Saturday, January 28, 2012

BILA IMAN AKAN TERBATAL?

Iman yang sempurna terkandung di dalamnya 3 unsur:-

1. Keyakinan hati
2. Pengakuan lidah
3. Amalan anggota

Unsur pertama dan kedua adalah dasar iman di mana jika tiada, seorang itu adalah kafir. Jika seseorang Muslim hilang kedua unsur tersebut, dia akan jadi murtad.

Adapun unsur ketiga (amalan), ia adalah penyempurna kepada iman. Jika tiada, tidaklah menjadi kafir atau murtad, akan tetapi imannya tidak sempurna yakni seseorang itu masih dianggap mukmin, namun mukmin ashi (mukmin yang melakukan maksiat). Seorang mukmin yang sempurna ialah mukmin muthi' (mukmin yang taat).

Seorang muslim/mukmin akan jadi kafir/murtad jika hilang keyakinan hatinya terhadap Allah atau Rasul atau Agama (yakni mana-mana ajaran Islam yang pasti, yang tidak diragui lagi kedudukannya sebagai ajaran Islam). Jika dia mengisytiharkan ketidakyakinannya di hadapan orang lain, dia kafir/murtad di sisi Allah dan di sisi manusia. Jika dia tidak mengisytiharkannya, dia kafir/murtad di sisi Allah, walaupun di sisi manusia dia masih Islam kerana keputusan di sisi manusia dihukum berdasarkan apa yang zahir/nampak.

Selagi seseorang itu tetap meyakini perintah Allah dengan hatinya dan tiada tanda/bukti secara zahir dia menafikan perintah-perintah Allah, dia masih mukmin walaupun dia tidak melaksanakan perintah-perintah Allah.

Namun jika dia meninggalkan perintah-perintah Allah bersama hati yang engkar (tidak percaya lagi dengan perintah itu) atau dia bercakap mengkritik perintah-perintah tersebut (dalam keadaan dia tahu itu perintah Allah yang pasti, tiada keraguan), ketika itu dia menjadi kafir/murtad.

Wallahu a'lam.


Posted by USTAZ AHMAD ADNAN FADZIL
http://ilmudanulamak.blogspot.com/

No comments:

Post a Comment