Wednesday, December 2, 2009

4 Hal Yang Tidak Pernah Ditinggalkan Oleh Rasulullah SAW

Nabi Muhammad s.a.w. mengajarkan kepada umatnya yang mahu dan mampu, agar melakukan puasa sunat pada 8 hari pertama bulan Zulhijjah, iaitu dari tanggal 1 hingga tanggal 8.

Dalil puasa tanggal 9 Zulhijjah atau puasa Arafah itu adalah sebagai sabda Rasulullah SAW : "Puasa hari Arafah itu menggugurkan dosa setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya".
- (HR. Muslim)

Sedangkan dalil puasa 8 hari bulan Zulhijjah adalah sebagai berikut :
Empat hal yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW:
[1] Puasa hari Asyura,
[2] Puasa 1-8 zulhijjah,
[3] 3 hari tiap bulan dan
[4] Dua rakaat sebelum fajar.
- (HR. Ahmad, Abu Daud dan Nasai).

Dari Ibni Abbas r.a. bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda: "Tidak ada amal yang lebih dicintai Allah SWT dari hari ini (iaitu 10 hari bulan Zulhijjah)". Mereka bertanya: "Ya Rasulullah s.a.w., dibandingkan dengan jihad fi sabilillah?". "Meskipun dibandingkan dengan jihad fi sabililllah".
- (HR. Jamaah kecuali muslim dan Nasai Lihat Nailul Authar : 3/312).


Author : Ibrohim Hanifa

No comments:

Post a Comment