Friday, January 22, 2010

Dua Perkara Yang Mendatangkan Azab

Hadith :

Ibnu Abbas menceritakan : Nabi s.a.w. berjalan melalui sebuah kebun di Madinah atau di Mekah. Lalu kedengaran oleh baginda suara dua orang sedang disiksa dalam kuburnya. Maka bersabda Rasulullah s.a.w. : "Keduanya disiksa bukanlah kerana dosa besar.” Kemudian baginda melanjutkan perkataannya: "Yang seorang disiksa kerana kencing di tempat terbuka) dan yang seorang lagi kerana membuat fitnah supaya orang bermusuh-musuhan.” Sesudah itu baginda menyuruh supaya mengambil pelepah tamar, lalu dipatah dua oleh baginda dan diletakkan di atas kedua kubur itu masing-masing satu pelepah. Seseorang pun bertanya: "Ya Rasulullah! Mengapa kamu lakukan seperti itu?” Jawab baginda: “Mudah-mudahan kedua-duanya mendapat keringanan selama pelepah tamar itu tidak kering.”

- (Bukhari)

Huraian:

Sebagai seorang Muslim, aspek kebersihan hendaklah dititik-beratkan termasuklah perkara-perkara asas seperti qadha’ hajat (buang air kecil atau besar).

Islam selaku agama yang sempurna telah menyediakan tata-tertib yang sepatutnya untuk diikuti demi menjamin kesihatan umatnya.

Demikian juga dengan bersuci, di mana tabiat tidak bersuci sesudah kencing oleh sesetengah orang yang dianggap perkara biasa sebenarnya mendatangkan azab yang amat besar di akhirat kelak sebagaimana yang disebutkan di dalam hadith di atas kerana membuang air tanpa bersuci atau membuang air di tempat-tempat terbuka (di tepi-tepi jalan tanpa bersuci) dilarang oleh Islam kerana ia mencerminkan adab yang kurang sopan selain mendedahkan seseorang itu kepada jangkitan penyakit.

No comments:

Post a Comment