Saturday, May 22, 2010

8 Tabiat

8 TABIAT dan OBJEKTIF KITA UNTUK TERUS BERDAYA MAJU

1) Jadi Pro-aktif
Focus kepada menerima tanggungjawab dan menganjak paradigma

2) Mula dengan Mengingati Matlamat
Membawa kepada penyatuan kumpulan dan organisasi ke arah satu visi

3)Utamakan Perkara Penting Dahulu
Mengutamakan perkara penting dahulu

4) Fikirkan Menang-Menang
Membantu dalam menambahkan keuntungan kedua-dua pihak dengan pemikiran “Abundance Mentality”

5) Usaha Memahami Dahulu kemudian untuk Difahami
Membantu dalam memahami masalah dan mengukuhkan komunikasi ke arah penyelesaian masalah

6) Bersinergi
Menghasilkan pilihan yang lebih berkesan

7) Menajamkan Gergaji (fikiran)
Membantu supaya sentiasa mengekalkan keberkesanan

8 ) Mengeji Perbuatan Maksiat
Sentiasa bebaskan diri dari maksiat


A. Pembangunan Diri:- Tabiat 1, 2, 3 dan 8

B. Peningkatan kualiti:- Tabiat 1, 2, 3, 5, 6, 7

C. Peningkatan dalam Perhubungan dan Sikap:- Tabiat 1, 4, 5, 6

D. Pengurusan pembaziran:- Tabiat 3, 4, 5, 6

E. Kepuasan bekerja:- Tabiat, 1, 2, 3, 6

F. Pengurangan Kos:- Tabiat 1, 3, 4, 6

G. Peningkatan Produktiviti:- Tabiat 1, 2, 3, 5, 6

H. Kesempatan Untuk Menyelesaikan Masalah:- Tabiat 1, 2, 5, 6

I. Pembinaan Pasukan:- Tabiat 1, 2, 3, 4, 5, 6

J. Hubungan pegawai dan pekerja lebih rapat:- Tabiat 1, 2, 4, 5, 6

K. Menarik minat lebih ramai lagi dalam melaksanakan kerja:- Tabiat 1, 2, 4, 5, 6

L. Meningkatkan penyertaan pekerja:- Tabiat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

M. Mengurangkan ketidakpuasan hati:- Tabiat 1, 4, 5, 6 dan 8

Sumber: http://newszune.blogspot.com

No comments:

Post a Comment