Wednesday, February 23, 2011

Siapakah isteri Rasulullah s.a.w. yang disebut Jibrail sebagai "shawwamah wa qawwamah" (wanita yang rajin berpuasa dan solat)?

Hafsah binti UmarSiapakah wanita Yahudi yang pernah cuba meracuni Rasulullah s.a.w.?

Zainab binti al-HarithBerapakah ketinggian Nabi Adam a.s.?

60 hasta (27.4m).
Ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Rasulullah s.a.w., mafhumnya: “Allah SWT menciptakan Adam a.s. dengan ketinggian 60 hasta ...”
– (Riwayat al-Bukhari no. 6277, Muslim no.2841)


Dipetik dari Majalah Solusi
SOALAN-SOALAN TRIVIA, FAKTA DAN INFO
Oleh Husna Hassan

No comments:

Post a Comment