Wednesday, March 10, 2010

Bersumpah

Hadith :

Dari Abdullah r.a. Nabi SAW bersabda: ”Sesiapa yang bersumpah, hendaklah bersumpah dengan nama Allah atau hendaklah diam sahaja.”

- (al-Bukhari)

Huraian:

1. Ucapan seharian seorang muslim itu hendaklah senantiasa dikembalikan kepada Allah seperti -

a. Mengawal pekerjaan yang baik dengan Bismillah (dengan nama Allah);

b. Mengakhiri pekerjaan dengan membaca Alhamdulillah (segala puji kepada Allah);

c. Berjanji dengan ucapan Insya Allah (jika Allah menghendaki) dan;

d. Bersumpah dengan hanya menggunakan nama Allah seperti WALLAHI, WABILLAHI atau WATALLAHI yang bermaksud (demi Allah).

2. Sumpah yang sah ertinya sesuai dengan ketentuan syarak iaitu dengan menyebut nama Allah dan dibuat dalam keadaan sedar. Orang yang melanggar sumpah yang sah, baik secara sengaja atau tidak, wajib menebusnya dengan membayar kifarah.

3. Rasulullah SAW melarang keras perbuatan terlalu banyak bersumpah terutamanya di dalam hal jual beli sebagaimana sabda baginda yang maksudnya: “Banyak bersumpah (dalam jual beli) menjadikan barang dagangan laris, namun menghilangkan berkah.”
-(Bukhari dan Muslim).

No comments:

Post a Comment