Thursday, January 7, 2010

Soalan; Dan Jawapan Dari AlQuran

1. Sebutkan satu yang tiada duanya
Satu yang tiada duanya ialah Allah s.w..t.

2. Dua yang tiada tiganya?
Dua yang tiada tiganya ialah Malam dan Siang. Allah s.w.t. berfirman, ” Dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda (kebesaran kami).”
- (Al-Isra’: 12).

3. Tiga yang tiada empatnya?
Tiga yang tiada empatnya adalah kesilapan yang dilakukan Nabi Musa ketika Khidir menenggelamkan sampan, membunuh seorang anak kecil dan ketika menegakkan kembali dinding yang hampir roboh.

4. Empat yang tiada limanya?
Empat yang tiada limanya adalah Taurat, Injil, Zabur dan al-Qur’an.

5. Lima yang tiada enamnya?
Lima yang tiada enamnya ialah Solat lima waktu.

6. Enam yang tiada tujuhnya?
Enam yang tiada tujuhnya ialah jumlah Hari ketika Allah SWT menciptakan makhluk.

7. Tujuh yang tiada lapannya?
Tujuh yang tiada lapannya ialah Langit yang tujuh lapis. Allah SWT berfirman: “Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Rabb Yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang.”
- (Al-Mulk: 3).

8. Lapan yang tiada sembilannya?
Lapan yang tiada sembilannya ialah Malaikat pemikul Arsy ar-Rahman. Allah SWT berfirman, ”Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu lapan orang malaikat menjunjung ‘Arsy Rabbmu di atas (kepala) mereka.”
- (Al-Haaqqah: 17).

9. Sembilan yang tiada sepuluhnya?
Sembilan yang tiada sepuluhnya adalah mu’jizat yang diberikan kepada Nabi Musa yaitu: tongkat, tangan yang bercahaya, angin taufan, musim, katak, darah, kutu dan belalang.

10. Sesuatu yang tidak lebih dari sepuluh?
Sesuatu yang tidak lebih dari sepuluh ialah Kebaikan. Allah SWT berfirman: “Barangsiapa yang berbuat kebaikan, maka untuknya sepuluh kali lipat.”
-(Al-An’am: 160).

11. Sebelas yang tiada dua belasnya?
Sebelas yang tiada dua belasnya ialah jumlah Saudara-Saudara Nabi Yusuf.

12. Dua belas yang tiada tiga belasnya?
Dua belas yang tiada tiga belasnya ialah Mu’jizat Nabi Musa yang terdapat dalam firman Allah: “Dan (ingatlah) ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu Kami berfirman: “Pukullah batu itu dengan tongkatmu.” Lalu memancarlah daripadanya dua belas mata air.”
- (Al- Baqarah: 60).

13. Tiga belas yang tiada empat belasnya?”
Tiga belas yang tiada empat belasnya ialah jumlah Saudara Nabi Yusuf ditambah dengan ayah dan ibunya.

14. Sesuatu yang dapat bernafas namun tidak mempunyai ruh?
Adapun sesuatu yang bernafas namun tidak mempunyai ruh adalah waktu Subuh. Allah SWT berfirman: “Dan waktu subuh apabila fajarnya mulai menyingsing.. ”
- (At-Takwir: 18).

15. Apa yang dimaksud dengan kuburan berjalan membawa isinya?-Kuburan yang membawa isinya adalah Ikan yang menelan Nabi Yunus AS.

16. Siapakah yang berdusta namun masuk ke dalam syurga?
Mereka yang berdusta namun masuk ke dalam syurga adalah saudara-saudara Nabi Yusuf, yakni ketika mereka berkata kepada ayahnya: “Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlumba-lumba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami, lalu dia dimakan serigala.” Setelah kedustaan terungkap, Yusuf berkata kepada mereka, “Tak ada cercaan terhadap kamu semua.” Dan ayah mereka Ya’qub berkata, “Aku akan memohonkan ampun bagimu kepada Rabbku. Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”
- Yusuf:9

17. Sesuatu yang diciptakan Allah namun DIA tidak menyukainya?
Sesuatu yang diciptakan Allah namun tidak DIA sukai adalah suara Keldai. Allah SWT berfirman: “Sesungguhnya sejelek-jelek suara adalah suara keldai.”
- (Luqman: 19).

18. Sesuatu yang diciptakan Allah dengan tanpa ayah dan ibu?”
Makhluk yang diciptakan Allah tanpa bapa dan ibu adalah Nabi Adam, Malaikat, Unta Nabi Shalih dan Kambing Nabi Ibrahim..

19. Siapakah yang tercipta dari api, siapakah yang diazab dengan api dan siapakah yang terpelihara dari api?
Makhluk yang diciptakan dari api adalah Iblis, yang diazab dengan api ialah Abu Jahal dan yang terpelihara dari api adalah Nabi Ibrahim. Allah SWT berfirman: “Wahai api, dinginlah dan selamatkan Ibrahim.”
- (Al-Anbiya’: 69).

20. Siapakah yang tercipta dari batu, siapakah yang diazab dengan batu dan siapakah yang terpelihara dari batu?
Makhluk yang terbuat dari batu adalah Unta Nabi Shalih, yang diazab dengan batu adalah tentera bergajah dan yang terpelihara dari batu adalah Ashabul Kahfi (penghuni gua).

21. Sesuatu yang diciptakan Allah dan dianggap besar?
Sesuatu yang diciptakan Allah dan dianggap perkara besar adalah Tipu Daya Wanita, sebagaimana firman Allah SWT: “Sesungguhnya tipu daya kaum wanita itu sangatlah besar.”
- (Yusuf: 28).

22. Pohon apakah yang mempunyai 12 ranting, setiap ranting mempunyai 30 daun, setiap daun mempunyai 5 buah, 3 di bawah naungan dan dua di bawah sinaran matahari?
Adapun pohon yang memiliki 12 ranting setiap ranting mempunyai 30 daun, setiap daun mempunyai 5 buah, 3 di bawah teduhan dan dua di bawah sinaran matahari maknanya: Pohon adalah Tahun, Ranting adalah Bulan, Daun adalah Hari dan Buahnya adalah Solat yang lima waktu, Tiga dikerjakan di malam hari dan Dua di siang hari.

23. Apakah kunci syurga?
“Jawapannya ialah: Asyhadu An La Ilaha Illallah , Wa Asyhadu Anna Muhammadar Rasulullah."


NOTA:

Ini merupakan sebuah artikel yang cukup bagus. Ia dapat menyedarkan kita agar membaca dan memahami isi kandungan Al-Qur’an bagi membolehkan kita menangkis tohmahan dan menjawab pertanyaan orang-orang kafir.

No comments:

Post a Comment