Wednesday, April 1, 2009

Tiap-Tiap Perkataan

Tiap-tiap perkataan yang tidak ada padanya peringatan kepada Allah itu adalah tidak berfaedah.

Tiap-tiap diam yang tidak diikuti dengan berfikir itu adalah kelalaian.

Dan setiap pandangan yang tidak dapat memberi pengajaran itu adalah sia-sia.

No comments:

Post a Comment