Wednesday, August 4, 2010

Dana Di Dunia Dan Akhirat

Hadith :

Rasulullah s.a.w bersabda yang bermaksud: ”Sesiapa yang berkehendakkan dunia, maka hendaklah ia berilmu, sesiapa yang berkehendakkan akhirat, maka hendaklah ia berilmu dan sesiapa yang berkehendakkan kedua-duanya, maka hendaklah ia berilmu.”

- Riwayat at-Tirmidzi

Huraian:

1. Ilmu pengetahuan menurut Islam sama ada yang berunsur keduniaan mahupun keakhiratan adalah bersifat sepadu (integrated) dan saling berhubung di antara satu sama lain.

2. Berasaskan pegangan inilah maka kehidupan dunia akan dapat dijadikan persediaan untuk kehidupan di akhirat.

3. Ilmu terbahagi kepada dua iaitu ilmu naqliyah yang berteraskan wahyu seperti aqidah, syariah dan akhlak dan ilmu aqliyah iaitu ilmu yang pada zahirnya dipandu oleh akal bagi memperolehi kejayaan dan kemajuan duniawi. Kedua-dua jenis ilmu ini bersepadu bagi mencapai satu matlamat iaitu keredhaan Allah SWT.

4. Islam menggalakkan umatnya memiliki seberapa banyak ilmu dalam usaha mencari kehidupan yang baik dan sempurna disamping memajukan masyarakat menurut lunas-lunas yang dibenarkan oleh Islam.

No comments:

Post a Comment