Wednesday, January 27, 2010

Kaki Menghala Kiblat Ketika Tidur

1. Shaikh ‘Abd-Allaah ibn Humayd telah ditanya berkenaan menghalakan kaki ke arah kiblat.

Beliau memberikan jawapan: "Tidak ada bukti yang menunjukkan perbuatan tersebut dilarang, akan tetapi sesetengah ulama menganggap perkara sedemikian sebagai makruh untuk menghalakan kaki ke arah Ka’baah jika dia berdekatan dengannya, tetapi tidak dengan paksaan.

Tetapi Ulama tidak melarang untuk menghala kaki ke arah kiblat jika Masjid tersebut berada ditempat lain kerana tiada kesalahan berkenaannya, Insyallah.
- (Fataawa al-Shaykh Ibn Humayd, p. 144)


2. Shaykh Ibn ‘Uthaymeen juga ditanya soalan berkenaan kaki menghala kearah kiblat ketika tidur.

Beliau memberikan jawapan: "Tidak ada kesalahan bagi seseorang itu jika ia tidur dan kakinya menghala ke arah kiblat".
- (Fataawa al-Shaykh Ibn ‘Uthaymeen, 2/976)

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.

Rujukan:
Islam Q&A Sheikh Muhammed Salih Al-Munajjid
Al-ahkam.net

No comments:

Post a Comment