Tuesday, March 13, 2012

Cara Pelupusan Al-Quran

a. Al-Quran yang rosak, koyak, yang tidak lagi boleh dibaca dan yang bukan Rasm Uthmani hendaklah dilupuskan.

b. Kaedah pelupusan ialah dibakar di tempat yang dikawal dan ditanam di tempat yang dikawal.

c. Kerja-kerja pelupusan hendaklah dipertanggungjawabkan kepada Urusetia atau Majlis dan Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri. Ia dilakukan dengan cara tersembunyi demi mengelakkan salah faham orang ramai.


Keputusan Muzakarah JK Fatwa
22 Ogos 1992 • Muzakarah Kali Ke-30

No comments:

Post a Comment