Saturday, June 2, 2012

Memahami Keistimewaan Dan Tujuan Al-Quran

Allah SWT telah memuliakan kita kaum muslimin dengan menurunkan sebaik-baik kitab iaitu al-Quran, sepertimana Allah memuliakan kita dengan mengutuskan sebaik-baik Rasul.

Kaum muslimin adalah satu-satunya umat yang mempunyai perutusan dari langit yang terpelihara daripada penyelewangan dan kebatilan. Perkara ini disebabkan kerana Allah sendiri yang memeliharanya.

Firman Allah yang bermaksud : “Sesungguhnya Kami yang menurunkan al-Quran dan sesungguhnya kami yang memeliharanya.”
- (al-Hajr, ayat 9)

Al-Quran adalah cahaya yang menerangi hati-hati manusia ke arah jalan kebaikan dan kebajikan. Allah menurunkan al-Quran melalui Malaikat Jibrail.

Firman Allah yang bermaksud : “Suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara teperinci yang diturunkan di sisi Allah Yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui.”
- (Hud, ayat 1)

No comments:

Post a Comment