Thursday, January 7, 2010

Turunnya Ayat Berkenaan Tayammum

Berita dari 'Aisyah, isteri Nabi saw., katanya: "Kami pergi bersama Rasulullah s.a.w. dalam suatu perjalanan. Ketika sampai di Baidak (atau Dzatul Jisy) kalungku putus. Rasulullah saw. berhenti mencari kalungku itu dan rombongan pun berhenti pula bersama beliau. Di tempat itu tidak ada air. Beberapa orang datang kepada Abu Bakar mengatakan, "Tidakkah anda lihat apa yang diperbuat 'Aisyah? Dia memaksa Rasulullah saw. dan rombongan berhenti di tempat yang tidak berair, padahal mereka tidak pula membawa air." Maka datanglah Abu Bakar (ayah 'Aisyah) kepada 'Aisyah. Ketika itu Rasulullah saw. sedang tidur dengan kepala beliau terletak di atas paha 'Aisyah. Kata Abu Bakar, " Engkau menahan Rasulullah saw. dan rombongan di tempat yang tidak berair padahal mereka tidak membawa air." Kata 'Aisyah, "Aku dimarahi oleh ayahku (Abu Bakar), dan berbagailah ucapannya kepada ku, sehingga ditusuknya pinggangku dengan tangannya, tapi untunglah aku tidak bergerak kerana Rasulullah saw. sedang tidur di pahaku." Rasulullah saw. bangun tatkala hari telah pagi dan justeru air tidak ada. Maka diturunkan Allah SWT ayat tayammum: "Kalau kamu tidak memperoleh air, tayammumlah kamu dengan tanah yang bersih, sapulah muka dan tanganmu dengan tanah itu. (- Al Maidah : 6.). Lalu mereka tayammum. Berkata Usaid bin Hudair, "Bukankah itu keberkatan mu yang pertama, hai keluarga Abu Bakar?. Kata 'Aisyah pula, " Setelah itu ku suruh berdiri unta tunggangan ku, maka jumpa kalungku di bawahnya."

- Hadis Sahih Bukhari Jilid 1. Hadis Nombor 0205.


Dari 'Aisyah r.a., katanya dia meminjam kalung kepada Asma', tetapi malang baginya kalung itu hilang. Lalu Rasulullah saw. menyuruh beberapa orang sahabat mencarinya. Ketika tiba waktu solat, mereka solat tanpa wuduk. Setelah mereka bertemu kembali dengan Nabi saw., mereka melaporkan kepadanya peristiwa yang mereka alami demikian itu. Lalu Allah SWT menurunkan ayat tayammum (Al Maidah, 5:6). Usaid bin Hudhair berkata, "Semoga Allah membalasi Anda dengan serba kebaikan. Demi Allah! Tidak ada suatu kesulitan pun yang menimpa diri anda, melainkan Allah selalu memberikan jalan keluar bagi anda dan menjadi berkat bagi kaum muslimin."

- Hadis Sahih Muslim Jilid 1. Hadis Nombor 0316.

No comments:

Post a Comment