Tuesday, January 26, 2010

Separuh Pahala

Hadith :

Abu Hurairah r.a berkata Nabi SAW bersabda maksudnya : “Apabila seorang wanita menafkahkan sebahagian dari hasil usaha suaminya tanpa izin suaminya, maka bagi suaminya separuh pahala.”

- (al-Bukhari dan Muslim)

Huraian:

Orang yang turut membuat kebajikan bersama-sama dengan orang lain akan juga beroleh pahala. Para ulama’ membenarkan isteri menafkahkan harta suaminya jika telah diizinkan oleh suaminya samada secara terang atau menurut uruf (kebiasaan). Namun bagi pengeluaran yang sedikit yang biasa dilakukan oleh si isteri seperti memberi sedekah kepada peminta sedekah atau memberi makan kepada tetamu, hal tersebut tidaklah memerlukan kepada keizinan si suami, namun janganlah pula ia berlaku secara keterlaluan, merosakkan harta atau sampai kepada tahap pembaziran.

No comments:

Post a Comment