Sunday, August 30, 2009

IMAM SYAFI'E (150-240H / 717-820M)

Nama penuh beliau ialah Mohammad bin Idris Asy Syafi'e Al Quraisyi pengasas mazhab Syafi'e. Beliau dilahirkan di Ghazzah pada tahun 150H, bertepatan dengan tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Meskipun beliau dibesarkan dalam keluarga yatim dan miskin, itu tidak menjadikan beliau merasa rendah diri, apalagi malas. Sebaliknya beliau terus bergiat mempelajari hadis dari ulamak-ulamak hadis yang ramai terdapat di Mekah ketika itu. Pada usianya yang masih kecil, beliau telah dapat menghafal Al-Quran.

Pada usia beliau 20 tahun, beliau telah berguru dengan Imam Malik dalam ilmu Fiqh dan hadis di Madinah. Seterusnya beliau telah pergi ke Iraq dan berguru dengan sahabat-sahabat Imam Abu Hanifah. Dalam perantauan itu, beliau juga sempat mengunjungi Farsi dan beberapa tempat lain bagi mendalamkan ilmunya.

Setelah wafat Imam Malik (179H), beliau kemudian pergi ke Yaman untuk mengajar ilmu di sana bersama Harun Al-Rashid dan kemudiannya telah mengundang beliau ke Baghdad.

Pada tahun 198H, beliau pergi ke Mesir dan mengajar di Masjid Amru bin As. Beliau juga menulis kitab Al-Umm, Amali Kubra, Kitab Risalah, Usul Al-Fiqh dan memperkenalkan Qaul Jadid sebagai mazhab baru. Dalam menyusun Kitab Usul Fiqh, Imam Syafi'e dikenali sebagai orang yang pertama melopori penulisan dalam bidang tersebut. Akhirnya, beliau wafat di sana.

No comments:

Post a Comment