Monday, October 4, 2010

Allah Berada Di Atas Tujuh Syurga?

Jawapan:

Sebagaimana yang dituturkan secara terang dan sahih di dalam Quran, sunnah dan ijmak dan dimaklumi daripada nas-nas yang sahih, bahawa Arasy itu berada lebih tinggi daripada segala makhluk-makhluk Allah Taala yang lain. Lebih tinggi daripada tujuh langit dan lebih tinggi daripada syurga yang paling tinggi iaitu Syurga Firdaus.

Dalam Sahih Bukhari tersebut satu hadis:
“Apabila kamu meminta daripada Allah, maka mintalah daripadanya syurga Firdaus. Sesungguhnya ia adalah syurga yang paling pertengahan (yang paling afdhal) dan yang paling tinggi. Dan di atasnya ialah Arasy al-Rahman.”

Secara jelas, ia menunjukkan bahawa Arasy al-Rahman berada lebih tinggi daripada syurga yang paling tinggi. Dan Allah Taala berada di atas Arasy-Nya.


Wallahu A’lam.
Jawapan asal penulis di al-ahkam

No comments:

Post a Comment