hadis ini menjadi dalil disunatkan berbuka puasa dengan rutab, sekiranya tiada, maka dengan tamar, dan sekiranya tiada, maka dengan air. Adapun pendapat yang menyatakan di Mekah disunatkan didahulukan air zam-zam sebelum tamar, atau mencampurkan tamar dengan air zam-zam adalah ditolak. Ini kerana ia menyanggahi sunnah. Adapun Nabi telah berpuasa (di Mekah) banyak hari pada tahun pembukaan kota Mekah, namun tidak pernah diriwayatkan baginda menyalahi adat kebiasaannya mendahulukan tamar sebelum air.”
- (al-Mubarakfuri, Tuhfah al-Ahwazi, 3/311, cetakan Dar al-Kutub al-`Ilmiyyah, Beirut). Di samping itu, dakwaan jika tiada tamar, maka dengan buah-buahan yang lain juga tiada sebarang dalil daripada sunah Nabi s.a.w.

3. Menyegerakan solat Maghrib selepas berbuka dengan tamar atau air, sekiranya makanan belum dihidangkan. Hadis yang telah dinyatakan di atas menunjukkan Baginda Nabi s.a.w. berbuka dengan rutab atau tamar atau air sebelum bersolat Maghrib. Maka kita disunatkan juga mengikuti langkah tersebut, iaitu selepas berbuka dengan perkara-perkara tadi, lantas terus menunaikan solat. Ini sekiranya makanan belum dihidangkan.

Adapun sekiranya makanan telah dihidangkan di depan mata, maka dimakruhkan meninggalkan makanan untuk menunaikan solat. Ini berdasarkan apa yang dinyatakan dalam hadis-hadis baginda Nabi s.a.w. antaranya: Daripada Anas bin Malik r.a.: Bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Apabila telah dihidangkan makan malam, maka mulakanlah ia sebelum kamu menunaikan solat Maghrib, dan jangan kamu tergopoh-gapah ketika makan malam kamu.”
- (Riwayat Bukhari dan Muslim).

Dalam hadis yang lain daripada Abdullah bin Umar, Baginda s.a.w. bersabda:
“Apabila dihidangkan makan malam seseorang kamu, sedangkan solat (jamaah) telah didirikan, maka mulailah dengan makan malam. Janganlah dia tergopoh-gapah sehinggalah dia selesa.”
- (Riwayat Bukhari dan Muslim).

Riwayat di atas juga menambah:
Bahawa Ibn Umar r.a. apabila dihidangkan untuknya makanan, manakala solat pula sedang didirikan, maka beliau tidak mendatangi solat melainkan hingga beliau selesai makan, sedangkan beliau mendengar bacaan imam. Ini kerana meninggalkan makanan dalam keadaan keinginan yang kuat untuk menjamahnya atau dalam perasaan lapar, boleh menghilangkan khusyuk di dalam solat, disebabkan ingatan terhadap makanan tersebut.

Dengan itu para ulama menyatakan dimakruhkan solat setelah makanan terhidang di hadapan mata. Kata an-Nawawi (meninggal 676H): Di dalam hadis-hadis tersebut dimakruhkan solat apabila terhidangnya makanan yang hendak dimakan kerana ia boleh mengganggu hati dan menghilangkan kesempurnaan khusyuk.
- (An-Nawawi, Syarh Sahih Muslim, 4/208, cetakan: Dar al-Khair, Beirut).

Sebenarnya bukan pada makan malam atau solat Maghrib sahaja kita disunatkan mendahulukan makanan yang dihidang sebelum solat, bahkan sunnah ini meliputi semua solat dan waktu makan kerana dibimbangi menghilangkan khusyuk. Ini sekiranya makanan telah terhidang di depan mata. Al-Munawi (meninggal 1031H) pula menyebut:
“Hadis tersebut menyatakan hendaklah didahulukan makan malam sebelum solat Maghrib. Namun ia juga dipraktikkan juga pada solat-solat yang lain. Ini kerana punca arahan ini ialah bimbang hilangnya khusyuk.”
- (al-Munawi, Faidh al-Qadir, 1/295, cetakan: al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, Mesir).

Malangnya ada di kalangan yang kurang faham, lalu mereka menyatakan bahawa kalau azan sudah berkumandang, hidangan dan makanan hendaklah ditinggalkan demi mengutamakan solat jemaah.

Adapun sekiranya makanan belum terhidang atau perasaan keinginan terhadap makanan tiada, maka tidaklah dimakruhkan untuk terus solat. Ini bukanlah bererti kita disuruh mementingkan makanan melebihi solat, sebaliknya tujuan arahan Nabi s.a.w. ini ialah untuk memastikan kesempurnaan solat.

Al-Imam Ibn Hajar al-`Asqalani (meninggal 852H) memetik ungkapan Ibn Jauzi (meninggal 597H):
“Ada orang menyangka bahawa mendahulukan makanan sebelum solat adalah bab mendahulukan hak hamba ke atas hak Tuhan. Sebenarnya bukan demikian, tetapi ini adalah menjaga hak Allah agar makhluk masuk ke dalam ibadahnya dengan penuh tumpuan. Sesungguhnya makanan mereka (para sahabat) adalah sedikit dan tidak memutuskan mereka daripada mengikuti solat jemaah.”
- (Ibn Hajar al-`Asqalani, Fath al-Bari, 2/385, cetakan: dar al-Fikr, Beirut).

4. Makan dengan kadar yang tidak berlebihan ketika berbuka. Ini bertepatan dengan firman Allah s.w.t. maksudnya:
"Dan makan dan minumlah kamu, dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Dia tidak suka orang yang berlebih-lebihan."
- (Surah al-`Araf:31).

Di dalam hadis Baginda s.a.w. menyebut:
“Anak Adam itu tidak memenuhi suatu bekas yang lebih buruk daripada perutnya. Cukuplah bagi anak Adam itu beberapa suap yang dapat meluruskan tulang belakangnya (memberikan kekuatan kepadanya). Sekiranya tidak dapat, maka satu pertiga untuk makanan, satu pertiga untuk minuman dan satu pertiga untuk pernafasan.”
- (Riwayat Tirmizi, katanya: hadis ini hasan sahih. Al-Hafiz Ibn Hajar al-`Asqalani dalam Fath al-Bari menyatakan hadis ini hasan).

Hadis ini salah difahami oleh sesetengah pihak, lalu mereka menyangka Nabi s.a.w. menyuruh umatnya jika makan, hendaklah satu pertiga untuk makanan, satu pertiga untuk minuman dan satu pertiga untuk pernafasan. Sebenarnya jika kita teliti hadis ini bukan demikian, pembahagian tersebut ialah had maksimum. Kalau boleh kurang daripada itu. Sebab itu Baginda menyebut jika tidak dapat, maka tidak melebihi pembahagian tadi. Namun yang lebih utama digalakkan sekadar yang dapat memberi tenaga.

5. Berdoa ketika berbuka. Ini berdasarkan hadis Nabi s.a.w.:
“Sesungguhnya bagi orang berpuasa itu, doa yang tidak ditolak ketika dia berbuka.”
- (Riwayat Ibn Majah, sanadnya pada nilaian hasan dan ke atas. Ishaq bin ‘Abd Allah al-Madani dithiqahkan oleh Abu Zur’ah dan disebut saduq oleh al-Zahabi dalam al-Kasyif ).

Maka kita boleh berdoa dengan apa sahaja doa yang kita hajati. Doa orang berpuasa makbul disebabkan jiwa yang telah dibersihkan daripada kotoran dosa dan syahwat. Justeru itu al-Munawi menyebut:
”Hadis di atas hanya untuk sesiapa yang telah menunaikan tanggungjawab puasa dengan menjaga lidah, hati dan anggota.”
- (Faidh al-Qadir, 2/500).

Ada doa yang ditunjukkan oleh Nabi s.a.w. ketika berbuka dan disunatkan kita membacanya:
“Adalah Rasulullah s.a.w. apabila berbuka, Baginda bersabda: Telah hilanglah dahaga, telah basahlah peluh (hilang kekeringan) dan telah tetaplah pahala, insya-Allah.”
- (Riwayat Abu Daud, sanadnya hasan)

Namun setiap orang yang menunaikan puasa dengan sepenuhnya, hendaklah merebut peluang doa yang makbul ketika dia berbuka.

6. Berdoa kepada sesiapa yang menjamu kita berbuka, kata Anas r.a.:
“Baginda s.a.w. pernah datang kepada (rumah) Saad bin Ubadah. Dia menghidangkan roti dan minyak. Baginda pun makan dan bersabda: Telah berbuka puasa di sisi kamu mereka yang berpuasa, telah makan makanan kamu mereka yang baik dan telah berselawat ke atas kamu para malaikat.”
- (Riwayat Abu Daud, Diya al-Maqdisi dalam Al-Ahadith al-Mukhtarah menyatakan ia sahih 5/158).

Maka berdoalah kepada mereka yang menjamu kita berbuka puasa. Ini adab yang sangat baik.

Demikian senarai adab-adab yang terkandung di dalam sunnah Nabi s.a.w. ketika berpuasa. Semoga pengamalan adab-adab ini menambahkan lagi pahala puasa kita.


oleh : DRMAZA

Sunday, July 24, 2011

RuqyahScrutiny

What if everyone knew your secrets?

Would that change the way you live your life, the way you conduct business, the way you act when no one is looking?

You may not live and work under the close scrutiny of others, yet it pays to act as though you do.

Scrutiny imposes discipline. If we're certain that no one will ever know, we're more likely to take shortcuts. Yet when we know that others are watching, we're more scrupulous about everything. That is almost always a good thing.

Though the world is not always watching you, the fact is that every action you take has consequences, whether you act publicly or in secret.

If what you do today could not stand up to the scrutiny of others, then someday it will catch up with you!

Live as though the world is watching, and reap the many rewards that discipline and integrity will bring.

- Ralph Marston

Bersifat Pemurah Dibulan Ramadhan

Hadith :

“Daripada Ibnu Abbas r.a. katanya, bahawa Rasulullah s.a.w. adalah seorang yang sangat pemurah kepada orang lain, lebih-lebih lagi pada bulan Ramadhan ketika baginda didatangi oleh Jibril a.s. Jibril datang berjumpa baginda pada setiap malam lalu mengajar al-Quran kepada Baginda. Sesungguhnya Baginda bersifat pemurah dengan bersegera melakukan kebaikan umpama angin yang bertiup kencang.”

- (al-Bukhari dan Muslim)


Huraian:

1. Ramadhan adalah kesempatan yang amat berharga untuk melipatgandakan amal kebaikan kerana salah satu hakikat ibadah puasa ialah sifatnya yang peribadi dan merupakan rahsia antara seorang manusia dengan Tuhannya.

2. Segala kelebihan yang ada pada bulan Ramadhan bukanlah bermakna bahawa seseorang itu hanya perlu menumpukan ibadatnya pada bulan Ramadhan sahaja. Tetapi hendaklah dijadikan sebagai satu perangsang memulakan satu titik perubahan ke arah yang lebih baik.

Sabda Rasulullah s.a.w. yang bermaksud :

"Sekiranya umatku mengetahui kebaikan yang ada di dalam Ramadhan nescaya mereka akan menginginkan agar sepanjang tahun itu adalah Ramadhan".

Perbezaan Sunat dan Sunnah

Apakah perbezaan yang dimaksudkan mengikut sunnah Nabi s.a.w dengan perkara sunat.


Mengenai perbezaan Sunat dan Sunnah -

a) Sunat merujuk kepada hukum - iaitu perbuatan atau percakapan yang disunatkan jika dilakukan akan mendapat pahala dan jika ditinggalkan tidaklah berdosa. Ia adalah salah satu dari lima hukum taklifi (yakni hukum Syariat yang ditetapkan ke atas perbutan-perbuatan manusia) iaitu; wajib, sunat, harus, haram dan makruh.

b) Adapun Sunnah atau as-Sunnah, ia bermaksud cara hidup Nabi atau apa yang datang dari Nabi.

Pengertian Sunnah lebih luas dari sunat kerana Sunnah terangkum di dalamnya semua yang diwarisi dari Nabi meliputi perbuatan Nabi, percakapan Nabi, pengakuan Nabi, sifat-sifat Nabi (samada sifat kejadian atau sifat akhlak) dan hidup baginda (dari mula kelahiran hingga kewafatannya).

Sunnah ada yang wajib kita amalkan, ada yang sunat diamalkan dan ada yang elok untuk diikuti. Sebagai contoh, makan dengan tangan kanan. Ia termasuk dalam sunnah yang wajib diamalkan. Adapun yang lain-lainnya (berwudhuk mulai dari anggota kanan, memakai pakaian, sepatu bermula dari kanan dulu, melangkah kaki kanan dulu untuk masuk masjid dan sebagainya tadi) ia adalah sunnah yang termasuk dalam kategori sunat.

Wallahu a’lam.


Rujukan;

1. Al-Majmu’, Imam an-Nawawi, 1/384, Kitab at-Toharah, Bab as-Siwak.
2. Fathul-Bari, Imam Ibnu Hajar, 1/273, Kitab al-Wudhu’, Bab at-Tayammun fi al-Wudhu’ wa al-Ghusl.
3. Subulussalam, Imam as-Son’ani, kitab an-Nikah, bab al-Walimah.
4. Al-Madkhal Lid-Dirasah as-Sunnah an-Nabawiyyah, Dr. Yusuf al-Qaradhawi.
5. Buhus Fi as-Sunnah al-Mutahharah, Dr. Muhammad Muhammad Mahmud Farghali.


Posted by USTAZ AHMAD ADNAN FADZIL
http://ilmudanulamak.blogspot.com/

Tuesday, July 12, 2011

Dua Syarat Tambahan Wanita Tunaikan Umrah

Soalan:

Saya berazam mengerjakan umrah dan ziarah. Apakah syarat bagi melakukan ibadah berkenaan? Memandangkan saya seorang wanita bujang, bolehkah saya mengerjakan umrah secara berseorangan?


JAWAPAN:

UMRAH (ziarah ke kota Makkah) adalah ibadat sunat; sementara haji pula ibadat wajib ditunaikan sekali dalam hidup.

Syarat haji dan umrah ialah:
(1) Islam
(2) baligh
(3) berakal
(4) merdeka dan
(5) berkuasa - iaitu mampu membayar tambang, ada kenderaan dan aman dalam perjalanan pergi dan balik.


Bagi seorang wanita, ditambah dua lagi syarat iaitu:-

(1) dengan izin wali/bapa (bagi wanita bujang) atau suami (bagi yang sudah berkahwin)

(2) ditemani perempuan lain yang boleh dipercayai (bagi wanita bujang) atau ditemani suami/mahram (bagi yang sudah berkahwin)Maka tiada masalah menunaikannya, walaupun belum berkahwin dengan diiringi wanita yang boleh dipercayai.


Dipetik dari Harian Metro:
Dr.Abdul Salam Muhammad Shukri
Penolong Profesor Kulliyah Ilmu Kemanusian
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia

Building Your Life

Every thought you think, builds your character.

Just as bricks are laid, one on top of another to build a house, so do your thoughts build on each other, moment by moment. The person you become, the things you accomplish, the joy and fulfillment you find, all depend on the thoughts you use to build your life.

Every thought, every moment, can be used to build a stronger you. No achievement of any value can just suddenly appear. It must be built.

You have the power to build the exact life you want. And that power comes in the moments you live, in the choices you make and in the actions you take.

-Ralph Marston

MEMASUKKAN AIR MELALUI SALURAN DARAH, ADAKAH MEMBATALKAN PUASA?

Apakah sah puasa seseorang itu sekiranya dia menerima rawatan masuk air dalam salur darah?


Jawapan:

Yang membatalkan puasa ialah apabila kita memasukkan sesuatu ke rongga dalam badan (iaitu rongga halqum ke perut, rongga kepala (otak), usus dan pundi kencing) melalui saluran yang terbuka di badan, samada benda yang dimasukkan itu kecil atau besar, makanan atau bukan makanan. Yang dimaksudkan saluran terbuka pada badan itu ialah mulut, hidung, telinga, kemaluan/faraj (saluran kencing) dan dubur (saluran berak).

Oleh demikian, memasukkan sesuatu ke dalam badan dengan suntikan melalui urat atau saluran darah, menyuntik ke bawah kulit atau ke dalam daging badan, tidak membatalkan puasa samada suntikan itu untuk tujuan pengubatan, taghziyah (iaitu memberi makanan seperti menyuntik vitamin, memasukkan air, kalsium dan sebagainya) atau membius. Ini adalah pandangan yang disepakati oleh imam-imam mazhab empat.

Pandangan ini juga turut dikemukakan oleh Syeikh Dr. Yusuf al-Qaradhawi di mana menurut beliau; benda yang masuk melalui suntikan itu tidaklah masuk ke dalam badan melalui saluran terbuka dan ia juga tidak menafikan hikmah puasa iaitu berlapar dan menahan diri.

Namun ada setengah ulama’ semasa hari ini mengecualikannya dari suntikan makanan iaitu jika yang disuntik itu adalah bahan makanan seperti glukos atau sebagainya, maka batallah puasa kerana ia mengambil kedudukan seperti makan atau minum.

Rujukan;

1. Fiqh al-‘Ibadat, Hasan Ayyub, hlm. 434.
2. 1000 Sualan wa Jawaban Lil-Mar-ah al-Muslimah, Mustafa Abu al-Ghait dan Islam Dirbalah, hlm. 100.

Posted by USTAZ AHMAD ADNAN FADZIL
http://ilmudanulamak.blogspot.com/