Wednesday, October 6, 2010

Pengiriman Al-Quran Melalui Pos

Keputusan :

i. Pengiriman Al-Quran melalui pos hendaklah dengan cara berdaftar dan dibungkus serta dibalut dengan sempurna.

ii. Untuk menjaga keselamatan dan kesucian al-Quran, maka pengiriman melalui pos tidak digalakkan.

Keputusan Muzakarah JK Fatwa
10 Oktober 1983 • Muzakarah Kali Ke-6

No comments:

Post a Comment