Wednesday, December 30, 2009

Mengantung Ayat-Ayat Al-Quran Di Dinding Untuk Perlindungan

Hukum meletakkan Mushaf (salinan al-Qur’an) dalam kereta untuk mengelakkan sihir mata dan perlindungan dari bahaya adalah satu bid’ah. Para Sahabat (r.a.) tidak pernah membawa Mushaf untuk mengelakkan bahaya atau sihir mata. Ianya adalah bid’ah, maka kita mesti mengingati yang Nabi (SAW) bersabda: “Setiap bid’ah adalah menyesatkan dan setiap kesesatan akan membawa ke neraka.”

(Perbualan telefon dengan Sheikh Muhammad ibn Saalih al-‘Uthaymeen) (al-Bida’ wa’l-Muhdathaat wa maa laa aslun lahu, muka surat 259).

Sheikh ‘Abd al-‘Azeez ibn Baaz (semoga Allah merahmatinya), telah juga ditanya soalan berikut: “Sesetengah orang mengantung ayat-ayat al-Qur’an dan hadith-hadith Nabi (SAW) di dalam bilik-bilik di rumah-rumah mereka atau di restoran atau di pejabat.

Dalam sesetengah hospital dan pejabat-pejabat doktor mereka mengantung ayat (yang bermaksud): “Dan apabila saya sakit, Dialah yang menyembuhkan saya”
- [al-Shu’ara’ 26:80], dan sebagainya.

Adakah ini dianggap sebagai penggunaan azimat yang dilarang dalam syariah, walaupun dengan niat disebaliknya adalah untuk memohon rahmat dan mengelakkan daripada syaitan, atau untuk mengingatkan yang pelupa dan memberi amaran kepada yang cuai? Adakah ini seperti menggunakan azimat untuk meletakkan Mushaf dalam kereta untuk memohon rahmat?”


Yang Berhormat Beliau menjawab:

“Kalau dengan niat seperti yang disebutkan, untuk mengingatkan manusia dan mengajarkan mereka sesuatu yang bermanfaat, maka tiada larangan dalam hal itu. Tetapi jika mereka percaya ianya sebagai perlindungan daripada syaitan-syaitan atau jin, maka saya dapati tiada asas dalam hal ini. Dengan kaedah yang sama, maka tiada asas dalam meletakkan Mushaf dalam kereta seseorang untuk melindunginya, dan berbuat demikian tidak dibenarkan, tetapi kalau seseorang meletakkannya di dalam kereta supaya dia boleh sekali-sekala membacanya atau sebahagian daripada penumpang-penumpangnya boleh membacanya, maka ia adalah bagus. Maka tiada salah dengan hal itu. Dan Allah SWT adalah sumber kekuatan.

No comments:

Post a Comment