Monday, September 27, 2010

Bayi Tabung Uji

Keputusan :

i. Bayi tabung uji dari benih suami isteri yang dicantumkan secara “terhormat” adalah sah di sisi Islam. Sebaliknya, benih yang diambil dari bukan suami isteri yang sah, bayi tabung itu adalah tidak sah.

ii. Bayi yang dilahirkan melalui tabung uji itu boleh menjadi wali dan berhak menerima harta pusaka dari keluarga yang berhak.

iii. Sekiranya benih dari suami atau isteri yang dikeluarkan dengan cara yang tidak bertentangan dengan Islam, maka ianya dikira sebagai cara terhormat.

Keputusan Muzakarah JK Fatwa
10 Oktober 1983 • Muzakarah Kali Ke-6

No comments:

Post a Comment