Saturday, October 30, 2010


Apakah surah yang bermula dengan salah satu daripada 99 nama-nama Allah?


Surah al-Rahman.Berapakah jumlah Basmalah yang terdapat dalam al-Quran?

114 kali (disetiap permulaan surah). Walaupun surah at-Taubah tidak bermula dengan Basmalah, namun is diulang sebanyak 2 kali dalam surah al-Naml. Satu pada permulaan ayat manakala Basmalah kedua pada ayat ke -30.Apakah nama surah-surah dalam al-Quran yang menggunakan nama binatang?

Surah al-Baqarah (lembu betina), Hud (burung Hud), al-Nahl (lebah), al-Naml (semut), al-Ankabut (labah-labah), al-Fiil (Gajah).

Dipetik dari Majalah Solusi
SOALAN-SOALAN TRIVIA, FAKTA DAN INFO
Oleh Husna Hassan

No comments:

Post a Comment