Friday, January 14, 2011

BAYAR ZAKAT MELALUI POTONGAN GAJI

Soalan:

Saya membayar zakat pada tiap-tiap tahun dalam bulan Ramadan. Persoalannya, adakah saya wajib membayar zakat pendapatan melalui pemotongan gaji saya? Untuk pengetahuan, saya langsung tidak mempunyai wang simpanan.

Jawapan:

Antara kaedah asas apa yang wajib dizakatkan ialah, harta (wang) tersimpan setelah cukup nisab dan haul (tempoh) setahun. Umpamanya, nisab bagi duit bersamaan 95 gram emas atau 597 gram perak. Haul tersimpan hendaklah mencukupi setahun.

Sekiranya pendapatan bulanan kamu sentiasa habis digunakan, ia tidak wajib dizakatkan. Sekiranya masih berbaki atau tersimpan selama setahun dalam masa yang sama jumlah simpanan mencukupi nisab di atas, ia wajib dizakatkan.

Berdasarkan kenyataan kamu tidak mempunyai simpanan, kamu tidak wajib membayar zakat pendapatan. Untuk makluman, zakat berbeza dengan cukai pendapatan. Cukai pendapatan diwajibkan oleh pemerintah melalui pemotongan gaji setiap bulan tetapi tidak disyarakkan daripada al-Quran dan sunnah.


Ustaz Mohd Noor

No comments:

Post a Comment