Thursday, September 15, 2011

Tanggungan Hutang

Dari Abu Qatadah r.a. katanya: "Pada suatu ketika Rasulullah s.a.w. berdiri di hadapan para sahabat lalu bersabda: "Sesungguhnya Jihad fi sabilillah serta iman kepada Allah adalah amal yang paling utama." Maka berdiri seorang lelaki seraya bertanya, "Ya, Rasulullah! Bagaimana jika aku tewas dalam jihad fi sabilillah, hapuskah dosa-dosaku?".Jawab Rasulullah s.a.w,"Hapus, jika engkau tewas, sedangkan engkau seorang yang sabar dan ikhlas kerana Allah, engkau tewas kerana maju bertempur tidak kerana lari dari pertempuran,". Kemudian Rasulullah s.a.w. bertanya, "Apa tanyamu tadi?. Maka diulangnya pertanyaannya, "Bagaimana jika aku tewas dalam jihad fi sabilillah, hapuskah dosa-dosaku?" Jawab Rasulullah, "Ya, hapus, jika engkau seorang pejuang yang sabar, ikhlas kerana Allah semata-mata, tewas kerana maju bertempur, tidak kerana lari dari pertempuran. Kecuali yang tidak hapus ialah hutang. Begitulah kata Jibril kepada ku."

Hadis Sahih Muslim Jilid 4; Hadis Nombor 1841

No comments:

Post a Comment