Tuesday, July 20, 2010

Kembali Ke Asalnya

Hadith :

Dari Abu Hurairah r.a katanya, Rasulullah s.a.w bersabda: ”Allah Taala menjadikan Adam pada permulaan kejadiannya ialah seperti rupanya di bumi, tingginya enam puluh hasta. Setelah dia selesai tercipta, Allah Taala berfirman kepadanya: ”Pergilah kepada kelompok malaikat yang sedang duduk. Dengarkan jawapan mereka menjawab salammu. Begitulah cara kamu dan cara anak cucumu nanti memberi salam (penghormatan).” Maka pergilah Adam kepada kelompok malaikat itu, lalu diucapkannya salam: ”Assalamualaikum” (selamat sejahtera ke atasmu). Jawab para malaikat: ”Assalamualaika warahmatullah” (selamat sejahtera ke atas kamu juga dan beroleh rahmat Allah). Firman Allah: ”Setiap orang yang masuk syurga, bentuknya seperti Adam. Tingginya enam puluh hasta, sekalipun makhluk kemudian semakin pendek hingga sekarang.”

- (Muslim)

No comments:

Post a Comment