Friday, December 31, 2010

Hukum Melakukan Samak Najis Mughallazah Menggunakan Sabun Tanah Liat

Keputusan :

Sabun yang mengandungi unsur tanah liat boleh digunakan untuk melakukan samak najis mughallazah dengan syarat tanah tersebut suci dan peratusan kandungan tanah dalam sabun melebihi daripada bahan-bahan yang lain serta kaedah samak tersebut dilakukan mengikut syarak.

Keputusan Muzakarah JK Fatwa
21-23 November 2006
Muzakarah Kali Ke-76

No comments:

Post a Comment