Wednesday, June 29, 2011

Sumber Yang Haram

Hadith :

Dari Jabir bin Abdullah r.a katanya Rasulullah s.a.w bersabda: ”Jika engkau menjual buah-buahan (yang masih di pokok/kebun), lalu buah-buahan itu rosak dimakan hama, maka tidak halal bagimu menerima pembayaran kerana bererti engkau mengambil harta saudaramu tanpa hak.”

- (Muslim)


Huraian:

Mu'amalat adalah merujuk kepada segala urusan yang berkaitan dengan harta ( mal ).

Islam memperincikan pengurusan harta agar ia menepati kehendak sebenar dan menjamin hak setiap individu demi mengelak penindasan dan penipuan disamping membentuk jati diri seperti jujur, amanah, adil dan telus.

Sesungguhnya syariatlah yang memandu kita agar tidak tersasar dari sikap tamak, rakus dan haloba kerana tidak ada jaminan bahawa kita mampu mengawasi nafsu yang memang fitrahnya mencari dan mengejar keuntungan semata-mata.

No comments:

Post a Comment