Monday, April 27, 2009

Apakah Ikhtiar Yang Dibenarkan Syarak Untuk Mengubati Pesakit Yang Kena Sihir?

Oleh kerana penyakit yang disebutkan sihir ini berlaku di alam rohani, yang sebab-sebabnya tersembunyi atau tabiat sihir yang terselindung, maka sukar diketahui cara pengubatannya dengan mudah. Kebanyakan sihir dilakukan secara tersembunyi, khususnya pada waktu malam.

Ikhtiarnya adalah terbuka seperti menggunakan ayat-ayat Al Quran untuk menentang sihir. Banyak ayat dalam al-Quran menyentuh tentang berlaku sihir dalam alam manusia. Yang jelas ketara bahawa apabila sihir berlaku pada zaman Nabi Allah Musa a.s., baginda meng­hadapi sihir dengan kekuatan jiwa dan menggunakan kaedah bantuan Allah sehingga ahli-ahli sihir kecundang, menyerah kalah dan beriman kepada Nabi Musa.

Ulama muktabar menyaran­kan dalam kitab mereka untuk kita membaca, 10 ayat dalam Surah al-Baqarah iaitu :-

ayat 1 hingga 5,
ayat 255, 256 & 257,
dan tiga ayat terakhir, 284, 285 & 286.

Ada juga ulama yang menya­rankan kita membaca:-

Surah al-Fatihah,
ayat 255 Surah al­Baqarah,
ayat 117 dan 119 Surah al-A’raaf,
ayat 79 dan 82 Surah Yunus,
ayat 65 hingga 69 Surah Thaha,
ayat 82 dan 83 Surah Yunus,
ayat 118 Surah al-A’raaf
dan ayat 70 Surah Thaha.

Disarankan ayat-ayat ini dibaca oleh orang yang terkena sihir ataupun orang yang hendak mengubati penyakit akibat sihir dengan memohon perlindungan daripada Allah SWT.

No comments:

Post a Comment