Monday, March 30, 2009

Tiga Perkara Merbahaya

Tidak ada yang lebih membahayakan manusia melainkan 3 perkara ;

a) Memikul sesuatu yang ia tidak berupaya kerana percaya kepada kekuatannya

b) Tidak berusaha kerana bersandar kepada Qadha dan Qadar

c) Tidak berjaga-jaga dalam makanan kerana bersandar kepada kesihatan yang baik

No comments:

Post a Comment