Wednesday, January 13, 2010

Sifat-Sifat Malaikat

Al-Qur'an dan Hadis banyak menjelaskan tentang sifat-sifat Malaikat:

1. Malaikat dicipta daripada cahaya

Sabda Rasulullah s.a.w yang diriwayatkan daripada Aisyah r.a.: "Malaikat dicipta daripada cahaya, jin dicipta daripada api dan manusia dicipta daripada apa yang diceritakan kepadamu (tanah)"
- [Riwayat Muslim]


2. Malaikat tidak berkehendak, tiada nafsu.

Dan mereka berkata: "Mengapa rasul itu memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar? Mengapa tidak diturunkan kepadanya seorang malaikat agar malaikat itu memberikan peringatan bersama-sama dengan dia?"
- [Al-Furqaan : 7]


3. Malaikat taat melaksanakan perintah Allah SWT tanpa sedikit pun membantah .

"Sesungguhnya malaikat-malaikat yang ada di sisi Tuhanmu tidaklah merasa enggan menyembah Allah dan mereka mentasbihkan-Nya dan hanya kepada-Nya-lah mereka bersujud".
- [Al-A'raaf : 206]


4. Malaikat dikurniakan Allah SWT kekuatan.

"Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu delapan orang malaikat menjunjung 'Arsy Tuhanmu di atas (kepala) mereka."
- [Al-Haaqqah : 17]


5. Malaikat boleh berubah menjadi apa jua bentuk dengan izin Allah SWT.

"Dan tatkala datang utusan-utusan Kami (para malaikat) itu kepada Luth, dia merasa susah dan merasa sempit dadanya kerana kedatangan mereka, dan dia berkata: "Ini adalah hari yang amat sulit".
- [Huud : 77]

No comments:

Post a Comment