Saturday, December 22, 2012

Masalah Nama


Asal hukum bagi sebarang nama ialah Harus selagi tidak terkandung dalam kategori nama-nama yang ditegah Syarak iaitu;

1. Nama yang menunjukkan penghambaan kepada selain Allah. Contohnya memberi nama “Abdul Amir” (hamba pemimpin), “Abdun-Nabi” (hamba Nabi) dan sebagainya. Imam al-Hakim meriwayatkan dari Abdurrahman bin ‘Auf (seorang sahabat) yang menceritakan; “Nama aku asalnya ialah ‘Abdu ‘Amrin (Hamba Amar), namun selepas aku memeluk Islam Nabi s.a.w. menukar namaku kepada ‘Abdurrahman (Hamba Tuhan yang Maha Pengasih)”.
- (Riwayat al-Hakim, dipersetujui oleh Imam az-Zahabi, 3/306).

2. Memberi nama dengan nama-nama yang khusus untuk Allah seperti nama ar-Rahman, ar-Razzaq, al-Khaliq, ar-Rab dan sebagainya. Jika hendak menggunakan nama-nama dalam kategori ini hendaklah diletakkan 'Abdul' di hadapannya yang memberi makna “Hamba…”.

3. Nama-nama yang khusus bagi orang-orang kafir seperti Boutrus, Jarjis, ‘Abdul-Masih dan seumpamanya (yang menunjukkan kepada penganut agama tertentu).

4. Nama-nama yang diambil sempena berhala atau orang-orang yang disembah selain Allah seperti nama syaitan dan sebagainya.
(*Nama-nama di atas haram digunakan atau dipakai oleh seorang Muslim. Seorang yang menyedari nama yang diberikan kepada beliau menunjukkan kepada pengertian-pengertian di atas, wajib ia menukarnya).

5. Dimakruhkan nama-nama yang tidak memberi pengertian yang elok, iaitu nama-nama yang buruk dan jelik maknanya atau tidak menggambarkan keperibadian seorang Muslim. Nama-nama dalam kategori ini sunat ditukar.

Selagi tidak terbabit dengan larangan di atas, harus memberi nama dengan nama apa sahaja asalkan pengertiannya adalah baik dan elok. Adalah digalakkan memberi nama dengan menggunakan kalimah Arab kerana ia lebih menggambarkan keislaman di samping senang dirujuk maknanya kepada ulamak-ulamak Islam.

Secara urutannya, nama yang terbaik digunakan ialah mengikut susunan berikut;

1) Menggunakan nama-nama yang menunjukkan penghambaan kepada Allah seperti ‘Abdullah (Hamba Allah), ‘Abdurrahman (Hamba kepada Tuhan penyayang), Abdul-Aziz (Hamba kepada Tuhan yang perkasa), ‘Abdur-Razzaq (Hamba kepada Tuhan pemberi rezki) dan seumpamanya.

2) Memberi nama sempena para Nabi dan Rasul. Nama terbaik tentunya nama Nabi kita “Muhammad”, diikuti dengan Rasul-Rasul Ulul-Azmi iaitu Ibrahim, Musa, Nuh dan Isa, seterusnya nama-nama Nabi-Nabi yang lain.

3) Memberi nama sempena orang-orang soleh di antaranya nama-nama para sahabat, para Syuhada', para ulamak dan sebagainya.

4. Semua nama yang memberi makna yang baik dan elok.

Adapun di alam kubur nanti, penerimaan terhadap seseorang tidaklah bergantung kepada namanya, akan tetapi bergantung kepada iman dan amalannya.

Wallahu a’lam.

Rujukan;

1. Fatwa Syeikh Soleh al-Munajjid, laman as-Sual wa al-Jawab (islamqa.com), lihat fatwa no. 7180 dan 135961.
USTAZ AHMAD ADNAN FADZIL
http://ilmudanulamak.blogspot.com

Detours


Success and achievement do not end up coming about in exactly the way we planned. 

Just because something goes wrong along the way, does not mean that the goal is unreachable. And more likely than not, something will go wrong.

For example, if you have to get to an important meeting and your car won't start, you call a taxi or find another way to get there. You wouldn't abandon the meeting just because one of the many options for getting there (driving in your car) didn't work out.

For anything you want to attain, there are many ways to get there. When one path becomes blocked, don't turn back. Instead, take a detour, and you may soon find that the going is even better than you could have imagined.

-Ralph Marston

Sunday, November 11, 2012

Doa untuk menguatkan ingatan dari sifat Pelupa
"Dan sesungguhnya Kami telah memuliakan anak-anak Adam; dan Kami telah beri mereka menggunakan berbagai-bagai kenderaan di darat dan di laut; dan Kami telah memberikan rezeki kepada mereka dari benda-benda yang baik-baik serta Kami telah lebihkan mereka dengan selebih-lebihnya atas banyak makhluk-makhluk yang telah Kami ciptakan."

- Surah Al-Isra' ; Ayat 70


Baca ayat 70 dari Surah Al-Isra', semasa baca letak tangan atas kepala, insyaAllah akan kuat ingatan.


Credit to :Ustaz Sharhan Shafie


Thursday, August 9, 2012

Berusaha Mencari Rezeki

Hadith :
Rasulullah s.a.w bersabda, maksudnya: “Mereka yang mencari harta dunia (kekayaan) dengan jalan yang halal dan menahan dirinya dari meminta-minta (tidak menjadi pengemis) dan berusaha mencari nafkah untuk keluarganya serta belas kasihan, kasih sayang terhadap jiran tetangganya, nescaya di hari kiamat kelak ia akan berjumpa dengan Allah dengan mukanya berseri-seri seperti bulan purnama pada waktu malam.”
- Riwayat At-Tabrani


Huraian Pengajaran Hadith:

i) Sesungguhnya Allah S.W.T amat kasih kepada orang yang berusaha atau bekerja mencari rezeki dengan titik peluh sendiri di mana dengan itu dia dapat memenuhi keperluan dan tanggungjawabnya terhadap diri, keluarga dan masyarakat. Malah kedudukannya adalah lebih baik daripada bersikap pemalas dan meminta-minta daripada orang lain.

Ii) Allah telah menetapkan dalam sunnah kehidupan bahawa kejayaan itu adalah hasil daripada kerja tekun dan dedikasi. Inilah antara maksud jihad yang dituntut oleh Islam.

iii) Kita perlu ingat bahawa hanya rezeki yang halal sahaja mesti dicari kerana di situlah letaknya keberkatan dan ganjaran daripada Allah S.W.T. Sedangkan rezeki yang diambil daripada punca yang haram seperti rasuah dan sebagainya, lambat laun akan menimbulkan kecelakaan dan masalah dalam hidup bukan sahaja di dunia malah di akhirat juga.

Bacaan Yang Wajib Didengari Sendiri

Inilah bacaan di dalam solat yang wajib dibaca dan didengari oleh diri kita sendiri, membawa erti ia tidak sah jika sekadar membacanya di dalam hati, iaitu:

1. Takbiratul ihram

2. Al-Fatihah termasuk Bismillah.

3. Tahiyyat Akhir termasuk selawat nabi

4. Salam yang pertama

Yang lain-lain seperti, doa iftitah, bacaan surah, takbir perpindahan rukun dan tahiyat awal, adalah sunat didengari oleh diri sendiri, dan tidaklah wajib.


Dipetik dari -
http://fekah.blogspot.com

Relax

When you're feeling completely overwhelmed, and you know that you'll never get it all done, relax. Though your frenzied, hurried actions may generate a lot of activity, they probably won't create much lasting value if they're done in haste.

You can relax right now, no matter how urgent your deadlines seem to be. There's no need to save your relaxation for the weekend, or a vacation, or retirement -- experience the benefits today.

Being uptight and anxious will not make you any more effective. Being calm and focused, will.

You can only give your full attention to one thing at a time. To pretend otherwise is a waste of effort.

Relax.

Use your energy to achieve rather than to fight. Stop worrying and start to calmly work through what needs to be done.

Relax.

When you're enjoying the ride, you'll get to where you want to go.

-Ralph Marston

Thursday, July 19, 2012

Doa Ketika Bencana


Maksudnya:
Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, Yang Maha Agung lagi Maha Lemah Lembut. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, Tuhan Arasy yang agung, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, Tuhan langit dan bumi dan Tuhan Arasy yang mulia.

BAGAIMANA RASULULLAH MEMAKAI CINCIN?

Soalan:

Bagaimana cara memakai cincin yang mengikut sunnah? Memakai di tangan kanan atau kiri dan di jari mana?


Jawapan:

1. Memakai cincin harus di tangan kanan dan juga tangan kiri.

Menurut Imam an-Nawawi; “Telah ijmak para ulamak bahawa harus memakai cincin di tangan kanan atau tangan kiri. Di sebelah mana kita memakainya tidaklah dimakruhkan.”
- (Syarah Soheh Muslim).

Merujuk kepada hadis-hadis, terdapat hadis menceritakan Nabi memakai cincin di tangan kanannya dan ada juga hadis baginda memakainya di tangan kiri.


2. Dalil keharusan memakai cincin di tangan kanan ialah:

a) Dari Saidina Ali r.a. menceritakan; “Sesungguhnya Nabi s.a.w. memakai cincinnya di tangan kanannya”.
- (Riwayat Imam at-Tirmizi)

b) Hammad bin Salamah menceritakan; “Aku telah melihat Abi Rafi’ memakai cincin di tangan kanannya, maka aku bertanya kepadanya tentang hal tersebut. Lalu ia menjawab; ‘Kerana aku telah melihat Abdullah bin Jaafar r.a. (seorang sabahat) memakai cincin di tangan kanannya dan ia (yakni Abdullah) berkata kepadaku; ‘Adalah Rasulullah s.a.w. memakai cincin di sebelah tangan kanannya’”.
- (Riwayat Abu Daud, at-Tirmizi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad).


3. Adapun dalil bagi tangan kiri;

a) Dari Anas dan Ibnu Umar keduanya menceritakan; “Adalah Nabi s.a.w. memakai cincin di tangan kirinya”.
- (Riwayat Imam Muslim dari Anas dan Abu Daud dari Ibnu Umar)

b) Dari Jaafar bin Muhammad yang meriwayatkan dari bapanya yang menceritakan; “Adalah Hasan dan Husain (cucu Nabi), kedua-dua mereka memakai cincin di tangan sebelah kiri mereka.”
- (Riwayat Imam at-Tirmizi. Kata Imam at-Tirmizi, hadis ini soheh).

Menurut ulamak; Kemungkinan kedua-dua mereka telah melihat datuk mereka (yakni Nabi s.a.w.) memakai cincin di tangan kiri, lalu mereka mengikutinya.


4. Mana yang paling baik, memakainya di tangan kanan atau di tangan kiri? Menurut Imam Nawawi; ulamak-ulamak Salaf ramai yang memakainya di tangan kanan dan tidak kurang ramai juga yang memakainya di tangan kiri. Imam Malik menyukai memakainya di tangan kiri dan ia memakruhkan memakainya di tangan kanan. Di kalangan ulamak-ulamak mazhab Syafi’ie terdapat khilaf; ada yang menyukai di tangan kanan dan ada yang menyukai di tangan kiri. Namun yang rajih ialah; memakainya di tangan kanan kerana cincin adalah perhiasan, maka tangan kanan lebih mulia dan lebih berhak diberi perhiasan dan dimuliakan dari tangan kiri.
- (Syarah Soheh Muslim)


5. Mengenai jari pula, sepakat para ulamak menyebutkan; sunat cincin dipakai di jari kelingking berdalilkan hadis dari Anas r.a. yang menceritakan; “Adalah Nabi s.a.w. memakai cincinnya di jari ini, sambil beliau (yakni Anas) menunjukkan pada jari kelingking di tangan kirinya”.
- (Riwayat Imam Muslim)

Terdapat hadis melarang memakai cincin di jari telunjuk dan jari tengah, iaitu hadis dari Saidina Ali yang menceritakan; “Rasulullah s.a.w. telah menegahku dari memakai cincin di jari ini atau jari sebelahnya, sambil ia (yakni Ali) menunjukkan jari telunjuk dan jari tengahnya.”
- (HR Imam Muslim, at-Tirmizi dan an-Nasai)

Namun menurut ulamak; Larangan di dalam hadis di atas adalah larangan makruh, bukan larangan haram.
- (Syarah Soheh Muslim)


6. Bagi kaum wanita, harus memakai cincin pada mana-mana jari tanpa makruh.
- (Syarah Soheh Muslim, Tuhfah al-Ahwazi, 'Aunul-Ma'bud)

Wallahu a’lam.


Rujukan;

1. Syarah Soheh Muslim, Imam an-Nawawi, Juz. 14, kitab al-Libas wa az-Zinah, bab Fi Khatam al-Wariq Fassuhu Habasyiy.
2. Tuhfah al-Ahwazi, juz. 4, bab Karahiyati at-Takhattum fi al-Usbu’aini.
3. ‘Aunul-Ma’bud, juz. 9, bab Ma Ja-a Fi Khatamil-Hadiid.


Credit to: USTAZ AHMAD ADNAN FADZIL
http://ilmudanulamak.blogspot.com/

Action And Circumstance

You determine your actions, and your actions determine you. No matter where you are or what activity you're involved in, no matter how limited or restricted your situation may be, you can fully determine how you will act within that situation.

No circumstance can hold you back when your actions are focused on reaching your goals. Wherever you may be right now, there is a path that will lead you to where you want to be. At first, it may be difficult to see. Yet once you commit to following that path, the way becomes more clear every day.

The actions you take determine the quality of your life. Certainly, many outside factors have an influence on you. Whether their influence is positive or negative, is completely up to you. The energy of life comes to you. You must decide what to do with it, and make the effort to use it.

You will never be able to completely control your circumstances. Yet by your actions, you can always create precisely the life you want from whatever you have to work with.

-Ralph Marston

Saturday, July 14, 2012

Biodata Nabi

Wednesday, July 4, 2012

Masalah Berkenaan Puasa

Soalan:

1. Bolehkah seseorang itu menitikkan ubat ke atas bibir mulutnya yang sakit (ulcer mulut) ketika berpuasa?

2. Bolehkah seseorang itu menggosok gigi menggunakan ubat pada waktu pagi sebelum pergi bekerja?

3. Apakah batal puasa dan solat seseorang yang menelan air liurnya ketika menunaikan solat dalam waktu berpuasa?

4. Seorang yang mengidap gastrik sering meludah kerana katanya air liurnya kerap keluar dan rasanya agak masam/pahit. Apakah ia boleh menelannya dan air liur yang bagaimana tidak dibenarkan ditelan ketika berpuasa?


Jawapan:

1. Menitik ubat ke bibir adalah harus dengan syarat menjaganya jangan sampai tertelan. Jika tertelan, batallah puasa.

2. Menggunakan ubat gigi semasa sedang berpuasa adalah harus. Pada zaman Nabi s.a.w., kayu siwak yang digunakan juga mempunyai rasa dan jirim dan tidak ada ulamak melarangnya ke atas orang yang berpuasa. Namun, sebagaimana syarat di atas; hendaklah dijaga jangan sampai tertelan. Jika tertelah, batal puasa.

3. Menelan air liur tidaklah membatalkan puasa, begitu juga tidak membatalkan solat, kecualilah jika air liur itu bercampur dengan makanan. Jika air liur bercampur makanan, wajiblah diluahkan. Jika ditelan, batallah puasa.

4. Jika dirasai air liur ada bercampur dengan sesuatu sama ada yang datang dari luar atau datang dari dalam (seperti air/muntah yang terbit dari perut, kahak/gelema, darah dari gusi atau sebagainya), wajiblah diluahkan. Jika tidak bercampur sesuatu (yakni semata-mata air liur) tidak mengapa ditelan.

Wallahu a’lam.


Credit to: USTAZ AHMAD ADNAN FADZIL

Power Decisions

Add power to your decisions by acting on them immediately.

When you make a choice to follow a particular path, start doing it right away, not by jumping blindly into it, but by taking the appropriate first step without hesitation.

Commitment comes from action. Deciding in your mind is not enough to seal your commitment. When you delay taking action, it becomes less and less likely that your decision will ever be transformed into reality.

Give power to your choices by giving them your efforts. There is always a first step to be taken, something that can be done right away. As soon as you start to act, you have created momentum. Once in motion, you are much more likely to stay in motion.

So don't just think about it. Get up and do it. Right now!

-Ralph Marston

Minuman Yang Dimasuki Semut

Soalan:

Bangkai semut yang masuk dalam minuman, apa hukumnya meminum air tersebut?


Jawapan:

Semut adalah binatang yang tidak mengalir darahnya. Bangkai semut adalah najis yang dimaafkan. Namun, masuk semut pada minuman itu, hukumnya ada 2 keadaan:

1) Semut masuk dalam keadaan sudah mati
Semut itu sudah menjadi bangkai tetapi jika masuk atas ikhtiar manusia, seperti memasukkan gula yang ada bangkai semut, maka air itu najis, tidak boleh diminum. Kalau masuk bukan ikhtiar manusia, contoh seperti ditiup angin selagi tidak mengubah sifat air, maka boleh diminum dengan syarat membuang dulu bangkai semut itu.

2) Semut masuk dalam keadaan hidup
Jika semut itu mati sendiri di dalam air, atas sebab ikhtiar manusia, maka air itu najis dan tidak boleh diminum. Ini boleh berlaku kerana air itu ditapis atau memasukkan gula yang ada semut, atau memasukkan air yang di dalam cawan mengandungi semut. Jika bukan dengan ikhtiar manusia, seperti ia masuk dengan sendirinya atau ditiup angin, maka tidak najis dan boleh diminum dengan syarat bangkai semut itu dibuang dahulu.


Dipetik dari:-
http://fekah.blogspot.com/2006/12/hukum-minuman-yang-dimasuki-semut.html

Friday, June 22, 2012

EMAS PUTIH

Soalan:

Saya sedia maklum bahawa emas (kuning) adalah haram dipakai oleh kaum lelaki, namun, adakah hukum yang sama dipraktikkan pada emas putih?

Jawapan:

Diharamkan ke atas orang lelaki memakai perhiasan dari emas berdalilkan beberapa hadis Nabi s.a.w. Antaranya sabda baginda:

“Diharamkan memakai sutera dan emas ke atas lelaki-lelaki umatku dan dihalalkan kepada wanita-wanita mereka”
- (HR Imam at-Tirmizi dari Abu Musa al-Asy’ari r.a. Menurut Imam at-Tirmizi; hadis ini hasan soheh).

Persoalan yang timbul; adakah emas putih benar-benar emas (yakni diperbuat dari logam emas) atau hanya pada nama sahaja? Untuk menjawab persoalan ini, perlulah kita rujuk kepada orang yang ahli tentang logam untuk mengetahui apa yang menjadi kandungan dalam emas putih itu.

Menurut kajian Syeikh Abdurrahman bin Fahd al-Qad’an ad-Dautsari dalam bukunya az-Zahab al-Abyadh Haqiqatuhu Wa Ahkamuhu as-Syar’iyyah (Emas Putih; apa ia sebenarnya dan hukum Syarak tentangnya) dijelaskan bahawa menurut orang-orang yang ahli tentang logam dan juga tukang-tukang emas; Nama/istilah emas putih pada hari ini merujuk kepada dua;

1. Emas yang dicampur dengan Platinum (25%) atau Nikel (15%), terhasillah emas putih. Emas tulin tidak cukup keras untuk dijadikan perhiasan, kerana itu ia perlu dicampur logam lain untuk lebih keras di samping untuk mendapatkan warna berbeza. Bila dicampur dengan sedikit tembaga akan menjadikan emas berwarna kemerahan. Bila dicampur dengan perak ia kelihatan hampir putih. Bila dicampur dengan platinum dan nikel, ia menjadi emas putih. (halaman 34)

2. Logam platinum itu sendiri. Bila dibuat perhiasan sebahagian orang memanggilnya emas putih. Sebenarnya ia bukan emas, cuma kerana warnanya putih dan harganya mahal maka ia dipanggil emas putih (sebagaimana petroleum dipanggil emas hitam). (Halaman 41).

Merujuk kepada makna yang pertama, emas putih adalah emas pada nama dan hakikatnya. Maka ia tertakluk dengan hukum yang ditetapkan Syarak ke atas emas iaitu wajib dibayar zakat, haram berlaku riba, haram dipakai oleh kaum lelaki dan sebagainya lagi dari hukum-hakam yang ditetapkan Syarak ke atasnya.

Adapun merujuk kepada makna kedua, ia bukanlah emas pada hakikatnya. Hanya panggilan sahaja emas, namun sebenarnya ia bukan emas. Kerana itu ia tidak tertakluk dengan hukum emas. Haruslah orang lelaki memakainya walaupun harganya lebih mahal dari emas kerana pengharaman hanyalah ke atas emas. Dalam kaedah Fiqh ada disebutkan “Yang diambil perkiraan ialah apa yang ada di sebalik nama, bukan pada nama semata-mata”.

Wallahu a’lam.

Rujukan;

1. Az-Zahab al-Abyadh Haqiqatuhu Wa Ahkamuhu as-Syar’iyyah, tulisan Syeikh Abdurrahman bin Fahd al-Qad’an ad-Dautsari .


Posted by USTAZ AHMAD ADNAN FADZIL
http://ilmudanulamak.blogspot.com

What Are You Trying To Prove?

Do you spend your time and effort in a futile attempt to live up to someone else's standards? What are you trying to prove? And why?

Fulfillment comes not from impressing others, but from being, as completely and magnificently as you can, the person you are.

Consider how much of your anxiety, worry and frustration come from your striving to live up to the expectations of others -- to say the "right" things, drive the "right" kind of car, wear the "right" clothes. Of course we must be respectful and accepting of the people around us but we must also be careful NOT to become enslaved by their arbitrary definition of what has value and what doesn't.

Break free from the need to be accepted. The value of your life comes not from what others think of you. It comes from the degree to which you become the person you've always known you were meant to be. The admiration of others cannot be truly gained by chasing it. Paradoxically, the more you become your own person, the more you'll be admired by others.

Set your own standards, and set them high. Pursue excellence with sincerity. Forget about trying to prove anything. Just go ahead and be the best you can be.

- Ralph Marston

Doa Dari Anak

Rasulullah s.a.w. menggambarkan bagaimana doa seorang anak boleh mengubah kedudukan ibubapa mereka di akhirat nanti.

Daripada Abu Hurairah bahawa Rasulullah bersabda yang bermaksud: “Sesungguhnya seorang lelaki akan diangkat darjatnya di syurga. Maka dia bertanya: “Bagaimana aku boleh berada di sini?” Maka dijawab: “Dengan doa permohonan keampunan oleh anakmu untuk dirimu.”
- Riwayat Ibn Majah no.3660. Sanadnya sahih sebagaimana dalam al-Zawaid


Credit to Author: Mohd Al-Adib Samuri
Dipetik dari Majalah Solusi

Friday, June 8, 2012

Doa Mohon Kekuatan

Surah Al-Hadid; Ayat 13 - adalah doa yang boleh dibaca 10 kali selepas tiap-tiap solat dan niat apa yang anda hajatkan - agar suami tidak terus melepak di luar rumah hingga jam 2-3 pagi dan salah pilih kawan; doa jika ada masalah di pejabat; doa semoga orang yang berhutang dengan kita mahu menjelaskan hutang-hutangnya; jika kena fitnah dan aniaya dan sebagainya."Diadakanlah di antara mereka (yang beriman dan yang munafik itu) sebuah tembok yang mempunyai pintu, di sebelah dalamnya mengandungi rahmat (Syurga dan nikmat), dan di sebelah luarnya, dari situ terdapat (neraka) dan azab seksa."


Baca sekali selepas solat, mudah-mudahan Allah memberi ketenangan kepada orang yang dianiaya, sebaliknya orang yang menganiaya berada dalam keadaan tidak tenang.


Ustaz Kazim
Tanyalah Ustaz

Pay Attention

Pay attention to those who speak with you, and you will tell them more than your words ever could.

Pay attention to those you love, and the love will grow.

Pay attention to your garden, and it will be full of lush, bright color.

Pay attention to your work, and you'll achieve great things.

Pay attention to your community, and it will be a wonderful place to live.

Pay attention to the direction of your life, and you will find fulfillment.

One of the greatest things you have to give is your attention. Listen, watch, understand, respond. Just think of all the problems which are the result of people not paying attention -- to their work, to their children, to their spouses, to where their life is headed, to the society in which they live.

Paying attention is not easy. There are so many distractions. Just like anything else worthwhile, paying attention takes effort and intention. And just like anything else worth doing, the rewards far outweigh the sacrifice.

Pay attention, and it will pay you back!

-Ralph Marston

KUNCI KEJAYAAN DUNIAWI DAN UKHRAWI

Kunci solat ialah taharah.
Kunci ibadah haji ialah ihram.
Kunci kebaikan ialah benar.
Kunci syurga ialah tauhid.
Kunci ilmu adalah dengan bertanya dan mendengar.
Kunci kemenangan ialah sabar.
Kunci tambah nikmat ialah syukur.
Kunci keselamatan dunia akhirat ialah taqwa.
Kunci terkabul permintaan ialah doa.
Kunci maksiat ialah sombong.


Author: Dato Dr Hj Mohd Fadzilah Kamsah
Dipetik dari Majalah Solusi

Saturday, June 2, 2012

Memahami Keistimewaan Dan Tujuan Al-Quran

Allah SWT telah memuliakan kita kaum muslimin dengan menurunkan sebaik-baik kitab iaitu al-Quran, sepertimana Allah memuliakan kita dengan mengutuskan sebaik-baik Rasul.

Kaum muslimin adalah satu-satunya umat yang mempunyai perutusan dari langit yang terpelihara daripada penyelewangan dan kebatilan. Perkara ini disebabkan kerana Allah sendiri yang memeliharanya.

Firman Allah yang bermaksud : “Sesungguhnya Kami yang menurunkan al-Quran dan sesungguhnya kami yang memeliharanya.”
- (al-Hajr, ayat 9)

Al-Quran adalah cahaya yang menerangi hati-hati manusia ke arah jalan kebaikan dan kebajikan. Allah menurunkan al-Quran melalui Malaikat Jibrail.

Firman Allah yang bermaksud : “Suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara teperinci yang diturunkan di sisi Allah Yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui.”
- (Hud, ayat 1)

Rise Above It

Often, the people you encounter can be petty and unreasonable to the point that life becomes very frustrating.

Don't allow yourself to get drawn into someone else's small-mindedness. Seek to rise above it. Refuse to let it get to you. Honor your commitments, do as you said you would, be polite and be helpful.

If you react with anger or spite, then they have succeeded in pulling you into their petty world. Instead, respond with all the integrity you can muster.

Be confident -- but not arrogant -- that what you are doing is the right thing. Be confident enough to set the agenda. Have the strength to not let the little, small-minded things get to you. Your time and your life are more valuable than that.

-Ralph Marston

Bolehkah Nazar Dihentikan?

Soalan:

Pertanyaan mengenai puasa nazar - Anak saya telah dimasukkan ke ICU. Bimbang dengan keselamatan anak, saya telah bernazar untuk puasa selama sebulan berturut-turut sekiranya anak saya sihat walafiat selepas keluar dari hospital. Sebelum memulakan puasa nazar, saya telah meminta kebenaran suami dan dia mengizinkan tetapi setelah beberapa hari, suami menyuarakan rasa tidak berpuas hati kerana disebabkan berpuasa ini, permintaannya untuk bersama di waktu siang tidak dapat saya turuti kerana berturutan berpuasa. Di waktu malam pula, saya sudah terlalu letih akibat kerja-kerja rumah, menjahit untuk menambah pendapatan dan menjaga anak-anak. Adakah saya berdosa kerana tidak menuruti kehendak suami? Bolehkah puasa nazar itu diberhentikan seketika kerana menurut kehendak suami?


Jawapan:

1. Nazar untuk melakukan ketaatan - samada muqayyad atau mutlak - (yakni diikat dengan sesuatu atau secara bebas), wajiblah dilaksanakan.

Sabda Nabi s.a.w. "Sesiapa bernazar untuk mentaati Allah, hendaklah ia mentaatiNya (yakni menunaikan nazarnya)"
- (HR Imam al-Bukhari).

Jika nazar itu ditentukan waktunya, wajiblah dilaksanakan pada waktu yang dinazarkan itu. Jika gagal dilaksanakan pada waktu itu, wajiblah diqadha (diganti) pada waktu lain. Jika kegalalan itu bersebab -yakni kerana suatu keuzuran yang diakui Syarak iaitu sakit, musafir, kepayahan mengandung, menyusu dan sebagainya - tidaklah berdosa. Jika tanpa keuzuran, berdosalah dan wajib memohon ampun kepada Allah di samping qadha tadi.


2. Seorang perempuan yang mewajibkan ke atas dirinya suatu ibadat dengan nazar, jika tanpa keizinan suaminya, harus suaminya menegahnya dari melaksanakan nazar itu (jika mengganggu haknya). Jika nazar itu dibuat dengan izin suami, sekiranya ibadah itu dinazarkan pada hari yang tertentu, tidak harus suami menghalangnya dari melaksanakan nazarnya pada hari tersebut. Jika ibadah itu tidak ditentukan harinya, harus suami menghalangnya menunaikan nazar pada hari yang dikehendakinya (seperti hari ia memerlukan layanan isterinya atau sebagainya). Namun tidak harus ia menghalangnya dari menunaikan nazar secara sepenuhnya. Suami berhak menghalang isteri dari ibadah yang sunat. Adapun ibadah yang wajib, suami tiada hak menghalang isterinya kerana kewajipan kepada Allah lebih besar dari kewajipan kepada makhluk. Sebagaimana kita ketahui suatu ibadah yang asalnya sunat, apabila dinazarkan, ia akan menjadi "wajib" dan tidak harus diabaikan, walaupun dengan permintaan suami.

Bagi kes puan, oleh kerana puan bernazar dengan keizinan suami dan nazar puan adalah nazar yang diikat dengan hari-hati tertentu, tidak harus suami puan menghalang puan dari melaksanakam nazar puan. Jadi, tidak harus puan berhenti berpuasa nazar itu atas alasan rungutan suami atau tidak mendapat keizinannya. Adapun jika kerana faktor lain yang berupa keuzuran Syarak -iaitu sakit, musafir dan kepayahan yang menyukarkan puasa- haruslah puan meninggalkan puasa nazar pada hari berlaku keuzuran tersebut, namun wajiblah puan menggantinya pada hari-hari yang lain.

Menurut Syeikh Abdul-Aziz bin Baz (bekas mufti Arab Saudi); "Seorang yang menghadapi kerja-kerja berat, harus ia berbuka puasa tetapi dengan syarat; ia hendaklah memulakan hari dengan berpuasa (yakni berniat puasa pada malamnya dan berpuasa di sebelah paginya), kemudian jika tiba tengahari atau petang ia merasa sukar/payah untuk meneruskan puasa dan terpaksa berbuka, haruslah ia berbuka dan wajib atasnya menggantikannya pada hari lain"
- (Majmu' Fatawa Syeikh Bin Baz, 3/233-234).


3. Nazar untuk taat harus ditangguhkan bila ada keuzuran sebagaimana tadi. Adapun untuk menamatnya (yakni menarik kembali nazar), tidak harus. Kecualilah jika hilang kemampuan sepenuhnya untuk melaksanakan nazar, gugurlah nazar pada ketika itu dan menurut sebahagian ulamak; hendaklah diganti dengan kaffarah sumpah berdalilkan hadis Nabi s.a.w.:

"Sesiapa bernazar dengan suatu nazar, lalu ia tidak mampu menunaikannya, hendaklah ia membayar kaffarah sumpah"
- (HR Imam Abu Daud dan Ibnu Majah dari Ibnu 'Abbas).

Jika ditakdirkan Allah, kemampuannya kembali ada, wajiblah ia menunaikan semula nazarnya.


4. Untuk akan datang, jika ingin bernazar, bernazarlah dengan ibadah yang terdaya ditunaikan. Jangan memberatkan diri melebihi dari kemampuan.

Sabda Nabi (bermaksud); "Tidak ada orang yang melampau dalam agama melainkan ia akan dikalahkan oleh agama"
- (Sunan Abi Daud).

Selain itu, jika kita ada kaitan dengan orang lain atau ada tanggungjawab kita terhadap orang lain, hendaklah diambil kira perkara tersebut sebelum kita bernazar agar tidak berlaku pertembungan hak yang akhirnya menyukarkan kita untuk menunaikan kesemuanya.


Wallahu a'lam.


Rujukan;

1. Raudhatu at-Thalibin, Imam an-Nawawi, 3/32.
2. Tamam al-Minnah, Syeikh Adil bin Yusuf al-'Azzazi, 2/159.
3. Fatwa laman As-Syabakah al-Islamiyah (islamweb.com), no. 1339, 26871.
4. Fatwa laman Islam Online (http://mdarik.islamonline.net/servlet/Satellite%3Fcid%3D1122528622506%26pagename%3DIslamOnline-Arabic-Ask_Scholar%252FFatwaA%252FFatwaAAskTheScholar)


Posted by USTAZ AHMAD ADNAN FADZIL
http://ilmudanulamak.blogspot.com/

Monday, May 21, 2012

Jangan Berbohong

Hadith:

Dari Ibnu Umar r.a katanya: Saya dengar Nabi s.a.w. bersabda: "Bagi tiap-tiap orang yang khianat (penipu), ada bendera yang dipancangkan tanda khianatnya di hari kiamat kelak.”


Huraian Hadith:

Rasulullah s.a.w. menjelaskan sifat-sifat orang munafiq. Di antaranya:
~ apabila ia berkata, ia berbohong,
~ apabila berjanji, ia mungkiri
~ dan apabila diberi amanah, ia khianat.

Maka wajar jika Rasulullah SAW menyatakan bahawa berdusta atau berbohong itu termasuk dalam dosa besar.

Dalam sebuah riwayat diceritakan, telah datang kepada Rasulullah s.a.w., seorang lelaki meminta nasihat. Lelaki itu mengaku bahawa dia tidak dapat meninggalkan satu maksiat yang biasa dilakukannya, iaitu berzina. Mendengar pengakuan jujur lelaki ini Rasulullah s.a.w. berwasiat kepadanya: Hanya dengan satu perkara: "Laa Takzib! (Jangan berbohong!)." Ternyata dengan menjaga untuk tetap melaksanakan nasihat Rasulullah s.a.w. itu, lelaki ini dapat menghindari perbuatan maksiat yang susah ditinggalkannya kerana setiap kali dia ingin melakukan zina, dia akan teringat kepada nasihat baginda itu."Bagaimana kalau saya ditanya oleh Rasulullah s.a.w.? Jika saya menjawab: “Tidak, bererti saya telah berbohong. Jika saya mengaku bererti saya wajib dihukum", fikir lelaki tersebut sehingga telah berhenti dari berzina.

- (Bukhari)

The best decision

When you live in fear of making the wrong decision, you are constantly anticipating failure. Delaying or avoiding the decision because of problems which might happen, puts you in a negative mindset. When you are controlled by fear, it focuses you on the negative. When you avoid making a decision, it makes you a passive observer and a helpless victim.

Success and achievement come from taking action. And to take action, you must first make an active decision to do so. Don't let the fear of making the wrong decision prevent you from making any decision at all.

It is very likely that you won't make a perfect decision. Seek instead to make the best decision, based on the direction you've set for yourself and the information that's available to you at the time.

Go ahead. Make the decision. Take action. If it turns out that you've made the wrong decision, you have what it takes to realize that and to make a correction.

Become a positive, active participant in your future. Decide what to do and get on with it.

-Ralph Marston

MERAWAT SAKIT GIGI, GUSI BENGKAK DAN BERNANAH

Sediakan air garam suam dan serai sebatang. Bersihkan serai dengan membuang daun dan akar serta kulit yang kering, kemudian dibakar di atas api yang sederhana sehingga panas. Kemudian dibaca doa berikut pada pesakit dengan meletakkan tangan di bahagian luar gusi yang sakit iaitu:-

1. Baca surah Al-Fatihah.
2. Kemudian baca ayat 21 dari surah Al-Hasyr“Sekiranya Kami turunkan Al-Quran ini ke atas sebuah gunung, nescaya engkau melihat gunung itu khusyuk serta pecah belah kerana takut kepada Allah. Dan (ingatlah), misal-misal perbandingan ini Kami kemukakan kepada umat manusia, supaya mereka memikirkannya.”


3. Kemudian baca:“Ya Allah Ya Tuhanku, Tuhan yang mengecilkan apa yang besar, yang membesarkan apa yang kecil, kecilkanlah apa yang dialami (sebut nama pesakit dan puncanya), wahai Tuhan Yang Maha Pengasih.”
*Pada tanda ( ), hendaklah disebut nama pesakit dibin atau dibintikan dengan nama ibunya sekali.

Kemudian ditiup pada bahagian yang sakit, juga pada serai dan air garam suam. Picit gusi yang bengkak supaya bersih daripada nanah atau kandungan air. Air garam digunakan untuk berkumur-kumur beberapa kali sehingga gusi terasa bersih. Letakkan serai yang masih panas untuk digigit diantara gigi di bahagian yang bengkak.

Sekiranya gigi masih sakit, baca ayat 98 dari surah al-An’am."Dan Dia lah yang mencipta kamu dari diri yang satu (Adam), maka (bagi kamu) disediakan tempat tetap (dalam tulang sulbi bapa kamu atau di bumi), dan tempat simpanan (dalam rahim ibu atau dalam kubur). Sesungguhnya Kami telah jelaskan tanda-tanda kebesaran (Kami) satu persatu bagi orang-orang yang mengerti (secara mendalam)."


Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Daruqutni dengan sanadnya daripada Ibn Abbas r.a., bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda yang bermaksud: “Sesiapa yang mengadu gusinya sakit, maka hendaklah ia meletakkan jari-jarinya di atas gusinya dan hendaklah membaca ayat 98 surah Al-An’am.


Petua daripada Dr. Harun Din
Dipetik dari Majalah Solusi

Wednesday, May 9, 2012

Doa Mohon Mendapatkan Anak Perempuan

Bacalah Surah Maryam untuk memohon mendapatkan anak perempuan.

Credit to : Ustaz Kazim
http://www.albarakah.org/ustazonline/index.html

Change

Things change. People change. Rules change. Desires change. Conditions change. Opinions change. The world changes!

Change is everywhere, all the time. What was certain yesterday, is different today, and will be something else tomorrow.

Think of the people you've known for a while. Do you really know them the way they are now, or do you still assume they're basically the same people they were years ago?

Consider how many things in your life have changed in the last six months -- what you've learned and how you've grown.

Whatever it was, it has been done. No amount of agonizing or criticizing will change that. To wish that it had never happened, or to pretend that it didn't, would be a waste of good experience.

Find a way to make the best of it because you can't go backward in time, only forward.

KENDURI DAN PUASA

Soalan:

Saya telah berpuasa sunat pada satu hari. Kemudian saya menerima jemputan kenduri kahwin dari seorang rakan saya. Adakah wajib saya memenuhi jemputan tersebut? Dan adakah saya perlu membatalkan puasa?

Jawapan:

Memenuhi jemputan kenduri adalah dituntut oleh agama. Jika jemputan adalah kepada kenduri kahwin, hukum memenuhi jemputan itu adalah wajib kecuali jika ada keuzuran. Adapun kenduri-kenduri yang lain dari kenduri kahwin, hukum memenuhi jemputan kepadanya adalah sunat (yakni digalakkan dan diberi pahala oleh Allah).

Dalil tuntutan memenuhi jemputan kenduri (terutamanya kenduri kahwin) ialah sabda Nabi s.a.w.:
“Jika seseorang kamu dijemput kepada walimah (kenduri), maka hendaklah ia menghadirinya”.
-(Riwayat Imam Bukhari dan Muslim)

Jika sedang berpuasa, mintalah keuzuran dari orang yang menjemput itu (untuk tidak menghadirinya) dan berdoalah untuknya dengan keberkatan dan keampunan Allah. Ini sebagaimana diperintahkan oleh Rasulullah s.a.w.:
“Jika seseorang dari kamu diajak kepada jamuan makanan (yakni kenduri) sedang ia berpuasa, hendaklah ia berkata: ‘Saya berpuasa’”.
- (Riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah r.a.)

Imam an-Nawawi menjelaskan:
Ucapan “Saya berpuasa” dapat difahami bahawa orang yang dijemput mengucapkannya kepada orang menjemputnya sebagai memohon keuzuran dan sebagai memaklumkan keadaannya (yang sedang berpuasa). Jika orang yang menjemputnya memberi kelonggaran kepadanya dan tidak menuntutnya hadir, gugurlah kewajipan hadir itu darinya. Namun jika ia tidak memberi kelonggaran dan tetap menuntut kehadirannya, wajiblah ia menghadirinya. Puasa tidak boleh menjadi alasan untuk tidak memenuhi jemputan kenduri. Namun demikian, apabila ia menghadirinya, tidaklah dituntut ia makan kerana puasa menjadi keuzuran baginya untuk meninggalkan makan….”.
[1] (Syarah Soheh Muslim, juz. 8, Kitab as-Siyam, bab as-Shaim Du’iya Li Tha’amin…)

Adapun berdoa untuknya, maka ia berdasarkan sabda Nabi s.a.w.:
“Jika seseorang dari kamu diajak kepada suatu jamuan kenduri, hendaklah ia memenuhinya. Jika ia berpuasa, hendaklah ia mendoakannya dan jika ia tidak berpuasa, hendaklah makan”.
- (Riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah r.a.).

Manakah yang lebih afdhal - meneruskan puasa atau berbuka?
Jawapannya:
Jika ia berpuasa wajib (sama ada puasa qadha’ Ramadhan, puasa nazar atau puasa kifarat), haram ia berbuka sama sekali. Jika ia berpuasa sunat, hendaklah dilihat; jika ia merasakan dengan meneruskan puasa tidak mengecilkan hati tuan kenduri (yakni orang yang menjemputnya), maka sunat ia meneruskan puasa. Namun jika ia merasakan tuan kenduri akan berkecil hati jika tidak menjamah kendurinya, maka sunatlah ia berbuka.

Orang yang berpuasa sunat, harus baginya untuk membatalkan puasanya pada bila-bila masa. Saidatina ‘Aisyah r.a. menceritakan:
“Rasulullah s.a.w. datang kepadaku pada suatu hari, lalu ia bertanya: ‘Adakah kamu sekelian memiliki sesuatu (untuk dimakan)?’. Kami (yakni isteri-isteri baginda) menjawab: ‘Tidak ada”. Baginda berkata: ‘Oleh demikian, aku akan berpuasa’. Kemudian baginda datang lagi kepada kami pada hari yang lain. Lalu kami berkata kepadanya; ‘Ya Rasulullah! Kita telah dihadiahkan haisun (sejenis makanan campuran buah tamar dengan lemak dan susu kering)’. Maka baginda berkata: ‘Tunjukkan kepadaku. Sesungguhnya aku pagi ini berpuasa’, kemudian baginda makan makanan tersebut”.
- (Riwayat Imam Muslim)

Di dalam hadis yang lain Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Orang yang berpuasa sunat adalah pemimpin dirinya. Kalau dia mahu, dia boleh meneruskan puasanya dan jika dia mahu, dia boleh berbuka”.
-(Riwayat Imam Ahmad, Tirmizi, Hakim, an-Nasai dan Abu Daud dari Ummu Hani r.a.)[2]

Namun demikian, membatalkannya dengan sengaja tanpa ada sebarang desakan atau keuzuran, hukumnya adalah makruh. Dan puasa sunat yang telah dimulai kemudian dibatalkan (samada dengan sengaja atau tidak), sunat digantikan semula pada hari yang lain.

Wallahu A’lam.


Rujukan:

1. Kifayatul-Akhyar, Imam Abu Bakar al-Husni, hlm. 372-377.

2. Syarh Soheh Muslim, Juz. 9, Kitab an-Nikah, bab al-Amr bi Ijabati ad-Da’ie Ila Da’wati at-Ta’am).

3. Syarah Soheh Muslim, juz. 8, Kitab as-Siyam, bab Jawazu Shaumi an-Nafilah Bi Niyyatin Min an-Nahar….

4. Syarah Soheh Muslim, juz. 8, Kitab as-Siyam, bab as-Shaim Du’iya Li Tha’amin…

5. Dalail al-Ahkam, juz. 1, hlm. 633-634.

[1] Adakah orang yang tidak berpuasa apabila ia menghadiri jemputan kenduri diwajibkan ia menjamah makanan kenduri? Mengikut pandangan yang terkuat dalam mazhab Syafi’ie; tidak wajib makan samada dalam kenduri kahwin atau kenduri-kenduri lainnya, yakni orang yang menghadiri kenduri boleh memilih samada hendak menikmati makanan atau tidak. Ini berdalilkan sabda Nabi s.a.w:
“Jika seseorang dari kamu dijemput kepada makanan kenduri, maka hendaklah ia memenuhinya. Jika ia mahu ia boleh makan dan jika ia mahu ia boleh meninggalkan makan”.
- (Riwayat Imam Muslim dari Jabir r.a.)
(Rujuk; Syarh Soheh Muslim, Imam an-Nawawi, Kitab an-Nikah, bab al-Amr Bi Ijabati ad-Da’ie Ila Da’wati at-Tha’am).

[2] Menurut Imam as-Suyuti, hadis ini adalah soheh (Lihat; al-Jami’ as-Saghier; hadis no. 5122). Namun menurut Imam at-Tirmizi; hadis ini dalam sanadnya terdapat pertikaian. Imam an-Nasai pula berkata; terdapat banyak perbezaan ulamak mengenai sanadnya. (Lihat; Faidhul-Qadier; hadis no. 5122)


Credit to: USTAZ AHMAD ADNAN FADZIL

Saturday, April 21, 2012

Menjaga Perasaan

Hadith :
Rasulullah s.a.w telah bersabda yang maksudnya:
”Jika kamu bertiga, maka janganlah dua daripada kamu bercakap-cakap meninggalkan yang ketiga kerana perbuatan begini akan mendukacitakannya.”
- (al-Bukhari dan Muslim)


Huraian:

1. Apabila terdapat tiga orang berada dalam satu majlis, maka tidak harus dua daripada mereka berbual dan meninggalkan yang ketiga. Perbuatan ini boleh menyebabkan orang yang ketiga berasa dukacita, gelisah dan menimbulkan buruk sangka kerana dirinya tidak dipedulikan.

2. Setiap manusia hendaklah memahami disiplin-disiplin dalam bergaul dan berinteraksi supaya tidak berlaku perkelahian dan pergaduhan.

3. Komunikasi yang berkesan adalah komunikasi yang menepati apa yang dimaksudkan bukan sesuatu yang samar-samar sehingga timbul berbagai fitnah dan cerita bohong yang diada-adakan hingga mengakibatkan perpecahan dan sebagainya.

4. Seorang muslim itu wajib menjauhi sebarang percakapan yang mengandungi unsur-unsur umpat keji, kata-mengata dan sebagainya dan tidak menyibukkan diri dengan percakapan yang tidak berfaedah.

AL-QURAN DIGITAL

Soalan:

Kebelakangan ini ada diperkenalkan al-Quran dalam bentuk digital samada yang boleh dimuat turun dari internet atau telefon bimbit. Jika saya hendak membaca al-Quran dari komputer yang telah dimuat turun, perlukah saya berwuduk terlebih dahulu?

Jawapan:

Seharusnya, kita kembali kepada kaedah asal apa sahaja yang haram kita haramkan, apa sahaja yang halal kita halalkan dan apa sahaja yang didiamkan, mudah-mudahan ia satu keringanan buat kita dan tidak menanggung dosa, insya-ALLAH.

Di dalam hadis sahih tercatat, sekiranya Nabi s.a.w dua pilihan hukum, baginda akan memilih apa yang termudah daripada hukum itu selagi tidak mendatangkan dosa.

Aisyah r.a berkata:

“Tidaklah Rasulullah s.a.w apabila diberi pilihan antara dua perkara, pasti baginda akan memilih apa yang termudah selagi tidak mendatangkan dosa. Jika termasuk dosa, bagindalah antara manusia yang paling jauh daripada perkara haram itu.”
– Hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim.


Berdasarkan hadis di atas, tidak mengapa membaca al-Quran daripada computer, cd dan sebagainya tanpa berwuduk. Ia lebih memudahkan umat Islam untuk mendekati al-Quran. Ulama hanya berselisih pendapat mengenai hukum mushaf.

Wallahu a'lam.


Credit to : Ustaz Mohd Noor

There Is A Way

After striving for a while and making little or no headway, we're sometimes tempted to give up. That's why most people never enjoy any significant kind of success.

The lack of progress is not a reason to give up, but rather a reason to adjust the approach. If one way is not working, there are probably a hundred, or a thousand other approaches that haven't yet been attempted.

There is a way to get where you want to go. If the first few attempts fall short, keep looking for another way. Learn what you can from your disappointing results, and then try a different approach.

Practice being persistent without being stubborn. There's no need to keep doing something that doesn't work. Yet there is no reason to give up. There is a way, and you'll find it when you persist.

Just because you find yourself at a dead end, does not prevent you from reaching your destination. There's another road that will take you there. Keep looking and you'll find it!

- Ralph Marston

Thursday, March 29, 2012

Pertanyaan Berkenaan Solat Sunat Tahiyatul Masjid

Apakah solat sunat Tahiyatul Masjid?

~ Solat itu solat sunat 2 rakaat seperti solat sunat yang lainnya, hanya diniatkan sunat Tahiyatul Masjid. Dilakukan untuk menghormati masjid, bila masuk sahaja ke dalam masjid sebelum duduk.


Bagaimana jika masuk itu terus duduk, masih bolehkan melakukannya?

~ Jika duduk itu dengan sengaja, maka tiada lagi disunatkan solat itu.

~ Jika duduk itu dengan terlupa ada 2 keadaan. Terlupa yang sekejap kemudian ingat kembali, maka dibolehkan bangun dan terus solat. Jika terlupa yang panjang waktunya, kemudian teringat, tiadalah lagi dibolehkan bangun bersolat. Adapun bagi orang yang tidak dapat mengerjakan solat sunat Tahiyatul Masjid disebabkan dia telah duduk atau dia sekadar masuk sebentar untuk sesuatu keperluan, maka dianjurkan membaca: (Subhanallah Walhamdulillah Walailahailallah Wallahu Akbar) sebanyak 4 kali.


Jika masuk ke dalam masjid dan didapati azan sudah berkumandang, bagaimana?

Bila azan sudah berkumandang, maka berdiri menjawab azan tersebut, kemudian melakukan solat sunat Rawatib. Solat sunat Rawatib itu dikira sudah memadai sebagai memenuhi tuntutan solat sunat Tahiyatul Masjid.


Jika masuk ke dalam masjid dan didapati jemaah solat sudah didirikan, bagaimana?

Tiada perlu lagi solat sunat Tahiyatul Masjid atau solat sunat yang lainnya. Jika didirikan, jadi makruh. Terus sahaja mengikut jemaah tersebut untuk solat fardhu. Ia sudah dikira memadai memenuhi tuntutan solat sunat Tahiyatul Masjid.


Apakah bacaannya yang mengiringi surah Al-Fatihah?

Dibaca apa-apa surah yang ringan dan kebiasaan yang dilakukan adalah pada rakaat pertama, surah Al-Kafirun, dan rakaat kedua, surah Al-Ikhlas.


Bolehkah dilakukan solat sunat tahiyatul masjid ini di tempat lain daripada masjid?

Tiadalah dibolehkan yang demikian seperti surau atau musolla (bilik solat). Hanya yang dituntut untuk solat tersebut adalah pada bangunan yang dibina khusus sebagai masjid.


Dipetik dari:
http://fekah.blogspot.com

Tuesday, March 13, 2012

Cara Pelupusan Al-Quran

a. Al-Quran yang rosak, koyak, yang tidak lagi boleh dibaca dan yang bukan Rasm Uthmani hendaklah dilupuskan.

b. Kaedah pelupusan ialah dibakar di tempat yang dikawal dan ditanam di tempat yang dikawal.

c. Kerja-kerja pelupusan hendaklah dipertanggungjawabkan kepada Urusetia atau Majlis dan Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri. Ia dilakukan dengan cara tersembunyi demi mengelakkan salah faham orang ramai.


Keputusan Muzakarah JK Fatwa
22 Ogos 1992 • Muzakarah Kali Ke-30

Staying Positive

It's easy to be positive and upbeat when things are going well. The real challenge, is when life starts handing you problem after problem where it is much more of a struggle to remain positive when there are difficulties swirling around you. And yet, that is the time when a positive outlook can make the biggest difference.

Staying positive in the midst of troubles does not mean that you should live in a state of denial, refusing to even acknowledge your problems. Rather, you must clearly see the problems and all their implications, and refuse to let them get you down. Then go beyond that, and look for how you can turn the negative into a positive.

In every difficulty, there is opportunity.

In order to see that opportunity, you must look for it. That means looking clearly and objectively at the problem - free of self pity or wishful thinking.

You can be positive, no matter what.

Don't deny your problems, and don't let them deny you.

-Ralph Marston

Melantangkan Bacaan Dalam Solat

Adakah dibolehkan seseorang yang solat sendirian melantangkan bacaan solat seolah-olah ada makmum di belakang, semata-mata ingin khusyuk dalam solat?


Jawapan:

Seandainya melantangkan suara pada solat Maghrib, Isyak dan Subuh, maka hukumnya adalah sunat, bahkan makruh sekiranya dibaca secara sir (senyap) walaupun solat berseorangan.

Sebaliknya menguatkan suara sewaktu mengerjakan solat Zuhur dan Asar, walaupun bertujuan untuk khusyuk, hukumnya tetap makruh kerana sunnah ketika itu adalah membaca secara sir (senyap).Ustaz Syed Mohd Fadzli al-Yamani
Majalah Solusi

Monday, March 5, 2012

Ikhtiar Untuk Mendapatkan Zuriat

Selepas Solat, baca:

1.Penghulu Istighfar - 100kali


2.Baca Doa:
"Wahai Tuhanku! kurniakanlah kepadaku dari sisiMu zuriat keturunan yang baik; Sesungguhnya Engkau sentiasa mendengar (menerima) doa permohonan".

- Surah Ali Imran 3 : Ayat 38


3. Doa:"Wahai Tuhanku! janganlah Engkau biarkan daku seorang diri (dengan tidak meninggalkan zuriat); dan Engkaulah jua sebaik-baik Yang Mewarisi"
- Surah Anbiyaa’ 21 : Ayat 89.


Tips by Dr Fatima Az-Zahra
Astro Ar-Rayyan

The Seed

Plant the seed of encouragement in the fertile ground of a person's life, and it will grow into magnificent accomplishments.

Anyone has the capacity to do great things, yet far too few know it or believe it. No matter how fertile the ground may be, if no seed is planted, nothing will grow.

How many lives have been wasted in misery and destruction because they never received even the smallest seed of positive encouragement?

A seed is tiny. Yet when it is planted in the right place, at the right time and nurtured with care, that tiny seed can grow into an abundant harvest.

Think of the lives around you where the seed of encouragement can take root and grow. Think of the difference you can make when you encourage yourself and when you offer your encouragement to others. Think of the seeds that you have the opportunity to plant. Spread the seeds of encouragement far and wide, and delight in the bountiful harvest that they will surely bring.

- Ralph Marston

Kunci Kemurahan Rezeki

Hadith :
Rasulullah s.a.w bersabda yang maksudnya: "Berilah (belanjalah) dan jangan kamu selalu menutupi kepunyaanmu, kerana dengan itu nanti Allah akan menutupi rezekimu."
- Riwayat Bukhari & MuslimHuraian Pengajaran Hadis:

i) Allah yang mewujudkan sifat semulajadi dalam diri manusia iaitu sifat belas kasihan yang menggerakkan seseorang itu untuk bersedekah.

Firman Allah S.W.T yang maksudnya "Bandingan (perbelanjaan/derma) orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah ialah yang tumbuh menerbitkan tujuh tangkai: tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi seratus biji benih. Dan (ingatlah) Allah akan melipatgandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendaki-Nya dan Allah amat luas (rahmat) kurnian-Nya, lagi meliputi ilmu pengetahuan-Nya.”
- (al-Baqarah:26)


ii) Syarat bersedekah adalah keikhlasan. Tidak kira wang ringgit atau sebagainya asalkan ia dapat memberi kesenangan terhadap orang yang memerlukannya kerana kesenangan (kekayaan) yang diberi oleh Allah kepada hamba-Nya merupakan satu perkongsian dan tanggungjawab terhadap sesama manusia di muka bumi ini.


iii) Sifat suka bersedekah lawannya adalah bakhil. Sifat bakhil dicetuskan oleh Allah kepada hamba-Nya yang lupa akan kewajipannya dan sangat cinta kepada harta kekayaannya.


iv) Oleh itu demi mencari keredhaan Allah kita hendaklah menggunakan waktu yang ada dengan beringat-ingat kepada yang susah dan memberi sedikit bantuan mengikut kemampuan. Sebenarnya di sebalik amalan bersedekah akan dapat mewujudkan perasaan kasih sayang sesama manusia dan sesungguhnya amalan yang baik akan dibalas baik oleh Allah S.W.T.

Wednesday, February 22, 2012

Bila Kita Perlu Berselawat?

~ Ketika disebut nama Nabi Muhammad s.a.w.

~ Ketika duduk tahiyat akhir dalam solat, setelah tasyahud dan sebelum berdoa.

~ Dalam solat jenazah setelah takbir kedua.

~ Di akhir doa qunut.

~ Dalam khutbah, ceramah dan lain-lain.

~ Setelah azan dan setelah menjawab muadzin.

~ Ketika masuk dan keluar masjid.

~ Pada Hari Jumaat.

~ Dalam majlis-majlis.

~ Dalam penulisan buku-buku.Sumber: Adnan al-Tarsyah, Maza Yuhibbu al-Nabi Muhammad s.a.w. wa Maza Yukrihu, Maktabah `Ubaikan, Riyadh.

Dipetik dari Majalah Solusi.

If You Care

Have you ever tried to do something that you really don't care about doing?

You might get through it, but it is difficult. The way to be most effective at any task is to care about it. When you care, you put all you have into the effort. When you care, you find ways to do it better, and better ways to do it.

If you don't care about what you're doing, ask yourself why you're even doing it in the first place? There may indeed be a reason why you do care about it, that you just haven't realized. For example, if it's something related to your job, even though you don't care about the task, you probably care about your job. Or you care about your paycheck. Or you care about earning money to feed your family. At some point there's a reason to care, or there's no reason to be doing it.

Care about what you're doing and you become vastly more effective at getting it done. If you're going to make the effort, isn't that the best way to have it happen?

-Ralph Marston

Wednesday, February 15, 2012

Kekalkan Ibadat Selepas Haji

Sukar kekal beribadat selepas balik dari Tanah Suci Makkah.

PADA masa ini ramai yang sudah mampu mengerjakan umrah mahu pun haji. Namun, di sebalik kemudahan ke sana, apa yang paling sukar adalah untuk mempertahan atau mengekalkan ibadat itu dalam diri dan amalan seharian apabila kembali ke tanah air. Apakah yang harus kita lakukan bagi mengatasinya?


Jawapan Ustaz Zahazan Mohamed:

Sebelum menjawab soalan ini saya suka mengemukakan hadis Nabi SAW yang menunjukkan keutamaan ibadat haji, contohnya hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim yang bermaksud:
“Sesiapa yang menunaikan ibadat haji, lalu dia tidak melakukan jimak (ketika dalam ihram) dan tidak melakukan perbuatan fasik, maka dia sudah kembali bebas daripada dosa-dosanya seperti ketika dia dilahirkan oleh ibunya”.

Dalam hadis yang lain Nabi SAW sudah ditanya tentang perkara yang paling utama ganjarannya di sisi Allah SWT, lalu Nabi menjawab ia adalah keimanan kepada Allah dan rasul-Nya. Kemudian ditanyakan lagi lalu Nabi menjawab perkara yang paling utama adalah haji yang mabrur.
– (Riwayat al-Bukhari dan Muslim )

Demikianlah ketinggian kedudukan ibadat haji seperti yang dinyatakan oleh Nabi SAW. Hakikatnya pelaksanaan ibadat haji ini mengajar Muslim mengenai pelbagai perkara, contohnya erti persaudaraan Islam yang sebenar. Muslim juga diajar aspek penumpuan dalam ibadat ketika berada dalam ihram haji kerana Allah SWT tidak mengukur mereka dari segi fizikal tetapi dengan apa yang ada dalam hati. Lantaran itu Nabi SAW bersabda yang bermaksud:
“Sesungguhnya Allah SWT tidak melihat kamu pada rupa paras tetapi Dia menilai kamu berdasarkan sejauh mana keikhlasan."
- (Riwayat Muslim dan Ibn Majah)

Begitu juga pengalaman berada lebih satu hari di Arafah dan Mina, yang sewajarnya meninggalkan bekas yang mendalam dalam diri seseorang yang melaksanakan haji, khususnya dari sudut kesabaran dan keteguhan semangat dalam mentaati Allah SWT. Inspirasi semangat Nabi Ibrahim menjalankan perintah Allah untuk menyembelih anaknya Ismail juga patut mencorakkan dalam diri kesungguhan yang mutlak terhadap-Nya.
Namun demikian, semangat yang didorong oleh kefahaman dan pengalaman secara langsung atau live yang dilalui ini boleh menjadi lemah ataupun padam sekiranya tiada program penyucian diri secara istiqamah.

Semangat dalaman ini atau lebih tepat dinamakan sebagai iman ini memerlukan kepada empat perkara bagi memastikan kesinambungannya secara sihat. Jika diumpamakan sebagai pokok, ternyata ia memerlukan kepada beberapa elemen bagi menjamin kesuburannya.

Kalangan ulama aqidah, contohya Prof Naeim Yaasin, dari Universiti Amman, Jordan, dalam kitabnya al-Islam, menjelaskan bahawa kalangan ulama Islam menetapkan empat perkara yang menduduki tempat baja ataupun air untuk menyuburkan ‘pohon keimanan’ itu ialah ilmu, amal, zikir dan fikir.

Bertitik tolak daripada itu, jemaah dapat membuat kesimpulan bahawa kesungguhan melakukan beribadat hanya akan berlaku apabila seseorang itu mengambil berat keempat-empat perkara ini. Ambillah kesempatan untuk hadir ke majlis ilmu selalu. Selain itu Muslim hendaklah mendampingi ahli ilmu yang ikhlas.

Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, maksudnya:
“Sesiapa dikehendaki Allah SWT baginya kebaikan, maka dia akan menjadikannya memahami urusan agamanya.”
- (Riwayat al-Bukhari dari Mu’awiyah)

Setiap individu juga dituntut mengamalkan wirid dan zikir yang tertentu sekurang-kurangnya selepas setiap solat dan zikir waktu pagi & petang, kerana ia juga mampu memberikan kita kekuatan dan menjadi benteng untuk kita mengelak daripada melakukan maksiat.

Ada satu pengajaran daripada kitab Jami’ al-Ulum wal Hikam oleh Ibn Rajab al-Hanbali bahawa Umar bin Ab Aziz berkata, jiwa yang kekosongan akan mudah diisi oleh mazmumah. Dengan sebab itu mengelakkan hati dari adanya kekosongan seperti itu, kita dituntut mengamalkan zikir secara istiqamah.

Sehubungan itu, Ibnul Qayyim pernah menceritakan dalam kitabnya al-Wabil al-Sayyib bahawa gurunya Syeikhul Islam berkata:
“Keperluan kita kepada zikrullah menyamai keperluan ikan kepada air. Seperti ikan yang akan mati tanpa air, demikianlah juga hati akan mati tanpa zikrullah.”

Sebagai penyempurnaan kepada tiang penyokong keimanan dalam diri, setiap Muslim hendaklah memperuntukkan waktu secara khusus untuk untuk tujuan berfikir. Amat benar al-Imam al-Nawawi apabila beliau berkata, menyusun laluan anak tangga ke syurga Allah SWT itu adalah dengan menyenaraikan amalan sunnah yang perlu kita lakukan.
Antara yang beliau senaraikan dalam salah satu anak tangga menuju darjat salih itu ialah membanyakkan berfikir ataupun bertafakur. Tafakur yang dimaksudkan ini adalah berfikir mengenai kekuasaan Allah SWT dan rahmat-Nya agar terbit dalam diri perasaan syukur.

Perkara ini dapat kita perhatikan menerusi ayat ke-191 surah Ali Imran yang bermaksud:
“(Iaitu) orang yang menyebut dan mengingati Allah SWT ketika mereka berdiri dan duduk dan ketika mereka berbaring mengiring dan mereka pula memikirkan tentang kejadian langit dan bumi (sambil berkata): Wahai Tuhan kami! Tidaklah Engkau menjadikan benda-benda ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari azab Neraka.”

Dalam sahih tafsir Ibn Kathir diriwayatkan bahawa Bilal melihat Nabi menangis apabila surah ini diturunkan. Apabila ditanya maka Nabi SAW sudah menjawab maksudnya:
“Celakalah bagi orang yang membaca ayat ini tetapi tidak memikirkan apa yang terkandung di dalamnya.”
- (Terjemahan Sahih Tafsir Ibn Kathir, Pustaka Ibn Kathir, Jakarta, jld 2 hlmn 394).Written by Abu Anas Madani | under Artikel - Makalah
[Sumber: Berita Harian]
[Makkah. 18 Zulhijjah 1430H – 05 Dec 2009]

Berdehem Ketika Solat

Apakah hukum berdehem ketika solat?


Jawapan:

Menurut pandangan mazhab Imam Syafi’i adalah dimaafkan dengan sedikit berdehem, ini jika tidak mampu mengelaknya kerana sakit yang dialami. Yang penting perbuatan itu tidak merosakkan solat kerana banyaknya.

Jika seseorang itu uzur daripada melakukan sebutan pada rukun qauliyah daripada rukun solat, seperti membaca al-Fatihah, maka dia berdehem walaupun banyak untuk tujuan bacaan, tidaklah mengapa.

Berdehem di dalam solat juga, jika kerana hajat atau uzur, maka tidak batal solat. Ini termasuklah berdehem untuk membaikkan suara dalam solat.

Berdehem juga tidak membatalkan solat, jika sudah menjadi tabiat kebiasaan yang tidak dapat diatasi olehnya.

Manakala berdehem dengan sengaja di dalam solat, tanpa uzur atau tanpa hajat, maka batallah solat itu. Apatah lagi berdehem bagi tujuan menegur atau memerli seseorang kerana ia dianggap bercakap.

Begitu juga bagi mereka yang berasa sukar dalam menyebut ayat semasa bacaan sunat, maka berdehem secara banyak tidak dimaafkan untuknya.


Credit to: Ustaz Fadzli Al Yamani
Di petik dari Majalah Solusi

Thursday, February 2, 2012

Doa Pendinding SihirSurah Yunus Ayat 81

Difficulties

Difficult challenges can come into your life when you least expect them, bullying their way into your world!

If you try to ignore them or deny them, they just get bigger and more problematic.

The more you let them worry you and get you down, the more helpless they make you.

A life full of challenge is often stressful and uncomfortable. Accept the challenges when they appear, and you're well on the way to overcoming them. Though they bring disruption and pain, they also bring growth and power.

Sometimes what is best for us, is not what we would choose.

Life is difficult and in it we find unimaginable joy. Accept it all and live it for all it's worth.

-Ralph Marston

PENAFIAN DENGAN UCAPAN

Soalan:

Seorang suami mempunyai 2 orang isteri secara rahsia iaitu Puan A dan Puan B. Pada suatu hari tembelang terbongkar apabila Puan A terserempak si suami bersama Puan B. Walaubagaimanapun apabila disoal, si suami menafikan bahawa Puan B ini adalah isterinya. Soalannya, adakah jatuh talak pada Puan B tersebut apabila si suami tidak mengaku bahawa Puan B adalah isterinya di hadapan Puan A?


Jawapan:

Penafian suami tentang status seorang wanita sebagai isterinya atau ucapannya "Dia bukan isteriku" bergantung kepada niat suami kerana ia termasuk dalam lafaz kinayah talak (yakni lafaz yang boleh difahami dengan maksud talak dan bukan talak), bukan termasuk dalam lafaz sarieh (yakni lafaz yang tidak difahami melainkan dengan maksud talak, iaitu lafaz cerai atau lafaz talak itu sendiri).

Jika suami bermaksudkan talak/cerai dengan penafian atau ucapan tersebut, jatuhlah talak.

Jika tidak berniat talak, tidaklah jatuh talak.

Wallahu a'lam.Rujukan;

1. Fatwa Syeikh Soleh al-Munajjid (http://www.islamqa.com/ar/ref/100997/)


Posted by USTAZ AHMAD ADNAN FADZIL
www.ilmudanulamak.blogspot.com

Saturday, January 28, 2012

Apakah mukjizat Nabi Musa ketika berhadapan dengan Firaun?

Firman Allah SWT yang bermaksud: “Dan sesungguhnya Kami telah memberikan kepada Musa Sembilan mukjizat yang nyata.”
– Surah al-Isra’ 17:101

Menurut Ibn Abbas dalam Tafsir Ibn Kathir, mukjizat-mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa ialah:
1. Tongkat yang bertukar menjadi ular
2. Tangan yang bercahaya
3. Musim kemarau
4. Membelah Laut Merah
5. Taufan
6. Belalang
7. Kutu
8. Katak
9. Darah


Dipetik dari Majalah Solusi

The Cost

If success did not have a cost, everyone would enjoy it.

If achievement had no cost, it would be of no value.

If fulfillment required no effort, it would have no meaning.

We tend to think of great accomplishments in terms of the end result. Yet that is often just a token. The accomplishment itself is in the doing, in the effort, in the paying of the costs.

To live successfully requires not that you accumulate trophies, but rather that whether you are willing to pay the costs which success demands.

To live successfully requires effort, commitment, discipline, focus, passion and a whole host of other qualities which cannot be stored in a warehouse but which must be exercised from moment to moment.

The value that you seek, is in the price that you paid.

-Ralph Marston

BILA IMAN AKAN TERBATAL?

Iman yang sempurna terkandung di dalamnya 3 unsur:-

1. Keyakinan hati
2. Pengakuan lidah
3. Amalan anggota

Unsur pertama dan kedua adalah dasar iman di mana jika tiada, seorang itu adalah kafir. Jika seseorang Muslim hilang kedua unsur tersebut, dia akan jadi murtad.

Adapun unsur ketiga (amalan), ia adalah penyempurna kepada iman. Jika tiada, tidaklah menjadi kafir atau murtad, akan tetapi imannya tidak sempurna yakni seseorang itu masih dianggap mukmin, namun mukmin ashi (mukmin yang melakukan maksiat). Seorang mukmin yang sempurna ialah mukmin muthi' (mukmin yang taat).

Seorang muslim/mukmin akan jadi kafir/murtad jika hilang keyakinan hatinya terhadap Allah atau Rasul atau Agama (yakni mana-mana ajaran Islam yang pasti, yang tidak diragui lagi kedudukannya sebagai ajaran Islam). Jika dia mengisytiharkan ketidakyakinannya di hadapan orang lain, dia kafir/murtad di sisi Allah dan di sisi manusia. Jika dia tidak mengisytiharkannya, dia kafir/murtad di sisi Allah, walaupun di sisi manusia dia masih Islam kerana keputusan di sisi manusia dihukum berdasarkan apa yang zahir/nampak.

Selagi seseorang itu tetap meyakini perintah Allah dengan hatinya dan tiada tanda/bukti secara zahir dia menafikan perintah-perintah Allah, dia masih mukmin walaupun dia tidak melaksanakan perintah-perintah Allah.

Namun jika dia meninggalkan perintah-perintah Allah bersama hati yang engkar (tidak percaya lagi dengan perintah itu) atau dia bercakap mengkritik perintah-perintah tersebut (dalam keadaan dia tahu itu perintah Allah yang pasti, tiada keraguan), ketika itu dia menjadi kafir/murtad.

Wallahu a'lam.


Posted by USTAZ AHMAD ADNAN FADZIL
http://ilmudanulamak.blogspot.com/

Tuesday, January 24, 2012

Apabila Anak Fasih Berbicara

Stronger And Stronger

The more you do something, the stronger you become at it.

The more you work out with weights, the stronger your muscles become.

The more you complain, the better you become at complaining.

The more you learn, the better you become at learning.

The more you make excuses, the better you become at making excuses.

The more you achieve, the better achiever you become.

What are your strengths? What do you want them to be?

Negative habits can be very strong, because they've been practiced for so long. Any new positive action will be weak by comparison at first. Keep it up and it grows stronger. Decide what you want to be strong at, and do it, again and again.
It is impossible to become a champion body builder in a single workout. Strength takes time and repetition to develop. Start today to build the strengths that will serve you best.

-Ralph Marston

Berbuat Baik Kepada Anak Perempuan

Daripada Aisyah r.a.: "Barangsiapa yang diuji dengan sesuatu daripada anak-anak perempuannya lalu dia berbuat baik kepada mereka, maka mereka akan menjadi penghalang baginya daripada api neraka."

-Direkod oleh Bukhari (no: 1352) dan Muslim (no: 2629).

Saturday, January 14, 2012

Pandangan Mata Dalam Solat

Hadis:
"Allah akan sentiasa memandang hamba Allah yang bersolat selagi hamba itu tidak berpaling pandangannya".

Apa yang difahami, jika seorang itu bersolat maka dia akan sentiasa mendapat pandangan Allah selagi mana dia menghadap ke kiblat. Iaitu, wajahnya hendaklah dihadapkan ke kiblat dan di waktu yang sama matanya terbuka menghalakan pandangan ke tempat sujud yakni tempat dia meletakkan dahinya sewaktu sujud. Pandangan sebegitu hendaklah dikekalkan daripada bermula takbiratulihram sehingga selesai tahiyat akhir, sebelum salam. Termasuk mengekalkannya itu adalah sewaktu rukuk dan sujud. Khusus dalam tahiyyat, sewaktu mengangkat telunjuk jari kanan, sunat seketika itu untuk memandang kepada jari tersebut.

Makruh, jika seseorang menutup mata di dalam solat tanpa sebab. Kecuali dia mempunyai sebab tersendiri seperti didapatinya tempat sujudnya dialas dengan sejadah yang bergambar dan gambar tersebut boleh mengganggu solatnya. Maka dibolehkan untuk memejamkan matanya jika itu dapat membantu dia menumpukan solatnya. Sebaiknya bagi seseorang yang solat, alas tempat sujudnya adalah kain putih atau sejadah yang bebas daripada gambar.

Sunat bagi orang yang solat berjemaah sentiasa memastikan safnya lurus dengan matanya memerhatikan susunan saf sewaktu bangun berdiri untuk rakaat seterusnya. Di waktu ini, seseorang itu hendaklah melihat kakinya dan dirapatkan kembali jika tidak rapat dan diluruskan kembali jika tidak lurus. Rapat diukur mengikut bertemunya jari kelingking kaki seorang dengan seorang yang lain. Lurus diukur mengikut selarinya tumit seorang dengan seorang yang lain. Kemudian daripada itu, hendaklah dihalakan kembali pandangan matanya ke tempat sujud.


http://fekah.blogspot.com

Keajaiban Susu

Ilmu perubatan moden menyarankan agar minum susu kerana daripada banyak jenis makanan, susu adalah satu-satunya makanan yang terbukti mengandungi semua unsur utama yang diperlukan oleh tubuh manusia.

Perkara ini sebenarnya telah disabdakan oleh Rasulullah s.a.w. lama sebelum penemuan oleh ahli perubatan moden.

Rasulullah s.a.w. bersabda yang bermaksud: “Sesiapa diberikan minum susu hendaklah mengucapkan: ‘Allahumma barik lana fihi, wa zidna minhu’ (Ya Allah, berikan kami berkat padanya dan berikan kami tambahan daripadanya), kerana sesungguhnya tidak ada sesuatu yang mewakili makanan dan minuman selain susu.”
- Riwayat Abu Daud dan Ibn Majah, sanad hasan)


Author: Ummu Sakinah Hj Muhammad
Dipetik dari Majalah Solusi

Thursday, January 5, 2012

Sembahyang Dengan Telekong Berwarna

Bolehkah saya mengenakan telekong berwarna selain warna putih?


Jawapan:

Tidak ada salahnya jika menggunakan telekong yang berwarna selain dari warna putih. Ini kerana syarat sah sembahyang ialah menutup aurat. Maka sebarang pakaian yang boleh menutup aurat dengan baik dan sempurna adalah dibolehkan untuk kita menggunakannya.


Credit to:
al-jawhar
Panel Feqh

Surpass Yourself

No matter how good life is, it can always be better.

No matter how far you've come, there is always room for growth.

No matter what you know, there is always something to learn.

What have you done today to surpass yourself? If you look, you'll find plenty of ways to surpass yourself. No one knows better than you, how to make the best of what you have. Start a positive spiral upwards. You have what it takes to make tomorrow even brighter than today.

If you constantly look over your shoulder and compare yourself to others, it can hold you back. Focusing on what you don't have leads to a mentality of lack and limitation. Instead, concentrate on what you do have, and on how to make it even better. Seek not to put yourself down, but rather to surpass yourself. Strive to improve on your own performance.

The most effective competitors are those who set their own challenges and then surpass them.

-Ralph Marston

Bagaimana Melaksanakan Wasiat

1. Sekiranya semua ahli waris bersetuju atau bermuakafat, maka bolehlah harta tersebut diberikan mengikut wasiat si mati. Persetujuan tersebut dibuat selepas empunya harta (si arwah) meninggal dunia, BUKAN semasa hidupnya.

2. Sekiranya ahli waris tidak bersetuju samada dari pihak anak ataupun balu, maka bahagian mereka yang tidak bersetuju itu dikekalkan. Hanya pihak-pihak yang bersetuju sahaja terlibat dalam serahan mengikut kadar bahagian mereka di dalam faraid.

3. Sekiranya pada mulanya semua bersetuju pada masa arwah masih hidup, tetapi kemudian selepas kematiannya, mereka TIDAK BERSETUJU, maka hendaklah semua ahli waris kembali kepada pembahagian secara faraid (undang-undang pusaka Islam).


Author : Ustaz Md Yazid Ahmad
Dipetik dari Majalah Solusi