Wednesday, July 1, 2009

Jangan Tinggalkan Zikir

"Jangan meninggalkan zikir, kerana engkau belum selalu ingat kepada Allah di waktu berzikir, sebab kelalaianmu terhadap Allah ketika tidak berzikir lebih berbahaya daripada kelalaianmu terhadap Allah ketika kamu berzikir"

Zikir adalah satu-satunya jalan yang terdekat menuju kepada Allah, bahkan yang sangat mudah & ringan.

Firman Allah : Berzikirlah kamu kepadaKu nescaya Aku berzikir kepadamu. (al-Baqarah 152)

Dalam hadith qudsy, Allah berfirman : "Aku selalu mengikuti sangkaan hambaKu terhadap diriKu dan Aku selalu menyertainya ketika ia berzikir kepadaKu".

"Jika berzikir di dalam hati peribadinya (sendirian), Aku pun berzikir padanya dalam diriKu dan jika berzikir pada Ku di depan umum, Aku pun berzikir padanya di muka umum yang lebih baik dari golongannya, dan bila ia mendekat pada Ku sejengkal, Aku mendekat padanya sehasta, dan bila ia mendekat pada Ku sehasta, Aku mendekat padanya sedepa, dan bila ia datang pada Ku berjalan, Aku datang kepadanya berjalan cepat (berlari)".

Firman Allah : "Hai sekalian orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah sebanyak-banyaknya zikir. Dan bertasbihlah (mengagumkan) Allah pada pagi dan petang".

Abdullah bin Abbbas r.a berkata : Tiada suatu kewajipan yang diwajibkan oleh Allah pada hambaNya melainkan batas-batasnya, kemudian bagi orang-orang yang uzur dimaafkan bila tidak dapat melakukannya, kecuali zikir maka tidak ada batas, dan tidak ada uzur yang dapat diterima untuk tidak berzikir, kecuali jika berubah akal (gila).


Author : al-hikam

No comments:

Post a Comment