Saturday, January 9, 2010

Elakkan Seperti Orang Nasrani Memuji Anak Maryam

Hadith :

Dari Umar r.a katanya, saya mendengar Nabi s.a.w bersabda: "Janganlah kamu memuji (memuliakan) saya berlebihan sebagaimana orang Nasrani memuji (memuliakan) anak Maryam. Saya hanya hamba Allah. Maka katakanlah: "Hamba Allah dan Rasul-Nya.”

- (Bukhari)

Huraian:

Umat Islam menolak ajaran Nasrani yang menyatakan fahaman Triniti (iaitu yang menyatakan Isa adalah anak Tuhan) sedangkan dalam al-Quran, Allah telah berfirman yang maksudnya: "Wahai Ahli Kitab, Janganlah kamu melampaui batas dalam agama dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya al-Masih, Isa anak Maryam itu adalah utusan Allah dan (yang diciptakan dengan kalimat-NYA) yang disampaikanNYA kepada Maryam dan (dengan tiupan) roh dari-NYA. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-rasul-NYA. Dan janganlah kamu mengatakan : "Tuhan itu tiga", berhentilah dari ucapan itu. Itu lebih baik bagi kamu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang maha Esa. Maha suci Allah dari mempunyai anak, segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaan-NYA. Cukuplah Allah sebagai Pemelihara".
- (an-Nisa’ :171)

Maksud ayat ini adalah kita dilarang daripada mengatakan Nabi Isa itu anak Allah sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang Nasrani. Dalam erti kata lain kita dilarang sama sekali memuji atau memuliakan sesuatu makhluk atau apa pun sehingga menjadi setaraf dengan zat Allah padahal Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Sifat Allah tidak menyerupai sesuatu apa pun!

No comments:

Post a Comment