Friday, March 6, 2009

HIKMAH AL QURAN DITURUNKAN BERANSUR-ANSUR

1. Supaya ianya lebih mudah difahami dan dilaksana. Manusia akan enggan melaksanakan suruhan dan larangan sekiranya perintah itu diturunkan secara serentak dan banyak.

2. Diantara ayat-ayat yang diturunkan itu ada yang nasakh dan ada yang mansukh mengikut kesesuaian masyarakat umum.

3. Turunnya sesuatu ayat itu berkesesuaian dengan peristiwa yang terjadi dan ini lebih memberi kesan di dalam hati.

4. Memudahkan bagi mereka yang hendak menghafaznya.

5. Diantara ayat-ayat itu ada yang merupakan jawapan daripada pertanyaan dan penolakan sesuatu pendapat atau perbuatan. Ibnu Abbas r.a. ada berkata, "Hal ini tidak dapat dilaksanakan sekiranya Al Quran itu diturunkan serentak.

Perbezaan Ayat Makiyah dengan Ayat Madaniyah

1. Ayat Makiyah pada umumnya pendek sedang ayat Madaniyah panjang. Surah Madaniyah merupakan 11/30 dari isi Al Quran. Surah Makiyah merupakan 19/30 dari isi Al Quran.

2. Dalam surah Madaniyah ayatnya dimulakan dengan "Ya ayyuhal lazi na aa manu" dan sedikit sekali ayatnya yang dimulakan dengan "Ya ayyuhan nas" sedang dalam surah Makiyah adalah sebaliknya.

3. Ayat Makiyah pada umumnya mengandungi hal-hal yang berhubung dengan keimanan, ancaman, pahala dan kisah umat-umat terdahulu yang mengandungi hukum-hukum duniawi dan kemasyarakatan.

Bagaimana Al Quran Diturunkan?

1. Malaikat memasukkan wahyu itu ke dalam hati Nabi s.a.w. dalam hal Nabi tidak melihat sesuatu apa pun. Baginda hanya merasakan yang wahyu itu sudah berada di dalam kalbunya.

2. Malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi s.a.w. berupa seorang lelaki dan mengucapkan kata-kata kepadanya sehingga baginda dapat mengetahui dan menghafal akan kata-katanya itu.

3. Wahyu yang datang kepada Nabi s.a.w. seperti bergemerincingnya loceng. Cara inilah yang paling berat dirasakan oleh Nabi s.a.w. Keringat akan terpancar pada kening baginda walaupun wahyu itu turun pada musim dingin. Ada kalanya unta yang ditunggang oleh baginda terpaksa berhenti dan duduk untuk seketika kerana merasa berat yang amat sangat.

4. Malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi s.a.w. dengan rupanya yang asli. Hal ini ada disebut dalam Surah An Najm, ayat 13 - 14.

No comments:

Post a Comment