Friday, December 25, 2009

Membina Hati yang Lembut dan Penyantun

Rasulullah s.a.w. memaklumkan kepada kita bahawa di dalam diri manusia ada segumpal daging yang jika baik daging itu, maka baik pula manusia tersebut. Sebaliknya jika buruk daging itu, maka buruk pula kualiti orang tersebut. Daging itu adalah Hati.

Rasulullah s.a.w. juga mengajarkan kepada kita bahawa setiap amalan bergantung kepada niatnya. Jika niatnya buruk, maka buruk pula amalannya. Dan jika niatnya baik, maka baik pula amalannya.

Hati yang lembut adalah hati yang terbuka dan peka terhadap persekitarannya. Sedangkan hati yang kasar dan keras adalah hati yang tertutup terhadap persekitarannya.

Allah SWT berfirman :- "Dan barangsiapa di dunia ini buta hatinya, maka di akhirat nanti juga akan buta, dan lebih sesat lagi jalannya."

Ada beberapa tingkat kualiti hati. Hati yang buruk dikategorikan dalam 5 tingkatan:

1. Hati yang berpenyakit.

Orang-orang yang di hatinya ada rasa iri, benci, dendam, pembohong, munafik, kasar, pemarah dan lain sebagainya, disebut memiliki hati yang berpenyakit, sebagaimana disebutkan dalam banyak ayat diantaranya:

"Dalam hati mereka (golongan yang munafik itu) terdapat penyakit (syak dan hasad dengki), maka Allah tambahkan lagi penyakit itu kepada mereka; dan mereka pula akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya, dengan sebab mereka berdusta (dan mendustakan kebenaran)".
- QS. Al Baqarah (2) : 10

"(yang demikian) kerana Allah hendak menjadikan hasutan syaitan itu sebagai satu fitnah cubaan bagi orang-orang yang ada penyakit kufur ingkar dalam hati mereka, dan yang hatinya keras membatu; dan sesungguhnya mereka yang zalim itu sentiasa berada dalam pertentangan yang jauh dari kebenaran".
- QS Al Hajj (22) : 53

2. Hati yang mengeras.

Hati yang berpenyakit, jika tidak segera diubati akan menjadi mengeras. Mereka yang terbiasa melakukan kejahatan, hatinya tidak lagi peka terhadap keburukan perbuatannya. Mereka menganggap bahawa apa yang mereka kerjakan adalah benar adanya.

"Maka alangkah eloknya kalau mereka berdoa kepada Kami dengan merendah diri (serta insaf dan bertaubat) ketika mereka ditimpa azab Kami? Tetapi yang sebenarnya hati mereka keras (tidak mahu menerima kebenaran), dan syaitan pula memperelokkan pada (pandangan) mereka apa yang mereka telah lakukan."
- QS. Al An'aam (6) : 43

3. Hati yang membatu.

Hati yang keras, kalau tidak segera disedarkan akan meningkat kualiti keburukannya. Al Quran menyebutnya sebagai hati yang membatu; semakin mengeras dari sebelumnya.

"Kemudian sesudah itu, hati kamu juga menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal di antara batu-batu itu, ada yang terpancar dan mengalir air sungai daripadanya; dan ada pula di antaranya yang pecah-pecah terbelah lalu keluar mata air daripadanya; dan ada juga di antaranya yang jatuh ke bawah kerana takut kepada Allah; sedang Allah tidak sekali-kali lalai daripada apa yang kamu kerjakan."
- QS. Al Baqarah (2) : 74

4. Hati yang tertutup.

Hati kita itu bagaikan sebuah tabung. Jika tertutup, maka hati kita tidak boleh lagi menerima getaran petunjuk dari luar.

Allah SWT mengatakan hal itu di dalam firmanNya: "Sebenarnya! (ayat-ayat Kami itu tidak ada cacatnya), bahkan mata hati mereka telah diselaputi kekotoran (dosa), dengan sebab (perbuatan kufur dan maksiat) yang mereka kerjakan.
- QS Al Muthaffiffin : 14

5. Hati yang dikunci mati.

Jika hati sudah tertutup, maka tingkatan berikutnya adalah hati yang terkunci mati. Sama saja bagi mereka diberi petunjuk atau tidak. Hal ini diungkapkan Allah SWT: "Sesungguhnya orang-orang kafir (yang tidak akan beriman), sama sahaja kepada mereka: sama ada Engkau beri amaran kepadanya atau Engkau tidak beri amaran, mereka tidak akan beriman. (dengan sebab keingkaran mereka), Allah mematerikan atas hati mereka serta pendengaran mereka, dan pada penglihatan mereka ada penutupnya; dan bagi mereka pula disediakan azab seksa yang amat besar.
- Al Baqarah : 6-7

Sebaliknya hati yang baik adalah hati yang mudah bergetar, sebagaimana difirmankan oleh Allah SWT :-

"Iaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah, gerun gementarlah hati mereka, dan orang-orang yang sabar (cekal hati) terhadap kesusahan yang menimpa mereka, dan orang-orang yang mendirikan sembahyang, serta orang-orang yang mendermakan sebahagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka."
- QS. Al Hajj (22) : 35

Hati orang-orang yang demikian itu lembut adanya. Mereka pantang melihat penderitaan orang lain. Suka menolong. Tidak suka kekerasan. Penyantun dan penuh kasih sayang kepada siapapun.

Nabi Ibrahim dijadikan tauladan oleh Allah SWT serta menjadi kesayangan Allah SWT. Sebagaimana dalam firmanNYA:- "Dan bukanlah istighfar (permintaan ampun) Nabi Ibrahim bagi bapanya (dibuat) melainkan kerana adanya janji yang telah diikrarkannya kepada bapanya itu; dan apabila ternyata kepada Nabi Ibrahim bahawa bapanya musuh bagi Allah, ia pun berlepas diri daripadanya. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu lembut hati lagi penyabar."
- At Taubah (9) : 114

No comments:

Post a Comment