Friday, May 21, 2010

Malu (al-haya’)

MALU - dari segi bahasa adalah menahan diri dari melakukan sesuatu yang mengakibatkan sesuatu yang negatif. Maka sifat malu itu sendiri adalah sifat yang mulia dan terpuji; jika difahami secara benar maksud dan tatacaranya.

Dalil-Dalil:-

Rasulullah saw bersabda: “Cabang iman itu terdapat 63 bahagian. Sedang malu itu sebahagian daripada iman.”
- (Bukhari:9 & Muslim:151)

Hadith yang lain menyebut: “Cabang iman itu 63 bahagian. Yang tertinggi adalah mengucapkan Laa ilaa ha illallah. Bahagian terendah adalah membuang rintangan dijalanan. Adapun malu itu sebahagian daripada iman.”
- (Abu Dawud:4676)

Muara akhlak ialah malu.

Rasulullah saw bersabda: “Malu itu mengandungi kebaikan”
- (Muslim:156, Abu Dawud:4796)

“Malu itu tidak mendatangkan sesuatu kecuali kebaikan.”
- (Bukhari:5766, Muslim:155)

“Malu itu sebahagian daripada iman dan iman tempatnya disyurga sedangkan buruk akhlak itu sebahagian dari kekerasan hati dan tempatnya dineraka.
- (Tirmizi:2009)

“Malu dan iman keduanya tidak boleh dipisahkan. Jika satunya terangkat maka yang lain jua turut terangkat.”
- (Musnad al-Hakim, 1:22)

Jika dicabut rasa malu itu, maka tunggulah saat kehancuran.

Rasulullah saw bersabda: “Sesungguhnya jika Allah mahu menghancurkan seorang hambaNya, maka DIA akan menghilangkan rasa malunya. Maka jika telah dicabut rasa malunya, kamu tidak akan menjumpainya lagi kecuali ia membenci dan dibenci dan dicabutlah rasa amanah darinya. Maka jika dicabut rasa amanah darinya engkau tidak akan menjumpainya kecuali ia khianat dan mengkhianati dan jika engkau tidak menjumpainya kecuali ia khianat dan mengkhianati, dicabutlah rasa kasih sayang daripadanya. Dan jika kasih sayang dicabut darinya, maka engkau tidak menjumpainya melainkan ia dikutuk dan dilaknat. Maka dicabutlah keislaman darinya.”
- (Ibnu Majah:4054)

Awal kehancuran adalah dicabutkan rasa malu. Di jalanan kita mendapati terlalu ramai manusia yang sudah hilang sifat malu. Mereka tidak malu dan secara terbuka melakukan kezaliman dan kemaksiatan, sedangkan kita yang melihat sendiri yang berasa malu atas perbuatan mereka. Manakala mereka bangga dan bersikap acuh tidak acuh terhadap perkara yang mereka lakukan.

Rasulullah saw bersabda: “Sesungguhnya setiap agama ada akhlak tersendiri dan akhlak Islam adalah malu”.
- (Ibnu Majah:4181)

Hadith tersebut tidak bererti satu-satunya akhlak dalam Islam adalah malu akan tetapi akhlak yang paling sempurna dalam Islam adalah sifat malu. Betapa agungnya malu dalam akhlak Islam!

Rasulullah saw bersabda: “Sesungguhnya apa yang diketahui oleh manusia dari sabda kenabian terdahulu ialah - Jika engkau tidak malu, maka lakukanlah sesuka hati kamu.”
- (Bukhari:348, Ibnu Majah:4183)

Akhlak malu itu dimiliki para Nabi, kerja keras tanpa keluh kesah. Jika pekerjaan yang anda lakukan itu tidak tercela, maka lakukanlah dengan sungguh-sungguh dan tulus ikhlas.

Rasulullah saw mempunyai rasa malu melebihi gadis pingitan. Jika baginda melihat sesuatu yang tidak baginda sukai, maka akan merahlah muka baginda yang mulia itu dan menjauhkan diri dari melihatnya.


Rujukan: Semulia Akhlak Nabi (Amru Khalid)

No comments:

Post a Comment