Wednesday, February 22, 2012

Bila Kita Perlu Berselawat?

~ Ketika disebut nama Nabi Muhammad s.a.w.

~ Ketika duduk tahiyat akhir dalam solat, setelah tasyahud dan sebelum berdoa.

~ Dalam solat jenazah setelah takbir kedua.

~ Di akhir doa qunut.

~ Dalam khutbah, ceramah dan lain-lain.

~ Setelah azan dan setelah menjawab muadzin.

~ Ketika masuk dan keluar masjid.

~ Pada Hari Jumaat.

~ Dalam majlis-majlis.

~ Dalam penulisan buku-buku.Sumber: Adnan al-Tarsyah, Maza Yuhibbu al-Nabi Muhammad s.a.w. wa Maza Yukrihu, Maktabah `Ubaikan, Riyadh.

Dipetik dari Majalah Solusi.

No comments:

Post a Comment