Wednesday, July 29, 2009

Kunci Kerukunan Ummah

Dari Abdullah bin Umar r.a Rasulullah s.a.w bersabda: "Orang Islam itu saudara orang Islam, ia tidak menganiayanya dan tidak pula membiarkannya teraniaya. Sesiapa yang menolong keperluan saudaranya, Allah akan menolong keperluannya pula. Siapa yang menghilangkan kesusahan orang Islam, Allah akan menghilangkan kesusahannya di hari akhirat kelak. Siapa yang menutup rahsia orang Islam, Allah akan menutup rahsianya di hari akhirat kelak.”

(Bukhari)

No comments:

Post a Comment