Sunday, August 23, 2009

Hukum Memakai Rambut Palsu / Menyambung Rambut

Soalan:-

1. Apa hukumnya wanita yang menyambung rambutnya dengan rambut tambahan (wig/sanggul/)?

Jawapan :

Kaum wanita diharamkan/dilarang menyambung rambut mereka dengan rambut tambahan(wig/sanggul) atau dengan benda lainnya yang menyerupai rambut. Berdasarkan dalil-dalil yang melarang hal tersebut :- “Hadis Asma binti Abu Bakar r.a., Rasulullah s.a.w. melaknat wanita yang menyambung rambutnya (dengan rambut palsu) dan wanita yang minta disambungkan rambutnya (Muttafaqun ‘alaihi)”

Soalan:-

2. Bagaimana hukum mengenai seorang perempuan yang memakai rambut palsu(wig/sanggul) untuk mempercantikkan dirinya untuk suaminya?

Jawapan :

Memang setiap pasangan harus mempercantik dirinya (si suami) atau dirinya (si isteri) untuk pasangannya, di dalam rangka menyenangkan pasangannya dan memperkuat perasaan (kasih/cinta) diantara keduanya.

Bagaimanapun, hal ini harus dilakukan dengan cara yang tercakup dalam batas syariah sehingga tidaklah terlarang. Adapun memakai rambut palsu (wig/sanggul) adalah model yang dipraktisi wanita-wanita non-Muslim dan menjadi cara yang popular dalam usaha untuk mereka mempercantikkan diri. Jika wanita muslimah memakai dan mempercantikkan dirinya dengan itu, sekalipun hanya untuk (didepan) suaminya, maka dia sedang meniru wanita-wanita kafir dan Nabi telah melarangnya. Beliau berkata : "Barangsiapa menyerupai satu kaum maka dia termasuk golongan mereka."

Terlebih lagi, hal tersebut sama ertinya “menyambung rambut palsu atas seseorang”. Nabi s.a.w. telah melarang perbuatan tersebut dan mengutuk orang yang melakukannya.

Namun, jika seorang wanita tidak mempunyai rambut dikepalanya sama sekali, sebagai contoh, dia seorang yang botak, maka dia boleh menggunakan rambut palsu untuk menutupi seluruh cacatnya. Ini kerana adanya pertimbangan diizinkan untuk menghilangkan kecacatan.

Sebagai contoh, Nabi s.a.w yang telah membolehkan seorang lelaki yang mempunyai hidungnya terpotong dalam suatu pertempuran, untuk memakai hidung palsu emas. Keadaannya dapat lebih fleksibel berbanding itu. Yakni boleh juga meliputi permasalahan menjalani perawatan plastik (bedah plastik) untuk memperbaiki hidung yang kecil dan sebagainya.

Bagaimanapun, proses mempercantik tidaklah sama halnya dengan menghilangkan cacat. Jika masalahnya berkenaan menghilangkan kecacatan, maka tidak ada kejelekan didalamnya, seperti ketika hidung bengkok dan perlu diluruskan atau menghilangkan tanda/tahi lalat. Tidak ada kejelekan dalam tindakan yang demikian.

Akan tetapi, bukanlah termasuk menghilangkan kecacatan, seperti membuat tatoo atau menghilangkan rambut alis mata. Hal itu terlarang. "Allah melaknat wanita yang membuat tatoo, wanita yang minta dibuatkan tatoo, wanita yang mencabut alisnya, wanita yang minta dicabutkan alisnya, dan melaknat wanita yang mengikir giginya untuk tujuan memperindahnya, wanita yang merubah ciptaan Allah Azza wa Jalla.”
- (HR. Bukhari dan Muslim dari shahabat Ibnu Mas’ud r.a.)

Penggunaan rambut palsu, walau dengan izin dan persetujuan suami didalam hal-hal yang Allah telah melarangnya adalah terlarang.
(Syaikh Ibn ‘Utsaimin, Fataawa Al-Mar’ah)


Rujukan:-
Komite Tetap untuk Riset Islam Dan Fatawa Saudi Arabia
Ketua : Syaikh ‘Abdul ‘Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz
Wakil : Syaikh ‘Abdur-Razaq ‘ Afifi
Anggota : Syaikh ‘ Abdullah Ibn Ghudayyan
Fataawa al-Lajnah ad-Daimah lil-Buhuts al-’Ilmiyyah Wal-Iftaa Saudi Arabia,- Jilid 5, Halaman 193, Pertanyaan nombor 10 dari fatwa No. 9850; Fatawa wa Ahkaam fi Sya’r an-Nisaa- Pertanyaan 5 Halaman 8.
(Diterjemahkan dari http://www.fatwaonline.com/fataawa/womensissues/beautification/bea001/0020106_1.htm)
(Diterjemahkan dari http://www.fatwa-online.com/fataawa/womensissues/beautification/bea001/0000206_13.htm)

No comments:

Post a Comment