Tuesday, March 19, 2013

Wudhu Menggunakan Air Salji


Bagaimana caranya untuk saya mengambil wuduk bila berada ditempat yang dipenuhi salji dan untuk mencari air sangat sukar,?..Bolehkan salji itu saya gunakan sebagai tayammum?

Jawapan

Air salji adalah tergolong di dalam kategori air mutlak dan ia bukan daripada jenis debu yang boleh dibuat tayamum.

Dari itu, air salji boleh digunakan untuk berwudhu’ sama seperti air mutlak yang lain. 

Wallahu 'alam.

http://kemusykilan.islamgrid.gov.my/questions/view/50236

No comments:

Post a Comment