Tuesday, January 24, 2012

Berbuat Baik Kepada Anak Perempuan

Daripada Aisyah r.a.: "Barangsiapa yang diuji dengan sesuatu daripada anak-anak perempuannya lalu dia berbuat baik kepada mereka, maka mereka akan menjadi penghalang baginya daripada api neraka."

-Direkod oleh Bukhari (no: 1352) dan Muslim (no: 2629).

No comments:

Post a Comment