Thursday, July 15, 2010

Berdoa Selepas Wuduk; Membaca Surah Selepas Fatihah

Apakah hukum tidak membaca doa selepas berwuduk dan juga tidak membaca surah selepas membaca al-Fatihah di dalam solat?


Berdoa selepas berwuduk bukan termasuk syarat sah tetapi ia termasuk sunah Rasulullah s.a.w. Menuruti sunah bermakna kita telah menghimpunkan banyak kebaikan untuk menghadapi hari akhirat kelak.

Menurut Umar bin al-Khattab r.a, Rasulullah s.a.w telah bersabda: “Sesiapa berwuduk dan memperbaguskan cara berwuduk kemudian membaca doa: "Asyhadu alla ilaaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahummaj’alni minat tawwabin waj’alni minal mutatohhiriin," dibuka kelapan-lapan pintu syurga dan dia kelak dibenarkan masuk dari mana-mana pintu yang dikehendaki.”
– Hadis riwayat Muslim.

Begitu juga perbuatan membaca surah selepas al-Fatihah. Ia termasuk sunah tetapi solat tetap sah tanpa membacanya. Mengikuti sunah lebih afdal berbanding meninggalkannya.

Sedangkan Rasulullah s.a.w sendiri tidak pernah meninggalkannya dan memerintahkan kita agar menunaikan solat seperti apa yang disifatkan oleh baginda: “Kamu semua hendaklah mengerjakan solat seperti apa yang kamu telah melihat aku kerjakannya.”
– Hadis riwayat al-Bukhari.

Wallahu a'lam.

Ustaz Mohd Noor

No comments:

Post a Comment