Wednesday, March 17, 2010

Mendengar, Memahami Dan Menghayati

"Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk neraka jahanam banyak dari jin dan manusia yang mempunyai hati (tetapi) tidak mahu memahami dengannya (ayat-ayat Allah),
dan yang mempunyai mata (tetapi) tidak mahu melihat dengannya (bukti keesaan Allah),
dan yang mempunyai telinga (tetapi) tidak mahu mendengar dengannya (ajaran dan nasihat);
mereka itu seperti binatang ternak,
bahkan mereka lebih sesat lagi;
mereka itulah orang-orang yang lalai.

- Surah Al-A’raf 7 : Ayat 179

No comments:

Post a Comment