Tuesday, May 18, 2010

Jalan Untuk Dicintai Orang Yang Dicintai

Dari Usman ra yang bermaksud :

"Siapa yang meninggalkan dunia, dia akan dicintai oleh Allah SWT. Siapa yang meninggalkan perbuatan dosa, dia akan dicintai oleh para malaikat. Dan siapa yang membuang sifat tamaknya terhadap kaum muslimin, maka dia akan dicintai oleh mereka."

No comments:

Post a Comment