Friday, October 1, 2010

Berapakah ketinggian Kaabah dari aras laut?

227 m.


Apakah surah-surah yang bermula dengan “Haa Miim”?

Surah Al-Ahqaf, al-Jasyiah, al-Dukhan, al-Zuhkruf, al-Shura, Fussilat, Ghafir.


Dipetik dari Majalah Solusi
SOALAN-SOALAN TRIVIA, FAKTA DAN INFO
Oleh Husna Hassan

No comments:

Post a Comment