Saturday, May 22, 2010

Harta Sepencarian

Hukum Menjadikan Caruman Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) Sebagai Harta Sepencarian


Keputusan :

Wang caruman KWSP tidak boleh dianggap sebagai harta sepencarian dan menetapkan wang tersebut sebagai harta pusaka yang perlu dibahagikan mengikut hukum faraid.

Keputusan Muzakarah JK Fatwa
22 Februari 2005 • Muzakarah Kali Ke-67

No comments:

Post a Comment