Friday, January 15, 2010

Anggota Tayammum

Soalan:

Untuk menggantikan satu wuduk, berapa kali kita perlu bertayamum? Sekiranya dua anggota wuduk kita seperti kaki dan muka tidak boleh terkena air, adakah kita perlu mengambil tayammum dua kali sebagai ganti dua anggota wuduk tadi atau pun bagaimana cara yang sahih mengikut syarak kita?

Jawapan:

Untuk makluman, anggota tayammum adalah muka dan dua tangan (hingga ke siku) sahaja. Kaki tidak termasuk anggota tayammum. Maka memadailah anda mengerjakan sembahyang dengan satu kali tayammum sahaja.

No comments:

Post a Comment