Friday, October 15, 2010

Apakah Penyakit Ain?

Ain ialah: Pandangan pada sesuatu dengan perasaan kagum, dicampur dengan rasa hasad, yang menyebabkan terjadi kemudaratan terhadap yang dilihat itu.

Dalam hadis Musnad Ahmad “Al-Ain adalah benar yang didatangkan oleh syaitan, dan oleh kehasadan anak Adam”.
- (No: 9668)

Oleh itu, untuk mengelakkan al-Ain, digalakkan menyebut zikir apabila melihat sesuatu yang mengkagumkan. Sebagaimana saranan al-Quran: “Dan mengapakah tidak apabila kamu memasuki kebunmu, kamu berkata:
"Masya Allah, La haula wala quwwata Illa Billah”.
- Al-Kahfi : Ayat 39.

Al-Ain itu adalah penyakit, dan diubati dengan cara yang diajar oleh Nabi, sebagaimana disebut dalam hadis seperti kisah Sahl bin Hunaif , dan lain-lain iaitu memandikan si mangsa Ain dengan air basuhan atau air wudhu si pengena Ain itu. Boleh juga diubati dengan cara RUQYAH, sebagaimana Nabi memerintahkan Aisyah supaya mengambil ruqyah untuk penyakit Ain.
- Sahih Bukhari dan Muslim.

Dan dalam hadis lain “Tiada Ruqyah melainkan untuk penyakit Ain dan sengatan binatang bisa”.
- Bukhari (No: 5378) dan Muslim (No: 220).

Wallahu A’lam.


Jawapan asal penulis di Al-Ahkam.Net

No comments:

Post a Comment